ง่วงหยุดพัก สงกรานต์ 2562 สงกรานต์62 หลับใน อุบัติเหตุ เทศกาลสงกรานต์ 2562

เตือน!! 28 สายทาง 56 แห่ง เสี่ยงหลับใน-เกิดอุบัติเหตุมากสุด

คัดลอก URL แล้ว

กรมทางหลวงติดตั้งป้ายเตือน “ง่วงหยุดพัก” ใน 28 สายทาง (56แห่ง) ที่หลับในมากที่สุด

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า นอกจากการเตรียมความพร้อมของกรมทางหลวงในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562

ภายใต้นโยบาย One Transport ของกระทรวงคมนาคมแล้ว ยังสั่งการให้สำนักงานทางหลวงและแขวงทางหลวงในพื้นที่ติดตั้งป้ายเตือน “ง่วงหยุดพัก”เพิ่มเติมในจุดที่เกิดอุบัติเหตุบนสายทางที่พบว่า เกิดจากการหลับในของผู้ขับขี่ ซึ่งมีสาเหตุมาจากอาการเหนื่อยล้าและเป็นทางตรงระยะยาว

โดยจากสถิติของสำนักอำนวยความปลอดภัยกรมทางหลวงพบว่า ทางหลวงจำนวน 28 สายทาง ที่มีสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุมาจากผู้ขับขี่หลับในได้แก่

