กกต ข่าวสดวันนี้ ธนาธร หุ้นสื่อ แจ้งข้อกล่าวหา

ด่วน! กกต. มีมติแจ้งข้อกล่าวหา ‘ธนาธร’ ปมถือหุ้นสื่อ

ด่วน! กกต. มีมติแจ้งข้อกล่าวหา ‘ธนาธร’ ปมถือหุ้นบริษัทสื่อ จำนวน 675,000 หุ้น ให้เวลาชี้แจงข้อกล่าวหา 7 วัน จากกรณีที่มีผู้ร้องว่า นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง…

Home / NEWS / ด่วน! กกต. มีมติแจ้งข้อกล่าวหา ‘ธนาธร’ ปมถือหุ้นสื่อ

ด่วน! กกต. มีมติแจ้งข้อกล่าวหา ‘ธนาธร’ ปมถือหุ้นบริษัทสื่อ จำนวน 675,000 หุ้น ให้เวลาชี้แจงข้อกล่าวหา 7 วัน

จากกรณีที่มีผู้ร้องว่า นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ ลำดับที่ 1 เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 98 (3) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 มาตรา 42 (3) อันเป็นการกระทำฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง

นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. เปิดเผยว่า คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนได้รวบรวมพยานหลักฐานแล้ว มีหลักฐานเบื้องต้นฟังได้ว่า

ผู้ถูกร้องเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด ซึ่งประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ จำนวน 675,000 หุ้น

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีมติให้แจ้งข้อกล่าวหาแก่นายธนาธร โดยมอบหมายให้เลขาธิการ กกต. เป็นผู้แจ้งข้อกหล่าวหาและรับฟังพยานหลักฐานแทน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 มาตรา 43 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ.2561 ข้อ 64 และดำเนินการไต่สวนให้สิ้นกระแสความต่อไป

ทั้งนี้ตามข้อกล่าวหาข้างต้น นายธนาธร มีสิทธิที่จะไม่ให้ถ้อยคำหรือมีหนังสือชี้แจงแสดงพยานหลักฐานแก้ข้อกล่าวหา และมีสิทธิที่จะให้ทนายความหรือบุคคลซึ่งไว้วางใจเข้าร่วมฟังการชี้แจงแสดงหลักฐานแก้ข้อกล่าวหาได้ แก้ข้อกล่าวหาภายใน 7 วันหลังได้รับหนังสือแจ้งข้อกล่าวหา

X