โควิด-19

สถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลก – 31 ส.ค.

สถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลกยังคงทรงตัว ผู้ป่วยรายใหม่ทั่วโลกเพิ่มอีกว่า 2.8 แสนราย / ฝรั่งเศสการระบาดในระลอกใหม่ยังคงรุนแรงต่อเนื่อง / พม่ายังต้องเฝ้าระวัง เนื่องจากพบการระบาดในประเทศเพิ่มมากขึ้น

Home / NEWS / สถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลก – 31 ส.ค.

ประเด็นน่าสนใจ

 • ยอดผู้ติดเชื้อทั่วโลก เพิ่มขึ้น 2.81 แสนคน รวม 25 ล้านคน แล้ว หายป่วยสะสม 16.45 ล้านคน เสียชีวิต 8.43 แสนคน
 • แนวโน้มการพบผู้ป่วยรายใหม่ต่อวัน ยังทรงตัว ทำให้ยอดสะสมยังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ
 • ยังคงต้องเฝ้าระวังการระบาดในประเทศพม่าเพิ่มเติม เนื่องจากอัตราการระบาดในประเทศยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศที่มีระบาดรุนแรง

 • สหรัฐฯ พบผู้ป่วยรายใหม่ 4.4 หมื่นคน รวมผู้ป่วยสะสม 6 ล้านคน หายป่วยสะสม 3.2 ล้านคน และเสียชีวิต 1.82 แสนคน แนวโน้มในสหรัฐฯ ผู้ป่วยรายใหม่ต่อวันอยู่ราว 4 หมื่นกว่ารายต่อวัน
 • บราซิล พบผู้ป่วยรายใหม่ 1.6 หมื่นคน รวมผู้ป่วยสะสม 3.86 ล้านคน หายป่วยสะสม 3 ล้านคน เสียชีวิตสะสม 1.2 แสนคน ภาพรวมของบราซิลแนวโน้มผู้ป่วยรายใหม่ต่อวันมีแนวโน้มลดลง
 • อินเดีย พบผู้ป่วยรายใหม่ 7.87 หมื่นคน รวมสะสม 3.54 ล้านคน หายป่วยสะสม 2.7 ล้านคน เสียชีวิตสะสม 6,34 หมื่นคน ซึ่งแนวโน้มในอินเดียยังคงไม่มีทีท่าว่าจะชะลอตัว หรือลดลงอย่างต่อเนื่อง
 • สเปน พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มอีก 9,779 คน ซึ่งถือเป็นยอดผู้ป่วยรายใหม่สูงที่สุดนับตั้งแต่มีการระบาดในสเปน ซึ่งในรอบนี้ถือเป็นการระบาดในระลอก 2 และมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นต่อเนื่อง ยอดผู้ป่วยสะสมในสเปน 4.39 แสนคน หายป่วยสะสม 1.5 แสนคน เสียชีวิตสะสม 2.9 หมื่นคน
 • ซึ่งในระลอกที่ 2 นี้มีหลายประเทศที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง เช่น ฝรั่งเศส
 • อาร์เจนติน่า ยูเครน แนวโน้มผู้ป่วยรายใหม่ยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
 • ปากีสถาน พบผู้ป่วยรายใหม่ 264 คน ซึ่งเป็นยอดต่ำที่สุดในรอบ 4 เดือนที่ผ่านมา ผู้ป่วยสะสม 2.95 แสนคน หายป่วย 2.80 แสนคน เสียชีวิตสะสม 6,288 คน

สถานการณ์โควิด-19 ในเอเซียและเพื่อนบ้าน

 • ฟิลิปปินส์ พบผู้ป่วยรายใหม่ 4,265 คน รวมสะสม 2.17 แสนคน หายป่วย 1.57 แสนคน เสียชีวิตสะสม 3,520 คน แนวโน้มยังคงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง
 • อินโดนีเซีย พบผู้ป่วยรายใหม่กว่า 2,600 ราย รวมเป็น 1.72 แสนคน หายป่วยสะสม 1.24 แสนคน เสียชีวิตสะสม 7,343 คน
 • ญี่ปุ่น พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มอีก 600 คน รวมสะสม 68,808 คน หายป่วยสะสม 56,164 คน เสียชีวิตสะสม 1,286 คน แนวโน้มการระบาดในระลอกที่ 2 ของญี่ปุ่น ยังคงลดลงต่อเนื่อง
 • เกาหลีใต้ ผู้ป่วยรายใหม่ 248 คน รวมเป็น 19,947 คน เสียชีวิตเพิ่ม 1 คน รวมเป็น 324 คน แนวโน้มการระบาดในระลอกใหม่ นี้ ยังคงทรงตัว
 • สิงคโปร์ พบผู้ป่วยรายใหม่ 54 คน รวมสะสม 56,771 คน แนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่อง
 • มาเลเซีย พบผู้ป่วยรายใหม่ 17 คน รวมสะสม 9334 คน เสียชีวิตเพิ่ม 1 คน รวม 126 คน
 • พม่า พบผู้ป่วยรายใหม่ 12 คน รวมสะสม 787 คน ซึ่งจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ทั้งหมดเป็นการติดเชื้อภายในประเทศ
 • เวียดนาม ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มในวันนี้ ซึ่งถือว่าเป็นวันแรกในรอบ 1 เดือน ที่ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ ส่วนยอดผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 1,040 คน หายป่วยสะสม 696 ราย เสียชีวิตสะสม 32 คน
 • กัมพูชา ลาว ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มเติม

X