#
ทางหลวง
ชื่อตอน
1. ทางหลวงหมายเลข 11 ขุนตาน-อุโมงค์ กม.ต้น 525+000 พื้นที่จังหวัดลำพูน
2. ทางหลวงหมายเลข 107 ล้องอ้อ-เมืองงาม กม.ต้น 147+000 พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
3. ทางหลวงหมายเลข 107 ล้องอ้อ-เมืองงาม กม.ต้น 167+000 พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
4. ทางหลวงหมายเลข 1 พาน-สันทรายหลวง กม.ต้น 890+370 พื้นที่จังหวัดเชียงราย
5. ทางหลวงหมายเลข 101 แยกนาแหลม-หนองห้า-สวนป่า กม.ต้น 260+000 พื้นที่จังหวัดแพร่
6. ทางหลวงหมายเลข 22 สูงเนิน-ท่าแร่ กม.ต้น 153+000 พื้นที่จังหวัดสกลนคร
7. ทางหลวงหมายเลข 1 วังไผ่-โนนปอแดง กม.ต้น 387+000 พื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร
8. ทางหลวงหมายเลข 1 วังเจ้า-ตาก กม.ต้น 493+000 พื้นที่จังหวัดตาก
9. ทางหลวงหมายเลข 1 วังม่วง-เชียงรายบน กม.ต้น 553+000 พื้นที่จังหวัด ตาก
10. ทางหลวงหมายเลข 12 แม่สอด-แม่ละเมา กม.ต้น 11+000 พื้นที่จังหวัดตาก
11. ทางหลวงหมายเลข 12 แม่ละเมา-ตาก กม.ต้น 67+000 พื้นที่จังหวัดตาก
12. ทางหลวงหมายเลข 11 นาอิน-ชัยมงคล กม.ต้น 271+352 พื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
13. ทางหลวงหมายเลข 12 บ้านกร่าง-พิษณุโลก กม.ต้น 218+000 พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
14. ทางหลวงหมายเลข 12 ร้องโพธิ์-วังทอง กม.ต้น 246+000 พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
15. ทางหลวงหมายเลข 12 วังทอง-เข็กน้อย กม.ต้น 319+000 พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
16. ทางหลวงหมายเลข 12  พรหมนิมิต-ห้วยสีดา กม.ต้น575+000 พื้นที่จังหวัดขอนแก่น
17. ทางหลวงหมายเลข 202 ห้วยลำเตา-เกษตรวิสัย กม.ต้น 162+395 พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
18. ทางหลวงหมายเลข 212  อำนาจเจริญ-ลืออำนาจ กม.ต้น 5512+000 พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ
19. ทางหลวงหมายเลข 221 แยกการช่าง-เชิงบันไดเขาพระวิหาร กม.ต้น 59+000 พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
20 ทางหลวงหมายเลข 2 มวกเหล็ก-บ่อทอง กม.ต้น 35+772พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
21. ทางหลวงหมายเลข 2 บ่อทอง-มอจะบก กม.ต้น 72+015พื้นที่จังหวัด นครราชสีมา
22. ทางหลวงหมายเลข 2 ดอนหวาย-บ้านวัด กม.ต้น 174+412พื้นที่จังหวัด นครราชสีมา
23. ทางหลวงหมายเลข 2 บ้านวัด-ตาลาด กม.ต้น 207+412พื้นที่จังหวัด นครราชสีมา
24. ทางหลวงหมายเลข 33 พระปรง-โนนจิกกม.ต้น 257+000พื้นที่จังหวัดสระแก้ว
25. ทางหลวงหมายเลข226 หัวทะเล-หนองกระทิง กม.ต้น 10+000พื้นที่จังหวัด นครราชสีมา
26. ทางหลวงหมายเลข 304 เขาหินซ้อน-ลาดตะเคียนกม.ต้น 141+000พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
27. ทางหลวงหมายเลข 21 ม่วงค่อม-คลองกระจัง กม.ต้น 52+000พื้นที่จังหวัดลพบุรี
28. ทางหลวงหมายเลข 32 ไชโย-สิงห์ใต้ กม.ต้น 66+800พื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี
29. ทางหลวงหมายเลข 232 ไชโย-สิงห์ใต้ กม.ต้น 80+000พื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี
30. ทางหลวงหมายเลข 117 นครสวรรค์ – คลองพลังด้านใต้ กม.2+000 พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
31. ทางหลวงหมายเลข 1 ดอนรังนก – หางน้ำหนองแขม กม.263+000 พื้นที่จังหวัดชัยนาท
32. ทางหลวงหมายเลข 32 โพนางดำออก – ท่าฉนวน กม.111+473 พื้นที่จังหวัดชัยนาท
33. ทางหลวงหมายเลข 340 ปากน้ำ – โรงพยาบาลสรรคบุรี กม.127+000 พื้นที่จังหวัดชัยนาท
34. ทางหลวงหมายเลข 1 ประตูน้ำพระอินทร์ – หนองแค กม.51+820 พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
35. ทางหลวงหมายเลข 3 กะเฉด – ป่าเตียน กม.267+000 พื้นที่จังหวัดระยอง
36. ทางหลวงหมายเลข 3 ป่าเตียน – บ้านสิ้ว กม.298+000 พื้นที่จังหวัดจันทบุรี
37. ทางหลวงหมายเลข 3 โพธิ์ทอง – บ้านพลิ้ว กม.335+000 พื้นที่จังหวัดจันทบุรี
38. ทางหลวงหมายเลข 36 มาบข่า – ทับมา กม.46+000 พื้นที่จังหวัดระยอง
39. ทางหลวงหมายเลข 344 คลองเขต – ยุบชงโค – แกลง กม.78+000 พื้นที่จังหวัดระยอง
40. ทางหลวงหมายเลข 4 สระพัง – เขาวัง กม.135+000 พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
41. ทางหลวงหมายเลข 4 วังยาว – หนองหมู กม.235+813 พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
42.  ทางหลวงหมายเลข 4 ห้วยยาง – บางสะพาน กม.351+000 พื้นที่จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
43. ทางหลวงหมายเลข 4 บางสะพาน – น้ำรอด กม.407+000 พื้นที่จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
44. ทางหลวงหมายเลข 37 วังโบสถ์ – ปราณบุรี กม.33+000 พื้นที่จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
45. ทางหลวงหมายเลข 41  เขาบ่อ – ท่าทอง กม.8+000 พื้นที่จังหวัดชุมพร
46.  ทางหลวงหมายเลข 4 พัทลุง – นาโหนด – ห้วยทราย – พรุพ้อ กม.1170+000 พื้นที่จังหวัดพัทลุง
47. ทางหลวงหมายเลข 41 เกาะมุกข์ – ควนรา กม.134+000 พื้นที่จังหวัด สุราษฎร์ธานี
48. ทางหลวงหมายเลข 41 ไม้เสียบ – สี่แยกโพธิ์ทอง – พัทลุง กม.352+000 พื้นที่จังหวัดพัทลุง
49. ทางหลวงหมายเลข 4 คลองท่อม – นาวง กม.1008+965 พื้นที่จังหวัดกระบี่
50. ทางหลวงหมายเลข 402 โครกกลอย – หมากปรก กม.12+000 พื้นที่จังหวัดภูเก็ต
51. ทางหลวงหมายเลข 402 หมากปรก – เมืองภูเก็ต กม.25+000 พื้นที่จังหวัดภูเก็ต
52. ทางหลวงหมายเลข 43 นาหม่อม – จะนะ กม.19+000 พื้นที่จังหวัดสงขลา
53. ทางหลวงหมายเลข 406 ค่ายรวมมิตร – ย่านชื่อ กม.57+000 พื้นที่จังหวัดสตูล
54. ทางหลวงหมายเลข 414 คลองวง – ท่าท้อน กม.3+000 พื้นที่จังหวัดสงขลา
55. ทางหลวงหมายเลข 21 คลองกระจัง – ศรีเทพ กม.87+062 พื้นที่จังหวัด เพชรบูรณ์
56. ทางหลวงหมายเลข 7 หนองรี – หนองขาม กม.73+000 พื้นที่จังหวัดชลบุรี (ถนนมอเตอร์เวย์)

