ก้าวไกล มาตรา 272 ลดอำนาจ ส.ว. เพื่อไทย

‘ก้าวไกล’ แถลงสนับสนุน ‘เพื่อไทย’ ยื่นเสนอญัตติแก้ไข รธน. ตัดสิทธิ์ ส.ว.

ส.ส.จากพรรคประชาธิปัตย์ ถอนรายชื่อออกไปจำนวนหนึ่ง ในการร่วมยื่นญัตติแก้ รธน. 60 มาตรา 272 ส่งผลให้การยื่นญัตติเสนอขอแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคก้าวไกลไม่สมบูรณ์

Home / NEWS / ‘ก้าวไกล’ แถลงสนับสนุน ‘เพื่อไทย’ ยื่นเสนอญัตติแก้ไข รธน. ตัดสิทธิ์ ส.ว.

ประเด็นน่าสนใจ

  • ส.ส.จากพรรคประชาธิปัตย์ ถอนรายชื่อออกไปจำนวนหนึ่ง ในการร่วมยื่นญัตติแก้ รธน. 60 มาตรา 272
  • ส่งผลให้การยื่นญัตติเสนอขอแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคก้าวไกลไม่สมบูรณ์
  • เพื่อไทยมีแนวทางที่จะเสนอขอแก้ไขมาตราดังกล่าว

วันนี้ (9 ก.ย.63) นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล แถลงถึงกรณีที่พรรคก้าวไกลยื่นเสนอญัตติขอให้มึการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 60 ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วเมื่อวันที่ 8 ก.ย. ที่ผ่านมา โดยมี ส.ส.จากพรรคการเมืองต่าง ๆ รวมทั้ง ส.ส.จากพรรครัฐบาลร่วมลงชื่อเสนอรวมจำนวน 99 คน

แต่ขณะนี้ ส.ส.จากพรรคประชาธิปัตย์ที่ร่วมยื่นรายชื่อเสนอญัตติดังกล่าวเพราะเห็นด้วยกับแนวทางของพรรคก้าวไกลที่เสนอให้แก้ไขมาตรา 272 เพื่อตัดสิทธิ์ ส.ว. ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี กลับถอนรายชื่อออกไปจำนวนหนึ่ง ซึ่งย่อมส่งผลให้การยื่นญัตติเสนอขอแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคก้าวไกลไม่สมบูรณ์

เนื่องจากตามข้อกำหนดแล้วผู้ยื่นเสนอญัตติต้องมีจำนวน 1 ใน 5 ของ ส.ส.ที่มีอยู่ คือต้องมี 98 รายชื่อขึ้นไป ดังนั้น เมื่อเกิดกรณีการถอนชืี่อออกไปเช่นนี้ จึงต้องยอมรับว่าญัตติของพรรคก้าวไกลต้องตกไป อย่างไรก็ตาม นอกจากการเสนอแก้ไขมาตรา 272 พรรคได้เสนอแก้ไขมาตรา 256 นำไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับผ่านสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.)​ที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด รวมถึงแก้ไขมาตรา 269-272 เกี่ยวกับที่มา ส.ว. ตามบทเฉพาะกาล และแก้ไขมาตรา 279 เพื่อยกเลิกความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่ง คสช.ด้วย

เลขาธิการพรรคก้าวไกล กล่าวต่อไปว่าสำหรับการแก้ไขมาตรา 272 ทราบว่าทางพรรคเพื่อไทยมีแนวทางที่จะเสนอขอแก้ไขมาตราดังกล่าวจึงเห็นว่าหากพรรคเพื่อไทยยื่นเสนอญัตติขอแก้ไขมาตรา 272 ภายใน 1-2 วันนี้ย่อมจะทันต่อการบรรจุเข้าสู่วาระการพิจารณาของสภาทันสมัยประชุมนี้ ที่ประธานสภาจะต้องบรรจุญัตติเข้าสู่วาระพิจารณาภายใน 15 วัน หลังรับเรื่อง และหากญัตติดังกล่าวของพรรคเพื่อไทยเข้าสู่วาระการพิจารณาของสภาแล้ว พรรคก้าวไกลจะสนับสนุนอย่างเต็มที่ด้วยการลงมติให้ผ่านวาระแรก รวมถึงการร่วมให้ความเห็นในวาระที่สองด้วย

ที่มา : สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา