บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพิ่มเงินบัตรคนจน

ครม.มีมติ เพิ่มเงิน ‘บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ อีก 500 บาท

วานนี้มติ ครม. เห็นชอบอนุมัติ โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ “บัตรคนจน”

Home / NEWS / ครม.มีมติ เพิ่มเงิน ‘บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ อีก 500 บาท

ประเด็นน่าสนใจ

  • วานนี้มติ ครม. เห็นชอบอนุมัติ โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ “บัตรคนจน”
  • ได้รับเงินเพิ่มจากเดิม 500 บาท ต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน สามารถใช้ซื้อสินค้าในร้านธงฟ้า ร้านค้าประชารัฐ และร้านค้าที่ร่วมโครงการ
  • เพื่อช่วยเหลือเยียวยา และลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่กลุ่มผู้มีบัตรฯ ประมาณ 14 ล้านคน ในช่วงสถานการณ์โควิด-19

วานนี้ (29 ก.ย.63) นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง แถลงถึงมติครม. เรื่องโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ “บัตรคนจน” เพื่อช่วยเหลือเยียวยา และลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่กลุ่มผู้มีบัตรฯ ประมาณ 14 ล้านคน เพราะ ในช่วงที่มีสถานการณ์ COVID-19 ทำให้กลุ่มผู้มีบัตรฯ ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ มีรายได้ลดลงและไม่สามารถหารายได้จากแหล่งอื่นมาทดแทนได้

โครงการนี้จะเป็นการช่วยเหลือวงเงินค่าซื้อสินค้าบริโภคอุปโภคที่จำเป็นจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น จำนวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2563 คือ ในเดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม ผู้ถือบัตรฯ จะได้รับเงินเพิ่มจากเดิม 500 บาท ต่อเดือน

จำนวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ดังนี้

  1. ผู้ได้รับเงินซื้อสินค้า 300 บาทต่อเดือน เพิ่มเป็น 800 บาทต่อเดือน
  2. ผู้ได้รับเงินซื้อสินค้า 200 บาทต่อเดือน เพิ่มเป็น 700 บาทต่อเดือน

สามารถใช้ซื้อสินค้าในร้านธงฟ้า ร้านค้าประชารัฐ และร้านค้าที่ร่วมโครงการ หากใช้ไม่หมดไม่สามารถสะสมข้ามเดือน แต่ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 06.00 น. – 23.00 น. จำกัดจำนวนไม่เกิน 10 ล้านคน โดยผู้ได้รับสิทธิต้องยืนยันตัวตนผ่าน g-Wallet แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

อีกขั้นตอนหนึ่งด้วย จึงจะสามารถใช้จ่ายกับร้านค้าที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ที่เข้าร่วมโครงการเพื่อรับสิทธิได้ ซึ่งการใช้จ่ายจะมีช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 ในเวลา 06.00 น. – 23.00 น. ซึ่งผู้ได้รับสิทธิจะต้องเริ่มใช้จ่ายภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ตนได้รับ SMS แจ้งรับสิทธิหรือวันที่เปิดให้เริ่มใช้จ่ายตามโครงการ มิเช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิและไม่สามารถลงทะเบียนได้อีก โดยสิทธิที่ถูกตัดจะนำไปเปิดให้ลงทะเบียนใหม่