อธิบดีกรมทางหลวง ยังกล่าวต่อไปอีกว่าในทั้ง 28 จุดกรมทางหลวงได้ติดตั้งป้ายเตือน “ง่วงหยุดพัก” ในจุดที่เหมาะสมเพื่อเตือนผู้ใช้ทางที่ผ่านพื้นที่ดังกล่าวทราบว่าจุดดังกล่าวมีโอกาสหลับในสูง เนื่องจากเป็นทางตรงระยะยาว และเป็นจุดที่จะใกล้จุดหมายของผู้ขับขี่ทำให้ผู้ขับขี่ฝืนตัวเอง ดังนั้นขอให้ผู้ใช้ทางหยุดพักเพื่อผ่อนคลาย

โดยกรมทางหลวงแนะนำให้พักที่จุดบริการกรมทางหลวงที่ตั้งอยู่บนสายทาง เนื่องจากมีความพร้อมในการรองรับทั้งที่พัก สิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องดื่ม รวมถึงข้อแนะนำต่างๆ ทั้งนี้ควรหยุดพักทุก 2 ชั่วโมง แต่อย่างไรก็ตามกรมทางหลวง ขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางศึกษาเส้นทางก่อนการออกเดินทาง ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง พักผ่อนให้เพียงพอ ทานอาหารแต่พอดี รวมทั้งหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสิ่งที่สำคัญขอให้เคารพกฎจราจรกฎหมายอย่างเคร่งครัด

อีกทั้ง ขอความร่วมมือในการปฎิบัติตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมได้แก่ขับรถช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัดมอเตอร์ไชต์เปิดไฟ ใส่หมวกกันน็อค” ทั้งนี้ หากผู้ใช้ทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง โทรสอบถามได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586 โทรฟรี 24 ชม.


แท็ก: NEWS , , , , , ,
WRITER

RELATED

5 สิ่งที่ต้องทำทันทีเมื่อ รถโดนชน รู้ไว้ก่อนทั้งผู้ขับ และคู่กรณี

5 สิ่งที่ต้องทำทันทีเมื่อ รถโดนชน รู้ไว้ก่อนทั้งผู้ขับ และคู่กรณี

อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา เป็นคำกล่าวไม่ได้เกินจริงแต่อย่างใด 5 สิ่งที่ต้องทำทันทีเมื่อ รถโดนชน รู้ไว้ก่อนดีกว่า

ครั้งแรกของโลก! ‘ปลูกถ่ายแขน-ไหล่’ ในมนุษย์ได้สำเร็จ

ครั้งแรกของโลก! ‘ปลูกถ่ายแขน-ไหล่’ ในมนุษย์ได้สำเร็จ

ใช้เวลาหลายปีจนสำเร็จ! ทีมศัลยแพทย์ 'ปลูกถ่ายแขน-ไหล่' ให้ชายชาวไอซ์แลนด์ ถือเป็นความสำเร็จครั้งแรกในโลกและวงการแพทย์

พิพลอย เน็ตไอดอลดัง เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ รถเก๋งเสียหลักชนเสาไฟฟ้า

