นายกรัฐมนตรี ผู้สูงอายุ วันผู้สูงอายุแห่งชาติ อวยพร

นายกรัฐมนตรีอวยพร “ผู้สูงอายุ” ขอให้มีสุขภาพแข็งแรง

นายกรัฐมนตรีอวยพร “ผู้สูงอายุ” ขอให้มีสุขภาพแข็งแรง เนื่องใน “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ” 2562 วันนี้ (9 เมษายน 2562) เวลา 08.30 น. ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ…

Home / NEWS / นายกรัฐมนตรีอวยพร “ผู้สูงอายุ” ขอให้มีสุขภาพแข็งแรง

นายกรัฐมนตรีอวยพร “ผู้สูงอายุ” ขอให้มีสุขภาพแข็งแรง เนื่องใน “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ” 2562

วันนี้ (9 เมษายน 2562) เวลา 08.30 น. ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ บริเวณโถงกลาง ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมโครงการ “แล้งนี้ ไม่แล้งน้ำใจ ด้วยการให้โลหิต”

โดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และกิจกรรมติดเข็มกลัดดอกลำดวนให้แก่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2562 โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

นาวาโทหญิง แพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย นำคณะเข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ทั้งนี้ สภากาชาดไทย มีหน้าที่ในการจัดหาโลหิตบริจาคให้ให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ โดยต้องมีโลหิตสำรองคงคลังไม่ต่ำกว่า 2,500-3,000 ยูนิตต่อวัน

ซึ่งทุกปีโรงพยาบาลต่างๆ มีการขอเบิกโลหิตเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว เพื่อสำรองไว้ในช่วงวันหยุดพิเศษ สำหรับผู้บริจาคโลหิตในโครงการ ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ ได้รับมอบเสื้อ “Hello Summer Give Blood Save Lives” โดยเปิดรับบริจาคโลหิตทุกวัน โอกาสนี้สภากาชาดไทยยังได้มอบเสื้อที่ระลึกโครงการ ให้แก่นายกรัฐมนตรีด้วย

พร้อมกันนี้ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ นำคณะจากกรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมติดเข็มกลัดดอกลำดวนให้แก่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี เพื่อรณรงค์ให้สังคมตระหนักเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ ตามที่รัฐบาลมีมติเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2525 ประกาศให้วันที่ 13 เมษายน ของทุกปี เป็น “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ” และเห็นชอบให้มีการจัดกิจกรรมพิเศษเนื่องในโอกาสนี้

โดยจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี สำหรับ “ดอกลำดวน” เป็นสัญลักษณ์ของผู้สูงอายุ ให้ความร่มเย็น มีใบเขียวตลอดปี ให้ร่มเงาดีและดอกมีสีนวล กลิ่นหอม กลีบแข็งไม่ร่วงง่าย เหมือนกับผู้ทรงวัยวุฒิ ที่คงคุณธรรมความดีงามไว้ให้เป็นแบบอย่างแก่ลูกหลาน

โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่า ผู้สูงอายุเป็นหลักสำคัญของสถาบันครอบครัว ให้ความอบอุ่นแก่ลูกหลาน และเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติปีนี้ ขอให้ผู้สูงอายุทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาวเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ลูกหลานอยู่ดีมีความสุขต่อไป

X