กลุ่มชาวพุทธพลังแผ่นดิน กั้นสนามหลวง ข่าวสดวันนี้

กลุ่มชาวพุทธฯ ยื่นฟ้อง กทม.ยกเลิกปิดกั้นรั้วรอบสนามหลวงตลอด 24 ช.ม.

เมื่อเวลา 12.00 น.วันที่ 19 เม.ย. 2562 ที่ศาลปกครองกลาง ถ.แจ้งวัฒนะ กลุ่มชาวพุทธพลังแผ่นดินนำโดย ดร.จรูญ วรรณกสิณานนท์ เดินทางมายื่นต่อศาลปกครองกลางฟ้องกรุงเทพมหานครกรณีปิดกั้นรั้วเหล็กล้อมรอบท้องสนามหลวงตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้…

Home / NEWS / กลุ่มชาวพุทธฯ ยื่นฟ้อง กทม.ยกเลิกปิดกั้นรั้วรอบสนามหลวงตลอด 24 ช.ม.

เมื่อเวลา 12.00 น.วันที่ 19 เม.ย. 2562 ที่ศาลปกครองกลาง ถ.แจ้งวัฒนะ กลุ่มชาวพุทธพลังแผ่นดินนำโดย ดร.จรูญ วรรณกสิณานนท์ เดินทางมายื่นต่อศาลปกครองกลางฟ้องกรุงเทพมหานครกรณีปิดกั้นรั้วเหล็กล้อมรอบท้องสนามหลวงตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ ดร.จรูญ กล่าวว่าตามที่กรุงเทพมหานครได้ออกระเบียบห้ามจัดกิจกรรมภายในสนามหลวง โดยอ้างเพื่อความสวยงาม และกันที่ไว้สำหรับจัดงานรัฐพิธีเท่านั้น เป็นการทำให้มรดกของชาติขาดประโยชน์ที่พึงมีพึงได้ กิจกรรมที่เป็นลักษณะเด่นของชาติถูกห้ามจัด กิจกรรมทางการเมืองก็ถูกห้ามจัด ทำให้บริเวณสนามหลวงใช้สอยไม่ได้ และมีการทำรั้วกำแพงเหล็กกั้นรอบสนามหลวงทุกด้าน ทำให้ผู้คนสัญจรไปมาไม่สะดวกต้องลงมาเดินบนริมถนนแทน

 ดร.จรูญ วรรณกสิณานนท์
ดร.จรูญ วรรณกสิณานนท์

ทั้งนี้ทางกลุ่มชาวพุทธพลังแผ่นดิน จึงต้องมาฟ้องศาลปกครองกลาง ให้ยกเลิกการออกระเบียบดังกล่าวและสั่งให้ กทม.รื้อรั้วกำแพงเหล็กบริเวณรอบ ๆ สนามหลวงออกทั้งหมด

โดยทางกลุ่มชาวพุทธพลังแผ่นดินระบุด้วยว่า การปิดกั้นรั้วรอบสนามหลวงตลอด 24 ชั่วโมงดังกล่าวทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน บริเวณทางเท้าที่ กทม. กั้นไว้เป็นทางเดิน ต้นมะขามมีการตัดแต่งกิ้งก้านจนโล่งแทบจะไม่ร่มเงาให้อาศัยบังแดดได้เลย บางต้นมีการทำค้ำยันรอบโค่นต้นจนคนสัญจรต้องลงไปเดินบนถนนประชาชนคนไทยไม่มีโอกาสเข้าไปใช้พักผ่อนทำกิจกรรม ออกกำลังกาย ได้เลย มีแค่นักท่องเที่ยวที่มาชมพระบรมมหาราชวังได้เดินรอบทางเดินภายในสนามหลวง

อย่างไรก็ตาม ดร.จรูญ กล่าวว่าตนในฐานะตัวแทนของชาว กทม.และประชาชนทั่วประเทศเห็นว่าจำเลย (กทม.) ได้กระทำผิดต่อหน้าที่ที่บัญญัติให้จำเลยต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มาตรา 89 และระเบียบของกรุงเทพมหานครว่าด้วยการใช้บำรุงและการดูแลพื้นที่ท้องสนามหลวงพ.ศ. 2555 จึงมาของพึ่งอำนาจศาลสั่งให้จำเลยยกเลิกการปิดกั้นรั้วรอบสนามหลวงตลอด 24 ชั่วโมง

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการใช้ การบํารุง และการดูแลรักษาพื้นที่ท้องสนามหลวง ในหมวด 1 (การใช้พื้นที่ท้องสนามหลวง) ระบุว่า

‘พื้นที่ท้องสนามหลวง เปิดให้ประชาชนทั่วไปใช้เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ และการออกกําลังกาย ตามวันเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกรุงเทพมหานครประกาศกําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นกรุงเทพมหานครอาจประกาศกําหนดเงื่อนไขการใช้พื้นที่ซึ่งอาจรวมถึงการห้ามเล่นกีฬาบางชนิดหรือบางประเภท การห้ามนําสัตว์หรือสิ่งของบางชนิดหรือบางประเภทเข้ามาในพื้นที่สนามหลวง และการไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้อื่นเกินสมควรตามวิสัยและพฤติการณ์’

X