บ้านลอยน้ำ ภูเก็ต สร้างบ้านกลางทะเล สิ่งปลูกสร้างกลางทะเล

กองทัพเรือชี้แจง การดำเนินการกรณีบ้านลอยน้ำ (Seasteading)

คัดลอก URL แล้ว

กองทัพเรือชี้แจงการดำเนินการกรณีบ้านลอยน้ำ (Seasteading) เผย การดำเนินการทุกอย่างจะเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย

วันนี้ (19 เมษายน 2562) พลเรือโท กาญจน์ ดีอุบล เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ในฐานะโฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยถึงกรณีที่ นาย เชด แอนดริว เอลวอทอวสกี้ (CHAD ANDREW ELWARTOWSKY) อายุ 46 ปี สัญชาติอเมริกัน และภรรยาชาวไทย ประกาศความสำเร็จในการตั้งเขตปกครองตนเองกลางทะเลสากลใกล้ภูเก็ต ผ่านทาง website YouTube ว่า

สองสามีภรรยาดังกล่าว ได้ดำเนินการก่อสร้างที่พักอาศัยลอยน้ำ ตามแนวคิดการตั้งถิ่นฐานในทะเลนอกน่านน้ำทะเลอาณาเขต (Seasteading) ในนามของ Ocean Builders โดยมีหลักฐานที่เชื่อได้ว่า Seasteading ถูกสร้างขึ้นในพื้นที่ของบริษัท Phuket Premier Boatyard Co,Ltd. ตั้งอยู่ที่บ้านหยิด หมู่ 7 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต และถูกนำไปติดตั้งสำเร็จ

ในพิกัด ละติจูด 7 องศา 29.37 ลิปดาเหนือ ลองจิจูด 98 องศา 34.81 ลิปดาตะวันออก หรือบริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะราชาใหญ่ ระยะห่างประมาณ 14 ไมล์ทะเล ซึ่งพิกัดดังกล่าวอยู่ในเขตต่อเนื่องของประเทศไทย ทั้งนี้ กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ 3 ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต 3 เข้าดำเนินการตรวจสอบอย่างเร่งด่วน โดยมีการดำเนินการที่สำคัญดังนี้

วันที่ 12 เมษายน 2562 ศูนย์ปฏิบัติการทัพเรือภาคที่ 3 ได้สั่งการให้หมวดบินในสังกัดทัพเรือภาคที่ 3 นำอากาศยานขึ้นบินลาดตระเวนตรวจการณ์ จำนวน 3 เที่ยวบิน และพบสิ่งปลูกสร้างอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับแจ้ง

ต่อมาในวันที่ 13 เมษายน 2562 ศูนย์ปฏิบัติการทัพเรือภาคที่ 3 ได้ประสานหน่วยงานในศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต 3 ให้ร่วมเดินทางไปตรวจสอบสิ่งก่อสร้างลอยน้ำด้วยเรือ ต.991 ผลการตรวจพบเฉพาะสิ่งก่อสร้างมีข้าวของเครื่องใช้อยู่ครบ แต่ไม่พบผู้อยู่อาศัย

เวลา 14.50 น. ของวันเดียวกัน พลเรือตรี กฤษณะ กุณฑียะ เสนาธิการทัพเรือภาคที่ 3 ในฐานะหัวหน้าฝ่ายอำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต 3 (ศรชล. เขต 3 ) ได้ร่วมกับนายอำเภอเมืองภูเก็ต ผู้กำกับการ 8 กองบังคับการตำรวจน้ำ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต และฝ่ายกฎหมาย ศรชล. ร่วมแถลงข่าวการเข้าตรวจสอบสิ่งก่อสร้าง Seasteading

และในเวลา 17.00 น. หมวดร้อยรักษาความสงบ ทัพเรือภาคที่ 3 ได้ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต สถานีตำรวจภูธรท่าฉัตรไชย กองกำกับการ 8 กองบังคับการตำรวจน้ำ เข้าตรวจสอบบริษัท Dream Yacht Charter ซึ่งเป็นบริษัทรับจ้างสร้างบ้านลอยน้ำ ในพื้นที่ หมู่ 7 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมี นายดิพงศ์ บุญสูง เป็นเจ้าของ แจ้งว่า เป็นผู้เช่าพื้นที่ แต่ไม่ระบุวัตถุประสงค์ในการเช่า

