กรมทางหลวง สงกรานต์62 เส้นทางเลี่ยงรถติด

เช็ค 6 เส้นทางลาดชัน 9 แห่ง ควรระวังเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์  อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 62 นี้ กรมทางหลวงได้ทำการรวบรวมรายชื่อทางลาดชันบริเวณที่มีอุบัติเหตุบ่อยครั้งจำนวน 6 สายทาง (9 แห่ง) ซึ่งจะเป็นการช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุบริเวณทางลาดชัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถบรรทุก รถพ่วง…

Home / NEWS / เช็ค 6 เส้นทางลาดชัน 9 แห่ง ควรระวังเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์  อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 62 นี้ กรมทางหลวงได้ทำการรวบรวมรายชื่อทางลาดชันบริเวณที่มีอุบัติเหตุบ่อยครั้งจำนวน 6 สายทาง (9 แห่ง) ซึ่งจะเป็นการช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุบริเวณทางลาดชัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถบรรทุก รถพ่วง และรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการลดและรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ 5 มิติ ของกรมทางหลวง

ทั้งนี้ ยังได้สั่งการให้สำนักงานทางหลวงและแขวงทางหลวงในพื้นที่ติดตั้งป้ายรณรงค์ “ทุกคันใช้เกียร์ต่ำ” บริเวณก่อนจุดเริ่มต้นทางลาดชัน(ทางลงเขา) เพื่อเตือนผู้ใช้ทางขับขี่ด้วยความระมัดระวังและได้รับความปลอดภัยในการเดินทางยิ่งขึ้น สำหรับรายชื่อทางลาดชัน มีดังนี้

– ทล.118 ตอน เชียงใหม่-ดอยนางแก้ว กม.42+000 – กม.52+000 จ.เชียงใหม่

– ทล.11 ตอน ปางเคาะ-ปางมะโอ กม.413+800 – กม.420+066 จ.แพร่

– ทล.12 ตอน แม่ละเมาะ-ตาก กม.49+500 – กม.54+885 จ.ตาก

– ทล.12 ตอน แม่ละเมาะ-ตาก กม.64+900 – กม.70+000 จ.ตาก 

– ทล.11 ตอน บึงหลัก-หนองน้ำเขียว กม.349+199 – กม.351+740 จ.อุตรดิตถ์

– ทล.12 ตอน น้ำดุก-ห้วยซำมะคาว กม.374+366 – กม.374+546 จ.เพชรบูรณ์

– ทล.304 ตอน สี่แยกกบินทร์บุรี –วังน้ำเขียว กม.208+000 – กม.213+500 จ.ปราจีนบุรี

– ทล.348 ตอน แก้วเพชรพลอย-ช่องตะโก กม.76+805 –  กม.80+061 จ.สระแก้ว

– ทล.3199 ตอน ช่องสะเดา-ศรีสวัสดิ์ กม.57+791 – กม.60+719 จ.กาญจนบุรี

 

ที่มา จส.100