ข่าวMono29 วัดบ้านไร่ หลวงพ่อคูณ

‘วัดบ้านไร่’ จากปณิธานของ ‘หลวงพ่อคูณ’ สู่มรดกทางธรรม

วิหารเทพวิทยาคม วัดบ้านไร่ จากปณิธานของ ‘หลวงพ่อคูณ’ สู่มรดกทางธรรม ด้วยพลังศรัทธาจากแรงงานชาวบ้าน เหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้น งานพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ จะมีขึ้นอย่างสมเกียรติ แสดงศรัทธาของพุทธศาสนิกชน ซึ่งคาดว่าจะหลั่งไหลมาร่วมงานจำนวนมาก เพื่อเป็นการแสดงอาลัยสุดท้ายที่มีต่อพระเถระรูปสำคัญของแผ่นดินอีสาน ตลอดการครองสมณเพศของหลวงพ่อนอกจากคำสอนแล้ว สิ่งปลูกสร้างก็สะท้อนถึงมรดกทางวัฒนธรรม “ยิ่งเอา มันยิ่งอด ยิ่งสละให้หมด…

Home / NEWS / ‘วัดบ้านไร่’ จากปณิธานของ ‘หลวงพ่อคูณ’ สู่มรดกทางธรรม

วิหารเทพวิทยาคม วัดบ้านไร่ จากปณิธานของ ‘หลวงพ่อคูณ’ สู่มรดกทางธรรม ด้วยพลังศรัทธาจากแรงงานชาวบ้าน

เหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้น งานพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ จะมีขึ้นอย่างสมเกียรติ แสดงศรัทธาของพุทธศาสนิกชน ซึ่งคาดว่าจะหลั่งไหลมาร่วมงานจำนวนมาก เพื่อเป็นการแสดงอาลัยสุดท้ายที่มีต่อพระเถระรูปสำคัญของแผ่นดินอีสาน ตลอดการครองสมณเพศของหลวงพ่อนอกจากคำสอนแล้ว สิ่งปลูกสร้างก็สะท้อนถึงมรดกทางวัฒนธรรม

“ยิ่งเอา มันยิ่งอด ยิ่งสละให้หมด มันยิ่งได้” หนึ่งในหลักคำสอนของหลวงพ่อคูณ ที่ซ่อนอยู่ใน สิ่งปลูกสร้าง เช่นวิหารเทพวิทยาคม ภายในวัดบ้านไร่ ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เกิดการศึกษาธรรมะ ผ่านงานศิลปะ ที่สำคัญ ยังเป็นที่สร้างงานให้กับคนในพื้นที่ได้มีงานทำ ตามปณิธานของหลวงพ่อคูณ

วิหารเทพวิทยาคม ถือเป็นมหาวิหารพระไตรปิฎกแห่งแรก ที่นำเอาหลักธรรมของพระพุทธเจ้า มาถ่ายทอดให้เข้าใจง่ายผ่านงานศิลปะ

โดยรอบวิหารคือการผสมผสาน งานศิลปะ เพื่อถ่ายทอดพระพุทธศาสนา รวบรวมพุทธประวัติ พระวินัย และพระธรรมคำสอน ของพระพุทธเจ้า ตกแต่งด้วยศิลปะโมเสก กว่า 20 ล้านชิ้น เป็นอุทยานธรรมกลางบึงน้ำขนาดใหญ่ มีทั้งหมด 4 ชั้น และชั้น ใต้ดิน

ซึ่งแต่ละชั้นมีความสวยงามและน่าสนใจแตกต่างกันไป ดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยการทำบุญที่ทันสมัย ถือเป็นแหล่งพุทธธรรม ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง ที่สร้างขึ้นด้วยพลังศรัทธาจากแรงงานชาวบ้าน เพื่อให้คนในพื้นที่เห็นคุณค่า และมีส่วนร่วมในวิหารธรรมหลังนี้ ที่ก่อเกิดจากปณิธานของหลวงพ่อคูณ ที่ต้องการมอบมรดกทางธรรมให้กับคนไทยได้ศึกษาและภาคภูมิใจ

ตลอดช่วงการครองสมณเพศของหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ไม่ได้สร้างแต่ศาสนสถานเท่านั้น ท่านสามารถรวบรวมเงินทำบุญไปบริจาคสร้างสาธารณะกุศล ไม่ต่ำกว่า 4 พันล้านบาท ทั้งโรงพยาบาล โรงเรียน นี่คือสิ่งหนุนนำให้ผู้คนหลั่งไหลมาบริจาคเงินทำบุญ ต่อพระเกจิที่เพียรบำเพ็ญทานจนวาระสุดท้ายของชีวิต เพื่อประโยชน์ต่อสังคม

X