วันที่ 15 เมษายน 2562 ทัพเรือภาคที่ 3 ได้มอบหมายให้นายทหารพระธรรมนูญเข้าดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีกับนาย CHAD ANDREW ELWARTOWSKY ในข้อกล่าวหากระทำการใด ๆ เพื่อให้ประเทศชาติหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของประเทศตกไปอยู่ใต้อำนาจอธิปไตยของรัฐต่างประเทศ หรือเพื่อให้เอกราชของรัฐเสื่อมเสียไป ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 119

วันที่ 17 เมษายน 2562 พลเรือโท สิทธิพร มาศเกษม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต 3 ได้แถลงข่าวติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาการสร้างบ้านลอยน้ำ Seasteading ร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 สาขาภูเก็ต และกองกำกับการ 8 กองบังคับการตำรวจน้ำ

สำหรับความคืบหน้าการดำเนินการเอาผิดกับเจ้าของบ้านลอยน้ำนั้นหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการโดยมีผลการปฏิบัติดังนี้

– สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินการเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวของนาย เชด แอนดริว เอลวอทอวสกี้ พร้อมทั้งปิดหมายแจ้งคำสั่งปกครองให้คนต่างด้าวทราบ และขอให้บันทึกรายชื่อลงระบบข้อมูล (ระบบ PIBICS) เป็นบุคคลต้องห้าม

– สถานีตำรวจภูธรวิชิต รับแจ้งความจากทัพเรือภาคที่ 3/ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต 3 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 119 พร้อมทั้งดำเนินการสอบปากคำนายทหารพระธรรมนูญ ทัพเรือภาคที่ 3 ซึ่งเป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานเพื่อนำส่งให้อัยการสูงสุด ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 20

– จังหวัดภูเก็ต ประสานกระทรวงการต่างประเทศในการเตรียมชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสถานทูตสหรัฐอเมริกาให้รับทราบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น นอกจากนั้นได้สั่งการให้อุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต เข้าทำการตรวจสอบโรงงานที่ผลิตโครงสร้าง ซึ่งผลการตรวจสอบโรงงานดังกล่าวไม่มีใบอนุญาต จึงสั่งให้หยุดการดำเนินงานทันที รวมถึงให้พาณิชย์จังหวัด ศุลกากรจังหวัด และองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว เข้าตรวจสอบโรงงานว่ามีการดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนตามกฎหมายหรือไม่

– สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต ออกประกาศแจ้งเตือนชาวเรือให้ระมัดระวังในการเดินเรือ หลีกเลี่ยงไม่เข้าใกล้บริเวณที่ติดตั้ง Seasteading และในส่วนของการเคลื่อนย้าย Seasteading เนื่องจากเป็นพยานวัตถุแห่งคดีอาญาและพยานหลักฐานต้องสมบูรณ์และพร้อมนำสืบในบริเวณพื้นที่ที่กระทำความผิด วัตถุลอยน้ำ Seasteading จึงต้องห้ามยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐาน ซึ่งจะส่งผลเสียรูปคดี และเป็นความผิดหาก เจ้าท่ากระทำ

โดยพลการปราศจากอำนาจหน้าที่ การนี้ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตจะดำเนินการหารือกรมเจ้าท่าเพื่อพิจารณาสั่งการให้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตใช้อำนาจตาม มาตรา 121 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.2456 ในการออกคำสั่งทางปกครอง ให้เจ้าของ Seasteading เคลื่อนย้ายวัตถุพยานออกไปภายใน 30 วัน ซึ่งยังไม่ได้ดำเนินการ

สรุปแนวทางการดำเนินการต่อไป คือ ให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรวิชิตส่งสำนวนการสอบสวนให้อัยการสูงสุดดำเนินการรับเป็นคดีแล้ว จึงจะดำเนินการยึดของกลาง (บ้านลอยน้ำ) ได้ โดยการดำเนินการเคลื่อนย้ายบ้านลอยน้ำกลับเข้าสู่ฝั่ง ทัพเรือภาคที่ 3 เจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 สาขาภูเก็ต สถานีตำรวจภูธรวิชิต สถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต และจังหวัดภูเก็ต เตรียมวิธีการลากบ้านลอยน้ำดังกล่าวโดยมี ขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้

