ข่าวMONO 29 สิทธิบัตรกัญชา

นายกรัฐมนตรี ใช้ ม.44 ปลดล็อกสิทธิบัตรกัญชา

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ใช้มาตรา 44 แก้ปัญหาจดสิทธิบัตรกัญชา โดยเปิดช่องให้ศึกษาและวิจัย ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสังคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  วันที่ 28 ม.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2562…

Home / NEWS / นายกรัฐมนตรี ใช้ ม.44 ปลดล็อกสิทธิบัตรกัญชา

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ใช้มาตรา 44 แก้ปัญหาจดสิทธิบัตรกัญชา โดยเปิดช่องให้ศึกษาและวิจัย ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสังคม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  วันที่ 28 ม.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2562 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตรและมาตรการด้านสิทธิบัตรเป็นกรณีพิเศษ

โดยหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ใช้มาตรา 44 แก้ปัญหาจดสิทธิบัตรกัญชา โดยเปิดช่องให้ศึกษาและวิจัย ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสังคม ประกอบกับ คสช. ได้รับรายงานจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาถึงปัญหาของกระบวนการด้านสิทธิบัตร ที่ได้มีการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรตามกฎหมาย ว่าด้วยสิทธิบัตรสำหรับการประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับกัญชาจำนวนหนึ่งไว้อยู่ก่อนแล้ว

จึงออกคำสั่งเปิดทางให้กรมทรัพย์สินทางปัญญา สั่งยกคำขอรับสิทธิบัตร หรือสั่งให้ผู้ขอรับสิทธิบัตร ตัดข้อถือสิทธิที่เป็นการประดิษฐ์ดังกล่าวภายใน 90 วัน หากปรากฏว่าคำขอนั้นไม่ชอบ และคำสั่งขอยกเลิกรับสิทธิบัตรของอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ขอรับสิทธิบัตร อาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการสิทธิบัตรได้ คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป