บขส. สงกรานต์62

ผู้โดยสารแน่น! บขส.สรุปยอดเดินทาง 1-11 เม.ย. กว่า 1.19 ล้านคน

บขส. สรุปยอดเดินทาง 1-11 เม.ย. 62 รวม 1,196,928 คน วานนี้ 11 เม.ย. มีผู้ใช้บริการต่ำกว่าเป้า 12,000 คน วันนี้ออกกรุงอีก…

Home / NEWS / ผู้โดยสารแน่น! บขส.สรุปยอดเดินทาง 1-11 เม.ย. กว่า 1.19 ล้านคน

บขส. สรุปยอดเดินทาง 1-11 เม.ย. 62 รวม 1,196,928 คน วานนี้ 11 เม.ย. มีผู้ใช้บริการต่ำกว่าเป้า 12,000 คน วันนี้ออกกรุงอีก 200,000 คน

วันนี้(12 เม.ย.) นายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า สถิติการเดินทางของประชาชนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนถึง 11 เมษายน มีจำนวนประชาชนเดินทางยอดรวม 1,196,928 คน ขณะที่ตัวเลขประมาณการเฉพาะวันที่ 11 เมษายน มีผู้ใช้บริการรวมทั้งสิ้น 177,859 คน ซึ่งต่ำกว่าที่ประมาณการไว้กว่า 12,000 คน จากจำนวนเที่ยววิ่งปกติ 5,556 เที่ยว และเที่ยววิ่งเสริม 2,574 เที่ยว ร่วม 8,130 เที่ยว อย่างไรก็ตาม ภาพรวมการเดินทางของประชาชนในวันนี้ (12เม.ย.) คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางสูงสุดถึง 200,000 คน

สำหรับ สรุปอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 วันแรก วันที่ 11 เมษำยน 2562 เกิดอุบัติเหตุ รวม 468 ครั้ง  จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 20 ครั้ง รองลงมาได้แก่ จังหวัด เชียงใหม่และลำปาง 19 ครั้ง และจังหวัดนครราชสีมา 17 ครั้ง  มีผู้เสียชีวิต จำนวน 46 ราย จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี 4 ราย รองลงมาได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 3 ราย มีผู้บาดเจ็บ จำนวน 482 คน จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา 23 คน รองลงมาได้แก่ จังหวัดลำปาง 20 คน และจังหวัดนครศรีธรรมราช 19 คน