สุดารัตน์ เลือกตั้ง62

กกต.ปัดสนองกลุ่มสืบทอดอำนาจ ชี้ ‘สุดารัตน์’ โพสต์ทำให้เสียหาย !!

กกต.ออกหนังสือชี้แจงหลังคุณหญิงสุดารัตน์โพสต์เตือน กกต. อย่าทำงานสนองกลุ่มสืบทอดอำนาจ วันที่ 7 เมษายน 2562 ศูนย์ปฎิบัติการด้านการข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกชี้แจงการโพสต์ทำให้ กกต. ได้รับความเสียหาย โดยมีรายละเอียดระบุว่า ตามที่ปรากฏข่าวในหนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์กรณี “หญิงหน่อย”…

Home / NEWS / กกต.ปัดสนองกลุ่มสืบทอดอำนาจ ชี้ ‘สุดารัตน์’ โพสต์ทำให้เสียหาย !!

กกต.ออกหนังสือชี้แจงหลังคุณหญิงสุดารัตน์โพสต์เตือน กกต. อย่าทำงานสนองกลุ่มสืบทอดอำนาจ

วันที่ 7 เมษายน 2562 ศูนย์ปฎิบัติการด้านการข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกชี้แจงการโพสต์ทำให้ กกต. ได้รับความเสียหาย โดยมีรายละเอียดระบุว่า ตามที่ปรากฏข่าวในหนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์กรณี “หญิงหน่อย” เตือน กกต. อย่าทำงานสนองกลุ่มสืบทอดอำนาจนั้น

กกต.ขอชี้แจงว่าข้อความตามที่ปรากฏในโพสต์ดังกล่าวข้างต้นคาดเคลื่อนต่อความเป็นจริงอาจทำให้สาธารณะชนเกิดความเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กกต. และไม่เชื่อมั่นต่อการทำหน้าที่ของ กกต.

กกต. ขอยืนยันว่าจะไม่ปฎิบัติหน้าที่เพื่อตอบสนองต่อนักการเมืองพรรคการเมืองกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นการเฉพาะ และจะไม่ยอมสนองกลุ่มสืบทอดอำนาจตามที่คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์โพสต์กล่าวอ้างแต่อย่างใดทั้งสิ้น กกต. จะยึดถือในความถูกต้องและชอบด้วยกฎหมาย จะไม่ทันการณ์ใด ๆ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดๆ โดยเด็ดขาด

กกต. มีอำนาจหน้าที่อยู่ 3 ประการได้แก่

  • ด้านบริหาร คือการควบคุมและดำเนินการจัดให้มีการเลือกตั้ง ทั้งการเลือกตั้งระดับชาติ ระดับท้องถิ่น รวมทั้งการออกเสียงประชามติ
  • ตุลาการ คือ การสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาด สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ นับคะแนนใหม่ รวมทั้งการสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ผู้สมัครและสมาชิกสภา ที่ทำผิดกฏหมายเลือกตั้ง
  • และนิติบัญญัติ คือ การออกกฏระเบียบ คำสั่งข้อกำหนดที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
X