พิพลอย เน็ตไอดอลดัง เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ รถเก๋งเสียหลักชนเสาไฟฟ้า

พิพลอย เน็ตไอดอลสาวชื่อดัง ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตรถเก๋งเสียหลักชนเสาไฟฟ้าที่ จ.พิษณุโลก

ปภ.สรุปยอดอุบัติเหตุ 29-31 ธ.ค.63 เสียชีวิต 186 ราย ส่วนใหญ่เป็นเคสเมาแล้วขับ

ปภ.สรุปยอดอุบัติเหตุ 29-31 ธ.ค.63 เสียชีวิต 186 ราย ส่วนใหญ่เป็นเคสเมาแล้วขับ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนน สะสมในช่วง 3 วันของการรณรงค์ (29 - 31 ธ.ค. 63)

First Jobber ต้องรู้! ประกัน PA คืออะไร จ่ายครอบคลุมอะไรบ้าง?

First Jobber ต้องรู้! ประกัน PA คืออะไร จ่ายครอบคลุมอะไรบ้าง?

เข้าสู่โลกการทำงานอย่างเต็มตัวกันแล้วสำหรับเหล่า First Jobber ทั้งหลาย หลาย ๆ คนอาจจะเริ่มวางแผนการเงินกันแล้ว โดยต้องบอกเลยว่าประกันต่าง ๆ ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่จะช่วยทำให้สามารถวางแผนการเงินได้อย่างมั่นคงมากยิ่งขึ้น สำหรับใครที่กำลังมองหาประกันอุบัติเหตุหรือประกัน PA แต่ยังไม่รู้ว่าคืออะไร ครอบคลุมอะไรบ้าง ก็มาเก็บข้อมูลกันตรงนี้ได้เลย!…

เที่ยวสงกรานต์ กาญจนบุรี ไปชมงานประเพณีและเล่นน้ำเย็นฉ่ำ

เที่ยวสงกรานต์ กาญจนบุรี ไปชมงานประเพณีและเล่นน้ำเย็นฉ่ำ

สำหรับเพื่อนๆ ที่ตั้งใจจะเดินทางไปเที่ยวกาญจนบุรี ช่วงวันสงกรานต์ วันนี้ Travel.MThai ก็มีงานเทศกาลสงกรานต์ในจังหวัดกาญจนบุรีมาฝากกัน ทั้งได้ชมประเพณีแบบชาวมอญ ชิมอาหารพื้นบ้านแสนอร่อย เพลิดเพลินกับการแสดงต่างๆ มากมาย และเล่นน้ำสงกรานต์ดับร้อนแบบจัดเต็ม เที่ยวสงกรานต์ กาญจนบุรี ไปชมงานประเพณีและเล่นน้ำเย็นฉ่ำ 1.…

เที่ยวสงกรานต์ ขอนแก่น เล่นน้ำและทำบุญ แบบวิถีชาวอีสาน

เที่ยวสงกรานต์ ขอนแก่น เล่นน้ำและทำบุญ แบบวิถีชาวอีสาน

เที่ยวสงกรานต์ ขอนแก่น ไปดูวัฒนธรรมประเพณีแบบท้องถิ่นอีสาน ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ชมการแสดงรำวงย้อนยุค ชมขบวนแห่สวยงามอลังการ ร่วมก่อเจดีย์ทราย และเล่นน้ำอย่างสนุกสนาน ไปดูเลยดีกว่าว่า สงกรานต์ ขอนแก่น จะมีที่ไหนน่าสนใจบ้าง เที่ยวสงกรานต์ ขอนแก่น เล่นน้ำและทำบุญ…

รวม สถานที่เล่นน้ำสงกรานต์ 2562 เปียกกันให้สุด ทั่วเมืองไทย

รวม สถานที่เล่นน้ำสงกรานต์ 2562 เปียกกันให้สุด ทั่วเมืองไทย

สงกรานต์ปีนี้ไปเที่ยวและเปียกที่ไหนกันดี ถ้ายังไม่รู้ วันนี้ Travel.MThai ก็ได้รวบรวม สถานที่เล่นน้ำสงกรานต์ 2562 มาให้เหล่าขาโจ๋ออกไปสาดน้ำ สาดความสุข พร้อมร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย อย่างการทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ แล้วอย่าลืม ฟิตร่างกายให้พร้อม…