ผู้รับเหมาไฟฟ้าใช้เวลาว่าง ทำสวนองุ่นปลอดสารพิษเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้

ผู้รับเหมาไฟฟ้าใช้เวลาว่างจากงาน ทำสวนองุ่นเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ ปลูกองุ่นในพื้นที่ 494 ตารางเมตร เตรียมเก็บขายล๊อตแรกปลายมกราคม 2562 มีพ่อค้าแม่ค้ามาสั่งจองล่วงหน้าถึงสวน เมื่อวานนี้ (20 ธ.ค.61) ที่สวนองุ่น นายพรรณทิพย์ไพจิตต์ ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร…

Home / NEWS / ผู้รับเหมาไฟฟ้าใช้เวลาว่าง ทำสวนองุ่นปลอดสารพิษเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้

ผู้รับเหมาไฟฟ้าใช้เวลาว่างจากงาน ทำสวนองุ่นเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ ปลูกองุ่นในพื้นที่ 494 ตารางเมตร เตรียมเก็บขายล๊อตแรกปลายมกราคม 2562 มีพ่อค้าแม่ค้ามาสั่งจองล่วงหน้าถึงสวน

เมื่อวานนี้ (20 ธ.ค.61) ที่สวนองุ่น นายพรรณทิพย์ไพจิตต์ ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นแปลงเรียนรู้การใช้ปุ๋ยหมัก (พด.1) น้ำหมักชีวภาพ (พด.2) และปอเทืองเพื่อปรับปรุงบำรุงดินในแปลงองุ่น ซึ่งสถานีพัฒนาที่ดินสงขลาได้เข้ามาดูแลและให้คำแนะนำ

นายพรรณทิพย์ฯ บอกว่า ปรกติประกอบอาชีพผู้รับเหมาไฟฟ้าตามบ้านเรือนและส่วนราชการต่างๆทั่วไป ทั้งในจังหวัดสงขลาและต่างจังหวัด ครั้งหนึ่งได้ไปรับเหมางานไฟฟ้าที่จังหวัดพิษณุโลกได้ไปเห็นสวนองุ่นเข้าไปดูเห็นมันออกลูกเยอะก็สนใจและได้ซื้อกิ่งพันธุ์มาจากพิษณุโลกมาลองปลูกในที่ดินที่ว่างอยู่บริเวณตรงข้ามบ้านทั้งๆที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการปลูกองุ่นเลย ก็ไฝ่หาความรู้โดยการสอบถามและไปดูไร่องุ่นที่เขาปลูกประสบผลสำเร็จและนำความรู้นั้นมาใช้จนสามารถปลูกได้

โดยปลูกองุ่นในพื้นที่ 494 ตารางเมตรหลากหลายสายพันธุ์ จำนวน 225 ต้น ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ใช้ระยะเวลา 9 เดือนองุ่นก็จะเริ่มออกผลผลิต หลังจากนั้นไปอีก 75 วันก็จะสามารถเก็บผลผลิตขายได้ ในขณะนี้องุ่นได้ออกผลผลิตเป็นครั้งแรก หลังใช้ระยะเวลาปลูกเกือบ 1 ปี ผลผลิตมีความสมบูรณ์ เนื่องจากสวนองุ่นทั้งหมดอยู่ในโรงคลุมปลอดแมลงที่เป็นศัตรูพืชและปลอดสารเคมี สถานีพัฒนาที่ดินสงขลาได้เข้ามาดูแลและให้คำแนะนำการใช้ปุ๋ยหมัก (พด.1) น้ำหมักชีวภาพ (พด.2) และปอเทืองเพื่อปรับปรุงบำรุงดินในแปลงองุ่น ทำให้องุ่นเจริญเติบโต ขณะนี้ผลผลิตออกมาให้เจ้าของสวนได้ชื่นชม เตรียมเก็บขายล๊อตแรกปลายมกราคม 2562 มีพ่อค้าแม่ค้ามาสั่งจองล่วงหน้าถึงสวน

X