การบินไทย ฟื้นฟูกิจการการบินไทย ศาลล้มละลายกลาง

ศาลฯ มีคำสั่งให้ “การบินไทย” ตั้งผู้จัดทำแผนฟื้นฟูแก้หนี้ 3.32 แสนล้านบาท

ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้ 'การบินไทย' ฟื้นฟูกิจการ และแต่งตั้งผู้จัดทำแผนเพื่อดำเนินการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ

Home / NEWS / ศาลฯ มีคำสั่งให้ “การบินไทย” ตั้งผู้จัดทำแผนฟื้นฟูแก้หนี้ 3.32 แสนล้านบาท

ประเด็นน่าสนใจ

  • ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้ ‘การบินไทย’ ฟื้นฟูกิจการ และแต่งตั้งผู้จัดทำแผนเพื่อดำเนินการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ
  • เพื่อแก้ปัญหาภาวะหนี้สินที่มีอยู่กว่า 3.32 แสนล้านบาท
  • เจ้าหนี้ต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ภายใน 1 เดือน นับแต่คำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ

วันนี้ (14 ก.ย.63) ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งเห็นชอบให้บริษัทการบินไทย จำกัด(มหาชน) หรือ THAI ฟื้นฟูกิจการ และแต่งตั้งผู้จัดทำแผนเพื่อดำเนินการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ เพื่อแก้ปัญหาภาวะหนี้สินที่มีอยู่กว่า 3.32 แสนล้านบาท

ต่อไปจะเข้าสู่กระบวนการ หลังการออกประกาศในราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นทางการ จากนั้นกรมบังคับคดีจะดำเนินการแจ้ง เจ้าหนี้ ทุกรายให้ทราบถึงขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อยื่นคำขอรับชำระหนี้

โดยเจ้าหนี้ต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ภายใน 1 เดือน นับแต่คำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทำแผนได้ออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา หลังจากนั้นจะเป็นการทำแผนฟื้นฟู และเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อให้เห็นชอบแผนฟื้นฟู จากนั้นจึงจะยื่นแผนไปที่ศาลล้มละลายอีกครั้งหนึ่ง คาดว่าจะใช้เวลาในการดำเนินการทั้งหมด ประมาณ 2-3 เดือนหลังจากศาลมีคำสั่งอนุญาตให้การบินไทยทำแผนฟื้นฟู

สำหรับรายชื่อผู้จัดทำแผนฟื้นฟูกิจการที่การบินไทยประกอบด้วย บริษัท อีวาย ฯ ร่วมกับกรรมการบริษัทอีก 6 คน คือ

  • พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน
  • นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
  • นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค
  • นายบุญทักษ์ หวังเจริญ
  • นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์
  • นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร
X