นิด้าโพลล์

โพลล์ – ประชาชนเกินครึ่งระบุ หาคนที่เหมาะเป็นนายกฯ ไม่ได้

ผลสำรวจนิด้าโพลล์ พบว่า ประชาชน ร้อยละ 54.13 ระบุว่า ยังหาคนที่เหมาะสมเป็นนายกฯ ไม่ได้

Home / NEWS / โพลล์ – ประชาชนเกินครึ่งระบุ หาคนที่เหมาะเป็นนายกฯ ไม่ได้

ประเด็นน่าสนใจ

 • นิด้าโพล ได้สำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาส ครั้งที่ 3 จากกลุ่มตัวอย่าง 2,527 ตัวอย่าง ทั่วประเทศผ่านทางโทรศัพท์
 • ผลสำรวจพบว่า ร้อยละ 54.13 ระบุ ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ รองลงมา คือร้อยละ 18.64 ระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
 • ในส่วนของพรรคการเมือง ร้อยละ 41.59 ระบุว่าเป็น ไม่สนับสนุน พรรคการเมืองใดเลย รองลงมาคือ ร้อยละ 19.39 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย
 • เทียบกับผลก่อนหน้านี้ พบว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา, พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส, นายกรณ์ จาติกวณิช ได้รับความไว้วางใจลดลง
 • ในขณะที่ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์, นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์, นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “การสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาส ครั้งที่ 3” ระหว่างวันที่ 18 – 23 กันยายน 2563 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,527 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมือง การสำรวจอาศัย การสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 97.0

ผลการสำรวจ

บุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้

 1. ร้อยละ 54.13 ระบุว่า ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ 
  .
 2. ร้อยละ 18.64 ระบุว่าเป็น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
  เพราะ เป็นคนจริงจังกับการทำงาน ทำงานตรงไปตรงมา มีความซื่อสัตย์ บ้านเมืองสงบไม่วุ่นวาย ช่วยเหลือประชาชนได้จริง ขณะที่บางส่วนระบุว่า อยากให้ดำรงตำแหน่งต่อไป
  .
 3. ร้อยละ 10.57 ระบุว่าเป็น คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ (พรรคเพื่อไทย) 
  เพราะ มีประสบการณ์การทำงาน บริหารงานที่ผ่านมาได้ดี พูดจริง ทำจริง และชื่นชอบเป็นการส่วนตัว
  .
 4. ร้อยละ 5.70 ระบุว่าเป็น นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล) 
  เพราะ อยากได้คนรุ่นใหม่มาบริหารประเทศ เป็นคนที่มีความคิดที่ทันสมัย  มองการณ์ไกล และชื่นชอบนโยบายพรรค
  .
 5. ร้อยละ 3.92 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย) 
  เพราะ เป็นคนตรงไปตรงมา พูดจริง ทำจริง มีความซื่อสัตย์ และชื่นชอบเป็นการส่วนตัว
  .
 6. ร้อยละ 1.54 ระบุว่าเป็น นายกรณ์ จาติกวณิช (พรรคกล้า) 
  เพราะ มีวิสัยทัศน์ที่ดี มีความเป็นผู้นำ มีความสามารถทางด้านเศษฐกิจ ขณะที่บางส่วนระบุว่า มีความเข้าใจการเมืองทั้งแบบเก่าและแบบใหม่
  .
 7. ร้อยละ 1.07 ระบุว่าเป็น นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ (พรรคเพื่อไทย) เพราะ ชอบผลงาน  ของพรรคเพื่อไทย ชื่นชอบนโยบายด้านเศรษฐกิจ ขณะที่บางส่วนระบุว่า ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย
  .
 8. ร้อยละ 4.00 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ นายมิ่งขวัญ    แสงสุวรรณ์ (พรรคเศรษฐกิจใหม่), นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (พรรคประชาธิปัตย์), นายอนุทิน ชาญวีรกูล (พรรคภูมิใจไทย), นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (พรรคประชาชาติ), นายเทวัญ ลิปตพัลลภ (พรรคชาติพัฒนา), นายชวน หลีกภัย, นายอานันท์ ปันยารชุน, นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และน.ส.กัญจนา ศิลปอาชา (พรรคชาติไทยพัฒนา)
  .
 9. ร้อยละ 0.43 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาส ครั้งที่ 2 เดือนมิถุนายน 2563 พบว่า ผู้ที่ระบุว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา, พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส, นายกรณ์ จาติกวณิช และไม่ตอบ/ไม่สนใจ มีสัดส่วนลดลง ซึ่งในขณะที่ผู้ที่ระบุว่า คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์, นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์, นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ และยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น

พรรคการเมืองที่ประชาชนจะสนับสนุนในวันนี้

 1. ร้อยละ 41.59 ระบุว่าเป็น ไม่สนับสนุน พรรคการเมืองใดเลย
 2. ร้อยละ 19.39 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย
 3. ร้อยละ 12.70 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล
 4. ร้อยละ 12.39 ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ
 5. ร้อยละ 7.44 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์
 6. ร้อยละ 1.70 ระบุว่าเป็น พรรคเสรีรวมไทย
 7. ร้อยละ 1.58 ระบุว่าเป็น พรรคภูมิใจไทย
 8. ร้อยละ 0.79 ระบุว่าเป็น พรรคกล้า
 9. ร้อยละ 0.59 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อชาติ
 10. ร้อยละ 0.55 ระบุว่าเป็น ไม่ตอบ/ไม่สนใจ
 11. ร้อยละ 0.36 ระบุว่าเป็น พรรคชาติไทยพัฒนา
 12. ร้อยละ 0.28 ระบุว่าเป็น พรรคชาติพัฒนา และพรรคประชาชาติ ในสัดส่วนที่เท่ากัน
 13. ร้อยละ 0.24 ระบุว่าเป็น พรรครวมพลังประชาชาติไทย
 14. ร้อยละ 0.12 ระบุว่าเป็น พรรคเศรษฐกิจใหม่

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจ คะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาส ครั้งที่ 2 เดือนมิถุนายน 2563 พบว่า ผู้ที่ระบุว่า พรรคเพื่อไทย, พรรคก้าวไกล, พรรคพลังประชารัฐ, พรรคประชาธิปัตย์, พรรคเสรีรวมไทย, พรรคกล้า, พรรคเพื่อชาติ, พรรคเศรษฐกิจใหม่ และไม่ตอบ/ไม่สนใจ มีสัดส่วนลดลง ซึ่งในขณะที่ผู้ที่ระบุว่า พรรคภูมิใจไทย, พรรคชาติพัฒนา, พรรคประชาชาติ, พรรครวมพลังประชาชาติไทย และไม่สนับสนุนพรรคการเมืองใดเลย มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น และผู้ที่ระบุว่า พรรคชาติไทยพัฒนา มีสัดส่วนเท่าเดิม

X