กู้ระเบิด นครแฟรงก์เฟิร์ต สงครามโลกครั้งที่ 2 แม่น้ำไมน์

นครแฟรงก์เฟิร์ต เตรียมเก็บกู้ระเบิดจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ถูกค้นพบในแม่น้ำไมน์

นครแฟรงก์เฟิร์ต จะทำการเก็บกู้ระเบิดที่หลงเหลือจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ถูกค้นพบในแม่น้ำไมน์ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ขอประกาศเตือนนักท่องเที่ยวไทยโปรดหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้ามายังนครแฟรงก์เฟิร์ตในวันที่ 14 เมษายน 2562 โดยเฉพาะในเขตเมืองเก่า (Altstadt) เนื่องจากนครแฟรงก์เฟิร์ตมีกำหนดเก็บกู้ระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2…

Home / NEWS / นครแฟรงก์เฟิร์ต เตรียมเก็บกู้ระเบิดจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ถูกค้นพบในแม่น้ำไมน์

นครแฟรงก์เฟิร์ต จะทำการเก็บกู้ระเบิดที่หลงเหลือจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ถูกค้นพบในแม่น้ำไมน์

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ขอประกาศเตือนนักท่องเที่ยวไทยโปรดหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้ามายังนครแฟรงก์เฟิร์ตในวันที่ 14 เมษายน 2562 โดยเฉพาะในเขตเมืองเก่า (Altstadt) เนื่องจากนครแฟรงก์เฟิร์ตมีกำหนดเก็บกู้ระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งถูกค้นพบในแม่น้ำไมน์

ปฏิบัติการเก็บกู้ระเบิดจะเริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. โดยนครแฟรงก์เฟิร์ตได้ประกาศอพยพประชาชนออกจากพื้นที่บริเวณเมืองเก่าและสะพานเก่า (Alte Brücke) ซึ่งเป็นสถานที่ซึ่งนักท่องเที่ยวเดินทางไปชมจำนวนมากในแต่ละวัน จนกว่าปฏิบัติการ ฯ เสร็จสิ้น และคาดว่าปฏิบัติการ ฯ จะส่งผลกระทบต่อระบบขนส่งสาธารณะในนครแฟรงก์เฟิร์ต

ทั้งนี้ หากผู้ใดมีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางเข้ามายังนครแฟรงก์เฟิร์ตในช่วงวันและเวลาดังกล่าว ขอให้ติดตามการประกาศเตือนและปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานราชการนครแฟรงก์เฟิร์ตอย่างเคร่งครัด ตลอดจนตรวจสอบข้อมูลการเดินทางก่อนที่จะเข้ามายังนครแฟรงก์เฟิร์ต

 

ที่มา Royal Thai Consulate-General , Frankfurt

X