ข่าวภูมิภาค จำนำ สงกรานต์ เปิดเทอม โรงรับจำนำ

โรงจำนำคึกคัก!! หลังสงกรานต์ประชาชนต่างนำทรัพย์สินมาจำนำ

ประชาชนในจังหวัดตรัง ใช้บริการของสถานธนานุบาลเทศบาลนครตรัง จำนวนมาก ทั้งก่อนและหลังเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นช่วงใกล้เปิดเทอมของบุตรหลาน วันที่ 18 เมษายน 2562 นายพิชัยยศ เส้นสิ้น ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลนครตรัง กล่าวว่า ประชาชนให้ความสนใจนำทรัพย์สินมาจำนำกับสถานธนานุบาลเทศบาลนครตรัง จำนวนมาก…

Home / NEWS / โรงจำนำคึกคัก!! หลังสงกรานต์ประชาชนต่างนำทรัพย์สินมาจำนำ

ประชาชนในจังหวัดตรัง ใช้บริการของสถานธนานุบาลเทศบาลนครตรัง จำนวนมาก ทั้งก่อนและหลังเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นช่วงใกล้เปิดเทอมของบุตรหลาน

วันที่ 18 เมษายน 2562 นายพิชัยยศ เส้นสิ้น ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลนครตรัง กล่าวว่า ประชาชนให้ความสนใจนำทรัพย์สินมาจำนำกับสถานธนานุบาลเทศบาลนครตรัง จำนวนมาก ทั้งนี้ก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีประชาชนมีไถ่ถอนทรัพย์สิน เพื่อสวมใส่กลับบ้านหรือออกไปเยี่ยมญาติ หลังจากสิ้นสุดเทศกาลสงกรานต์ ประชาชนต่างนำทรัพย์สินมาจำนำกับสถานธนานุบาลเทศบาลนครตรัง จำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นทองรูปพรรณ

ทั้งนี้ทางสถานธนานุบาลเทศบาลนครตรัง ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยถูก จำนำไม่เกิน 5 พันบาท ดอกเบี้ย 0.25 เปอร์เซ็นต์ เกิน 5000 บาท ดอกเบี้ย 1 เปอร์เซ็นต์ ให้กับประชาชน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน อีกทั้งประชาชนที่จำนำทรัพย์สินไว้กับสถานธนานุบาลเทศบาลนครตรัง สามารถผ่อนต้นพร้อมกับได้ลดดอกเบี้ยอีกด้วย

อย่างไรก็ตามทางสถานธนานุบาลเทศบาลนครตรัง ได้เตรียมเงินสดไว้ประมาณ 100 ล้านบาท เพื่อให้ประชาชนได้นำทรัพย์มาจำนำ โดยแต่ละคนที่มีทรัพย์สินจะจำนำได้ไม่เกิน 5 แสนบาท อีกทั้งในช่วงนี้อยู่ในช่วงที่จะใกล้เปิดเทอม ทำให้ประชาชน ผู้ปกครองต้องใช้เงิน เพื่อซื้อเสื้อผ้า ชุดนักเรียน และจ่ายค่าเทอมให้กับบุตรหลาน อีกด้วย

X