7 วันอันตราย ข่าวสดวันนี้ คดีเมาแล้วขับ สงกรานต์ 2562

คุมประพฤติเมาขับพุ่งกว่า 4,000 คดี สั่งติด EM 165 ราย

7 วันอันตราย คุมประพฤติเมาขับพุ่งกว่า 4,000 คดี สั่งติด EM 165 ราย ย้ำถูกจับผิดซ้ำส่งบำบัดติดสุรา วันที่ 14 เม.ย. 2562 นายประสาร…

Home / NEWS / คุมประพฤติเมาขับพุ่งกว่า 4,000 คดี สั่งติด EM 165 ราย

7 วันอันตราย คุมประพฤติเมาขับพุ่งกว่า 4,000 คดี สั่งติด EM 165 ราย ย้ำถูกจับผิดซ้ำส่งบำบัดติดสุรา

วันที่ 14 เม.ย. 2562 นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า สถิติคดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมความประพฤติทั่วประเทศในวันสงกรานต์ (13 เมษายน 2562) พุ่งสูงกว่า 3,455 คดี จำแนกเป็นคดีขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 3,454 คดี คิดเป็นร้อยละ 99.97 และคดีขับเสพ จำนวน 1 คดี คิดเป็นร้อยละ 0.03

นอกจากนี้ ศาลยังสั่งใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ในฐานความผิดขับรถขณะเมาสุรา จำนวนกว่า 165 ราย โดยส่วนใหญ่กำหนดเงื่อนไขห้ามออกจากที่พักอาศัย ตั้งแต่เวลา 22.00 – 04.00 น. เป็นเวลา 7-15 วัน คุมความประพฤติ 1 ปี รายงานตัวจำนวน 4 ครั้ง พร้อมทั้งทำงานบริการสังคม 24 ชั่วโมง เป็นต้น

สำหรับยอดสะสมสถิติคดีที่ศาลสั่งคุมประพฤติในช่วง 3 วันที่มีการควบคุมเข้มงวด (11-13 เมษายน 2562) มีจำนวนทั้งสิ้น 4,057 คดี จำแนกเป็น

  • คดีขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 3,899 คดี คิดเป็นร้อยละ 96.11
  • คดีขับเสพ จำนวน 149 คดี คิดเป็นร้อยละ 3.67
  • คดีขับรถประมาท จำนวน 9 คดี คิดเป็นร้อยละ 0.22

จังหวัดที่มีสถิติคดีขับรถขณะเมาสุราสะสมสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 337 คดี กรุงเทพมหานคร จำนวน 245 คดี และจังหวัดนครพนม จำนวน 211 คดี

อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวย้ำมาตรการเข้มสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติในฐานความผิดขับรถขณะเมาสุราที่กระทำผิดซ้ำ หรือผู้ถูกคุมความประพฤติฐานความผิดขับรถขณะเมาสุรา เป็นเหตุให้ผู้อื่นเป็นอันตรายต่อร่างกายและชีวิต

ที่ศาลมีคำสั่งให้สืบเสาะและพินิจว่า กรมคุมประพฤติจะตรวจสอบประวัติการกระทำผิดและทำการประเมินพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามแบบประเมินของกระทรวงสาธารณสุข แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ต่ำ ปานกลาง และสูง

ในกลุ่มที่มีผลการประเมินสูง จะส่งต่อยังสถานพยาบาลเพื่อดำเนินการบำบัดรักษาต่อไป ตามโครงการบำบัดฟื้นฟูสภาพ ผู้ดื่มแล้วขับถูกจับ ผิดซ้ำ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงสาธารณสุข

สำหรับระยะเวลาการบำบัดรักษาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์และความรุนแรงของอาการ ในตามปกติระยะเวลาการบำบัด คือ 3 เดือน โดย 1 เดือนแรกจะเป็นการบำบัดรักษา 1 ครั้ง/สัปดาห์ ในเดือนที่ 2 – 3 เป็นการติดตามพฤติกรรมการดื่มสุรา

แต่หากมีปัญหาสุขภาพจิตควบคู่ด้วยจะมีการรักษาที่ใช้ระยะเวลา 4 เดือน ทั้งแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน และหากเป็นระยะติดสุราเรื้อรัง การบำบัดจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือน

ข้อกฎหมายควรรู้ กรณีเมาแล้วขับ

ภาพจากกระทรวงยุติธรรม
X