ขั้นที่ 1 วางแผนเตรียมการตรวจสอบโครงสร้างบ้านลอยน้ำ

ขั้นที่ 2 ออกเรือนำทีมเจ้าหน้าที่จาก กองโรงงาน ฐานทัพเรือพังงา และ ชุดปฏิบัติการพิเศษ ทัพเรือภาคที่ 3 เข้าตรวจสอบโครงสร้าง

ขั้นที่ 3 ปรับแผนการปฏิบัติ และเตรียมอุปกรณ์ในการลากบ้านลอยน้ำ

ขั้นที่ 4 ดำเนินการเคลื่อนย้ายบ้านลอยน้ำกลับเข้าฝั่ง

ขั้นที่ 5 ดำเนินการเก็บรักษาบ้านลอยน้ำ ณ สถานที่เก็บ โดยทำการส่งมอบให้กับสถานีตำรวนภูธรวิชิตเพื่อดำเนินการเก็บรักษาเป็นของกลางในการดำเนินคดีต่อไป

กองทัพเรือขอเรียนให้ทราบว่า กองทัพเรือ ซึ่งมีหน้าที่ในการรักษาเอกราช อธิปไตยและความมั่นคงของชาติทางทะเล จากเหตุการณ์ดังกล่าว ผู้กระทำการเป็นกลุ่มบุคคลที่มีแนวความคิดจะสร้างถิ่นฐานถาวรกลางทะเลนอกเขตอำนาจอธิปไตยของรัฐต่าง ๆ โดยพยายามอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายมาดำเนินการ

โดยมิได้ดำเนินการขออนุญาตต่อทางการของประเทศไทยแต่อย่างใด รวมทั้งยังเชิญชวนให้กลุ่มคนที่มีแนวความคิดเดียวกันเข้ามาพักอาศัยหรือสร้างเพิ่มเติม ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวแสดงออกถึงความมีเจตนาไม่เคารพต่อกฎหมายของประเทศไทยในฐานะรัฐชายฝั่ง และจะทำให้เกิดรัฐใหม่ในอาณาเขตทางทะเลของประเทศไทย ซึ่งหากไม่มีการดำเนินการแก้ไข ปัญหาดังกล่าวอาจจะขยายวงกว้างและยากที่จะแก้ไข อันจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศไทยรวมทั้งจะส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคมและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลอย่างมหาศาล

เพื่อเป็นการพิทักษ์ไว้ซึ่งเอกราช อธิปไตย และความมั่นคงของชาติทางทะเลที่ผู้ใดจะละเมิดมิได้ กองทัพเรือจึงได้ประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเข้ามาดำเนินการแก้ไข ปัญหานี้ ตามตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยกองทัพเรือ ขอยืนยันว่า กองทัพเรือ ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ซึ่งเมื่อตรวจพบการกระทำผิดก็ได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการไปตามกระบวนการตามอำนาจหน้าที่ โดยปัจจุบันเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการรวบรวมพยานหลักฐาน

ทั้งนี้ กองทัพเรือ ไม่ได้ส่งกำลังพลติดตามหรือคุกคามตามที่นาย เชด แอนดริว เอลวอทอวสกี้ และภรรยา ให้ข่าวกับสื่อต่างประเทศแต่อย่างใดทั้งสิ้น โดยการดำเนินการทุกอย่างจะเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย

กองทัพเรือจึงขอความกรุณาให้ท่านช่วยนำเสนอข้อเท็จจริงดังกล่าวให้สาธารณชนได้รับทราบต่อไป และหากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ขอความกรุณาติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานโฆษกกองทัพเรือโดยตรง


แท็ก: NEWS , , , ,
WRITER

RELATED

“ลากูน่า ภูเก็ต ฮอลิเดย์ เดสติเนชั่น” ไข่มุกเม็ดงามของการพักผ่อนแบบครบวงจร

“ลากูน่า ภูเก็ต ฮอลิเดย์ เดสติเนชั่น” ไข่มุกเม็ดงามของการพักผ่อนแบบครบวงจร

ลากูน่า ภูเก็ต ฮอลิเดย์ เดสติเนชั่น อาณาจักรแห่งการพักผ่อนลักซ์ชัวรี่บนเกาะสวรรค์ภูเก็ตไข่มุกแห่งอันดามัน

