ง่วงหยุดพัก สงกรานต์ 2562 สงกรานต์62 หลับใน อุบัติเหตุ เทศกาลสงกรานต์ 2562

เตือน!! 28 สายทาง 56 แห่ง เสี่ยงหลับใน-เกิดอุบัติเหตุมากสุด

กรมทางหลวงติดตั้งป้ายเตือน “ง่วงหยุดพัก” ใน 28 สายทาง (56แห่ง) ที่หลับในมากที่สุด นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า นอกจากการเตรียมความพร้อมของกรมทางหลวงในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ภายใต้นโยบาย…

Home / NEWS / เตือน!! 28 สายทาง 56 แห่ง เสี่ยงหลับใน-เกิดอุบัติเหตุมากสุด

กรมทางหลวงติดตั้งป้ายเตือน “ง่วงหยุดพัก” ใน 28 สายทาง (56แห่ง) ที่หลับในมากที่สุด

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า นอกจากการเตรียมความพร้อมของกรมทางหลวงในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562

ภายใต้นโยบาย One Transport ของกระทรวงคมนาคมแล้ว ยังสั่งการให้สำนักงานทางหลวงและแขวงทางหลวงในพื้นที่ติดตั้งป้ายเตือน “ง่วงหยุดพัก”เพิ่มเติมในจุดที่เกิดอุบัติเหตุบนสายทางที่พบว่า เกิดจากการหลับในของผู้ขับขี่ ซึ่งมีสาเหตุมาจากอาการเหนื่อยล้าและเป็นทางตรงระยะยาว

โดยจากสถิติของสำนักอำนวยความปลอดภัยกรมทางหลวงพบว่า ทางหลวงจำนวน 28 สายทาง ที่มีสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุมาจากผู้ขับขี่หลับในได้แก่

