คสช.ยึดรถ สงกรานต์62

คสช. เผย 6 วัน เทศกาลสงกรานต์ ยึดรถดื่มไม่ขับฯ ได้ 6,435 คัน

คสช. ยังดูแลการเดินทางและการจัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ต่อเนื่อง เผย 6 วัน ยึดรถดื่มไม่ขับฯ 6,435 คัน พันเอกหญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก คสช. เปิดเผยว่า ภาพรวมการเดินทางกลับเข้า กทม.…

Home / NEWS / คสช. เผย 6 วัน เทศกาลสงกรานต์ ยึดรถดื่มไม่ขับฯ ได้ 6,435 คัน

คสช. ยังดูแลการเดินทางและการจัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ต่อเนื่อง เผย 6 วัน ยึดรถดื่มไม่ขับฯ 6,435 คัน

พันเอกหญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก คสช. เปิดเผยว่า ภาพรวมการเดินทางกลับเข้า กทม. หลังเทศกาล ประชาชนใช้เส้นทางได้ค่อนข้างสะดวก จราจรติดขัดน้อยลงกว่าเทศกาลที่ผ่านมา เนื่องจาก จนท.วางรูปแบบการอำนวยจราจรและปฎิบัติงานร่วมกันไว้ทุกส่วน รวมทั้งอาจเป็นเพราะมีวันหยุดมากกว่าทุกปี ประชาชนจึงวางแผนเดินทางล่วงหน้าและเดินทางกลับกันก่อน ทำให้ จนท.ทำงานได้เรียบร้อยขึ้น

สำหรับมาตรการ “ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ” พบผู้กระทำผิดในลักษณะที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยประมาทด้วยการดื่มแล้วขับขี่ในวันที่ 16 เมษายน 2562 มีดังนี้

– รถจักรยานยนต์ พบการกระทำความผิด 38,993 ครั้ง เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องยึดรถไว้ 845 คัน และส่งผู้กระทำผิดดำเนินคดี 27,395 คน

– รถโดยสารสาธารณะและรถยนต์ส่วนบุคคล พบการกระทำความผิด 32,503 ครั้ง ยึดใบอนุญาตขับขี่ไว้ 2,038 ใบ ยึดรถยนต์ 272 คัน ส่งผู้กระทำความผิดดำเนินคดี 18,360 คน

โดยตลอด 6 วันที่ผ่านมา (11 – 16 เมษายน 2562) เจ้าหน้าที่ตรวจพบการกระทำความผิดในส่วนรถจักรยานยนต์ 177,134 ครั้ง รถโดยสารสาธารณะ/รถยนต์ 146,017 ครั้ง เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องยึดรถที่ฝ่าฝืนมาตรการ ดื่มไม่ขับไว้ 6,435 คัน (รถจักรยานยนต์ 4,752 คัน และรถยนต์ 1,683 คัน ) และดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด รถจักรยานยนต์ 131,674 คน รถโดยสารสาธารณะ/ รถยนต์ส่วนบุคล 91,499 คน

X