“แหลมพรหมเทพ“ ในวันที่ฟ้าหม่น

“แหลมพรหมเทพ“ ในวันที่ฟ้าหม่น

จุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยตลอดกาล คงจะต้องนึกถึง “แหลมพรหมเทพ“ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต ตั้งอยู่ห่างจากหาดราไวย์ประมาณ 2 กิโลเมตร

THE KTM RIDERS ACADEMY เปิดคอร์สฝึกอบรมขับขี่แบบ Off-Road ครั้งแรกในเอเชีย ณ ภูเก็ต

THE KTM RIDERS ACADEMY เปิดคอร์สฝึกอบรมขับขี่แบบ Off-Road ครั้งแรกในเอเชีย ณ ภูเก็ต

KTM เปิดโอกาสให้นักบิดทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียเปิดประสบการณ์ และฝึกฝนทักษะการขับขี่จักรยานยนต์ในรูปแบบ Off-Road โดยทีมงานผู้ฝึกสอนที่ได้การรับรองจาก KTM

มิวเซียมสยาม ชวนเรียนรู้ นิทรรศการเปิดตำนานพ้อต่อเมืองภูเก็ต ประเพณี ความเชื่อ ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ต้นทุนทางวัฒนธรรม

มิวเซียมสยาม ชวนเรียนรู้ นิทรรศการเปิดตำนานพ้อต่อเมืองภูเก็ต ประเพณี ความเชื่อ ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ต้นทุนทางวัฒนธรรม

 มิวเซียมสยาม ร่วมกับ เทศบาลนครภูเก็ต ชวนเรียนรู้เรื่องราวของประเพณีพ้อต่อที่ชาวภูเก็ตยึดถือปฏิบัติมานับ 100 ปี  ผ่านนิทรรศการ เปิดตำนานพ้อต่อเมืองภูเก็ต The Legend of Ghost Festival Phuket  ทั้งนี้ จากตำนานดังกล่าว ในช่วงเดือน…

รถจักรยานยนต์ฮอนด้า ส่งมอบ PCX Electric แก่ตำรวจภูธรภาค 8 ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในภูเก็ต

รถจักรยานยนต์ฮอนด้า ส่งมอบ PCX Electric แก่ตำรวจภูธรภาค 8 ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในภูเก็ต

รถจักรยานยนต์ฮอนด้า สนับสนุนนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าของภาครัฐ จับมือตำรวจภูธรภาค 8 ทดลองนำ Honda PCX Electric ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในภูเก็ต

เอมิเรตส์ เตรียมเที่ยวบินตรง ดูไบ-ภูเก็ต 4 เที่ยวต่อสัปดาห์ ภายใต้โมเดล Phuket Sandbox

เอมิเรตส์ เตรียมเที่ยวบินตรง ดูไบ-ภูเก็ต 4 เที่ยวต่อสัปดาห์ ภายใต้โมเดล Phuket Sandbox

นักเดินทางต่างชาติที่ได้รับวัคซีนครบโดส สามารถเที่ยวภูเก็ตได้แบบไม่ต้องกักตัว เอมิเรตส์ เตรียมเพิ่มเที่ยวบิน ภายใต้โมเดล Phuket Sandbox

สสจ.ภูเก็ต ยืนยัน ไม่พบโควิดสายพันธุ์อินเดียในพื้นที่

สสจ.ภูเก็ต ยืนยัน ไม่พบโควิดสายพันธุ์อินเดียในพื้นที่

ผู้ติดเชื้อวันนี้ 5 ราย ส่ง 3 ราย เข้ารับการรักษา ส่วนอีก 2 รายอยู่ระหว่างกระบวนการสอบสวนโรค

ครม. ลงมติรับทราบการเปิดประเทศ นำร่อง “ภูเก็ต” รับนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนเเล้ว

ครม. ลงมติรับทราบการเปิดประเทศ นำร่อง “ภูเก็ต” รับนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนเเล้ว

โดยนำร่องจาก “ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์” ในวันที่ 1 ก.ค.ก่อน ส่วนพื้นที่เกาะสมุย เกาะเต่า เกาะพะงันจะเริ่มในวันที่ 15 ก.ค.

สรุปเคส-ไทม์ไลน์ โควิด-19 จ.ภูเก็ต (ล่าสุด)

สรุปเคส-ไทม์ไลน์ โควิด-19 จ.ภูเก็ต (ล่าสุด)

ภูเก็ต มีผู้ป่วยโควิด-19 ในการระบาดรอบใหม่นี้ จำนวน 3 ราย

X