#
ทางหลวง
ชื่อตอน
1. ทางหลวงหมายเลข 11 ขุนตาน-อุโมงค์ กม.ต้น 525+000 พื้นที่จังหวัดลำพูน
2. ทางหลวงหมายเลข 107 ล้องอ้อ-เมืองงาม กม.ต้น 147+000 พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
3. ทางหลวงหมายเลข 107 ล้องอ้อ-เมืองงาม กม.ต้น 167+000 พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
4. ทางหลวงหมายเลข 1 พาน-สันทรายหลวง กม.ต้น 890+370 พื้นที่จังหวัดเชียงราย
5. ทางหลวงหมายเลข 101 แยกนาแหลม-หนองห้า-สวนป่า กม.ต้น 260+000 พื้นที่จังหวัดแพร่
6. ทางหลวงหมายเลข 22 สูงเนิน-ท่าแร่ กม.ต้น 153+000 พื้นที่จังหวัดสกลนคร
7. ทางหลวงหมายเลข 1 วังไผ่-โนนปอแดง กม.ต้น 387+000 พื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร
8. ทางหลวงหมายเลข 1 วังเจ้า-ตาก กม.ต้น 493+000 พื้นที่จังหวัดตาก
9. ทางหลวงหมายเลข 1 วังม่วง-เชียงรายบน กม.ต้น 553+000 พื้นที่จังหวัด ตาก
10. ทางหลวงหมายเลข 12 แม่สอด-แม่ละเมา กม.ต้น 11+000 พื้นที่จังหวัดตาก
11. ทางหลวงหมายเลข 12 แม่ละเมา-ตาก กม.ต้น 67+000 พื้นที่จังหวัดตาก
12. ทางหลวงหมายเลข 11 นาอิน-ชัยมงคล กม.ต้น 271+352 พื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
13. ทางหลวงหมายเลข 12 บ้านกร่าง-พิษณุโลก กม.ต้น 218+000 พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
14. ทางหลวงหมายเลข 12 ร้องโพธิ์-วังทอง กม.ต้น 246+000 พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
15. ทางหลวงหมายเลข 12 วังทอง-เข็กน้อย กม.ต้น 319+000 พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
16. ทางหลวงหมายเลข 12  พรหมนิมิต-ห้วยสีดา กม.ต้น575+000 พื้นที่จังหวัดขอนแก่น
17. ทางหลวงหมายเลข 202 ห้วยลำเตา-เกษตรวิสัย กม.ต้น 162+395 พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
18. ทางหลวงหมายเลข 212  อำนาจเจริญ-ลืออำนาจ กม.ต้น 5512+000 พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ
19. ทางหลวงหมายเลข 221 แยกการช่าง-เชิงบันไดเขาพระวิหาร กม.ต้น 59+000 พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
20 ทางหลวงหมายเลข 2 มวกเหล็ก-บ่อทอง กม.ต้น 35+772พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
21. ทางหลวงหมายเลข 2 บ่อทอง-มอจะบก กม.ต้น 72+015พื้นที่จังหวัด นครราชสีมา
22. ทางหลวงหมายเลข 2 ดอนหวาย-บ้านวัด กม.ต้น 174+412พื้นที่จังหวัด นครราชสีมา
23. ทางหลวงหมายเลข 2 บ้านวัด-ตาลาด กม.ต้น 207+412พื้นที่จังหวัด นครราชสีมา
24. ทางหลวงหมายเลข 33 พระปรง-โนนจิกกม.ต้น 257+000พื้นที่จังหวัดสระแก้ว
25. ทางหลวงหมายเลข226 หัวทะเล-หนองกระทิง กม.ต้น 10+000พื้นที่จังหวัด นครราชสีมา
26. ทางหลวงหมายเลข 304 เขาหินซ้อน-ลาดตะเคียนกม.ต้น 141+000พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
27. ทางหลวงหมายเลข 21 ม่วงค่อม-คลองกระจัง กม.ต้น 52+000พื้นที่จังหวัดลพบุรี
28. ทางหลวงหมายเลข 32 ไชโย-สิงห์ใต้ กม.ต้น 66+800พื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี
29. ทางหลวงหมายเลข 232 ไชโย-สิงห์ใต้ กม.ต้น 80+000พื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี
30. ทางหลวงหมายเลข 117 นครสวรรค์ – คลองพลังด้านใต้ กม.2+000 พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
31. ทางหลวงหมายเลข 1 ดอนรังนก – หางน้ำหนองแขม กม.263+000 พื้นที่จังหวัดชัยนาท
32. ทางหลวงหมายเลข 32 โพนางดำออก – ท่าฉนวน กม.111+473 พื้นที่จังหวัดชัยนาท
33. ทางหลวงหมายเลข 340 ปากน้ำ – โรงพยาบาลสรรคบุรี กม.127+000 พื้นที่จังหวัดชัยนาท
34. ทางหลวงหมายเลข 1 ประตูน้ำพระอินทร์ – หนองแค กม.51+820 พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
35. ทางหลวงหมายเลข 3 กะเฉด – ป่าเตียน กม.267+000 พื้นที่จังหวัดระยอง
36. ทางหลวงหมายเลข 3 ป่าเตียน – บ้านสิ้ว กม.298+000 พื้นที่จังหวัดจันทบุรี
37. ทางหลวงหมายเลข 3 โพธิ์ทอง – บ้านพลิ้ว กม.335+000 พื้นที่จังหวัดจันทบุรี
38. ทางหลวงหมายเลข 36 มาบข่า – ทับมา กม.46+000 พื้นที่จังหวัดระยอง
39. ทางหลวงหมายเลข 344 คลองเขต – ยุบชงโค – แกลง กม.78+000 พื้นที่จังหวัดระยอง
40. ทางหลวงหมายเลข 4 สระพัง – เขาวัง กม.135+000 พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
41. ทางหลวงหมายเลข 4 วังยาว – หนองหมู กม.235+813 พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
42.  ทางหลวงหมายเลข 4 ห้วยยาง – บางสะพาน กม.351+000 พื้นที่จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
43. ทางหลวงหมายเลข 4 บางสะพาน – น้ำรอด กม.407+000 พื้นที่จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
44. ทางหลวงหมายเลข 37 วังโบสถ์ – ปราณบุรี กม.33+000 พื้นที่จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
45. ทางหลวงหมายเลข 41  เขาบ่อ – ท่าทอง กม.8+000 พื้นที่จังหวัดชุมพร
46.  ทางหลวงหมายเลข 4 พัทลุง – นาโหนด – ห้วยทราย – พรุพ้อ กม.1170+000 พื้นที่จังหวัดพัทลุง
47. ทางหลวงหมายเลข 41 เกาะมุกข์ – ควนรา กม.134+000 พื้นที่จังหวัด สุราษฎร์ธานี
48. ทางหลวงหมายเลข 41 ไม้เสียบ – สี่แยกโพธิ์ทอง – พัทลุง กม.352+000 พื้นที่จังหวัดพัทลุง
49. ทางหลวงหมายเลข 4 คลองท่อม – นาวง กม.1008+965 พื้นที่จังหวัดกระบี่
50. ทางหลวงหมายเลข 402 โครกกลอย – หมากปรก กม.12+000 พื้นที่จังหวัดภูเก็ต
51. ทางหลวงหมายเลข 402 หมากปรก – เมืองภูเก็ต กม.25+000 พื้นที่จังหวัดภูเก็ต
52. ทางหลวงหมายเลข 43 นาหม่อม – จะนะ กม.19+000 พื้นที่จังหวัดสงขลา
53. ทางหลวงหมายเลข 406 ค่ายรวมมิตร – ย่านชื่อ กม.57+000 พื้นที่จังหวัดสตูล
54. ทางหลวงหมายเลข 414 คลองวง – ท่าท้อน กม.3+000 พื้นที่จังหวัดสงขลา
55. ทางหลวงหมายเลข 21 คลองกระจัง – ศรีเทพ กม.87+062 พื้นที่จังหวัด เพชรบูรณ์
56. ทางหลวงหมายเลข 7 หนองรี – หนองขาม กม.73+000 พื้นที่จังหวัดชลบุรี (ถนนมอเตอร์เวย์)

