แจ้งปิดการจราจรในแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงบ่ายวันนี้

กรมเจ้าท่าแจ้ง ปิดการจราจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ระหว่างเวลา 15.00 – 21.00 น. วันนี้ กรมเจ้าท่าประชาสัมพันธ์ ข้อมูลปิดการจราจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ภายในวันนี้ ตั้งแต่ 15.00 – 21.00…

Home / NEWS / แจ้งปิดการจราจรในแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงบ่ายวันนี้

กรมเจ้าท่าแจ้ง ปิดการจราจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ระหว่างเวลา 15.00 – 21.00 น. วันนี้

กรมเจ้าท่าประชาสัมพันธ์ ข้อมูลปิดการจราจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ภายในวันนี้ ตั้งแต่ 15.00 – 21.00 น. โดยกรมเจ้าท่า ได้ประกาศปิดการจราจรทางน้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยในวันซ้อมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยห้ามเรือโดยสารผ่านเขตการควบคุม การจราจรทางน้ำ ตั้งแต่สะพานพระปิ่นเกล้า ถึง สะพานพระปกเกล้า (สะพานพุทธ)

ทั้งนี้ บริษัทเรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด จะเดินเรือวนทุก ๆ 30 นาที เฉพาะ รอบด้านเหนือจาก นนทบุรี – ท่าเรือปิ่นเกล้า, รอบด้านใต้จากสะพานพุทธ – ท่าเรือวัดราชสิงขร จึงขอให้ผู้โดยสารติดตามข้อมูลและวางแผนการเดินทางทางเรือในวันและเวลาดังกล่าว

X