ข่าวสดวันนี้ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เข็มที่ระลึก เข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์

เตือน ! ปลอมเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ฯ ผิดกฎหมาย จำคุกสูงสุด 20 ปี

สปน.เตือน ! ปลอมเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ฯ มีความผิดตามกฎหมาย จำคุกสูงสุด 20 ปี ปรับสูงสุด 400,000 บาท วันนี้ (26 เมษายน) นายสมพาศ นิลพันธ์…

Home / NEWS / เตือน ! ปลอมเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ฯ ผิดกฎหมาย จำคุกสูงสุด 20 ปี

สปน.เตือน ! ปลอมเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ฯ มีความผิดตามกฎหมาย จำคุกสูงสุด 20 ปี ปรับสูงสุด 400,000 บาท

วันนี้ (26 เมษายน) นายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม นายสมพาศ นิลพันธ์ เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ดำเนินการจัดทำเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เพื่อจำหน่ายให้แก่ประชาชนได้อัญเชิญไปประดับในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยรายได้จากการจำหน่ายเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ฯ ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่าย รัฐบาลจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ซึ่งรัฐบาลได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมประดับเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ฯ ในระหว่างเดือนเมษายน – กรกฎาคม 2562 โดยพร้อมเพรียงกันนั้น

ปรากฏว่าประชาชนได้ให้ความสนใจ และมีความต้องการเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ฯ จำนวนมาก เป็นเหตุให้มีการนำเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ฯ ไปจำหน่ายเกินราคา และมีผู้ผลิตเลียนแบบเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต ดังนั้นจึงได้มีการประชุมเพื่อวางแนวทางป้องกันและปราบปรามการผลิตเลียนแบบเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต

นายสมพาศ นิลพันธ์ กล่าวต่อว่า ผู้ผลิตเลียนแบบเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 271 “ผู้ใดขายของโดยหลอกลวงด้วยประการใด ๆ ให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพหรือปริมาณแห่งของนั้นอันเป็นเท็จ ถ้าการกระทำนั้นไม่เป็นความผิดฐานฉ้อโกง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

และมาตรา 240 “ผู้ใดทำปลอมขึ้น ซึ่งดวงตราแผ่นดิน รอยตราแผ่นดิน หรือพระปรมาภิไธย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 5-20 ปี และปรับตั้งแต่ 100,000-400,000 บาท” พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 47 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มาตรา 15

ดังนั้นจึงขอแจ้งไปยังผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือเลียนแบบ ให้หยุดการจำหน่าย และการผลิตโดยทันที เนื่องจากเป็นการกระทำที่ไม่บังควร และขอความร่วมมือประชาชนอย่าได้หลงเชื่อ หรือสนับสนุนการกระทำผิดกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ หากพบผู้กระทำความผิดกรุณาแจ้งเบาะแสไปที่สายด่วนรัฐบาล หมายเลขโทรศัพท์ 1111 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

นายสมพาศ นิลพันธ์ กล่าวเพิ่มเติมในตอนท้ายว่า ประชาชนที่มีความประสงค์จะสั่งจองเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ฯ สามารถสั่งจองผ่านที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือสั่งจองผ่านระบบร้านค้าออนไลน์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เว็บไซต์ thailandpostmart.com โดยสั่งจองได้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

หรือสามารถซื้อได้ที่บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ใน 30 สาขา 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็น 3 รอบ การจำหน่ายรอบแรก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 รอบที่สอง ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 และรอบที่สาม ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 โดยรายละเอียดสาขาที่จำหน่ายสามารถติดตามได้ที่เฟซบุ๊กสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (www.facebook.com/OPM.Society)

X