อธิบดีกรมทางหลวง ยังกล่าวต่อไปอีกว่าในทั้ง 28 จุดกรมทางหลวงได้ติดตั้งป้ายเตือน “ง่วงหยุดพัก” ในจุดที่เหมาะสมเพื่อเตือนผู้ใช้ทางที่ผ่านพื้นที่ดังกล่าวทราบว่าจุดดังกล่าวมีโอกาสหลับในสูง เนื่องจากเป็นทางตรงระยะยาว และเป็นจุดที่จะใกล้จุดหมายของผู้ขับขี่ทำให้ผู้ขับขี่ฝืนตัวเอง ดังนั้นขอให้ผู้ใช้ทางหยุดพักเพื่อผ่อนคลาย

โดยกรมทางหลวงแนะนำให้พักที่จุดบริการกรมทางหลวงที่ตั้งอยู่บนสายทาง เนื่องจากมีความพร้อมในการรองรับทั้งที่พัก สิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องดื่ม รวมถึงข้อแนะนำต่างๆ ทั้งนี้ควรหยุดพักทุก 2 ชั่วโมง แต่อย่างไรก็ตามกรมทางหลวง ขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางศึกษาเส้นทางก่อนการออกเดินทาง ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง พักผ่อนให้เพียงพอ ทานอาหารแต่พอดี รวมทั้งหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสิ่งที่สำคัญขอให้เคารพกฎจราจรกฎหมายอย่างเคร่งครัด

อีกทั้ง ขอความร่วมมือในการปฎิบัติตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมได้แก่ขับรถช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัดมอเตอร์ไชต์เปิดไฟ ใส่หมวกกันน็อค” ทั้งนี้ หากผู้ใช้ทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง โทรสอบถามได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586 โทรฟรี 24 ชม.

X