นายกไทยเยือนจีน สี จิ้นผิง

‘บิ๊กตู่’ พบ ‘สี จิ้นผิง’ ชี้ไทยต้องเรียนรู้การพัฒนาประเทศจากจีน

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หารือทวิภาคีกับ นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ มหาศาลาประชาชน กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยนายกรัฐมนตรี แสดงความชื่นชมจีนที่มีพัฒนาการหลายด้าน โดยเฉพาะความสำเร็จในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคม…

Home / NEWS / ‘บิ๊กตู่’ พบ ‘สี จิ้นผิง’ ชี้ไทยต้องเรียนรู้การพัฒนาประเทศจากจีน

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หารือทวิภาคีกับ นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ มหาศาลาประชาชน กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยนายกรัฐมนตรี แสดงความชื่นชมจีนที่มีพัฒนาการหลายด้าน โดยเฉพาะความสำเร็จในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคม การลดความยากจน และการแก้ไขปัญหามลพิษของจีน ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ไทยต้องการศึกษาเรียนรู้

ผู้นำทั้งสองฝ่ายยืนยันความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทย – จีน มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันในทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ พร้อมย้ำเจตนารมณ์ที่จะผลักดันความสัมพันธ์ไทย – จีน และความร่วมมือเชิงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่รอบด้านให้เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงที่จะสอดคล้องกับ Thailand 4.0 และ BRI ทั้งนี้เชื่อมั่นว่า ความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดไทย – จีน จะเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภูมิภาคให้ก้าวหน้าให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

ประธานาธิบดีจีน พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ และให้ความร่วมมือในสาขาที่จีนมีความเชี่ยวชาญ อาทิ ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในด้านยานยนต์แห่งอนาคต อิเล็กทรอนิกส์ เมืองอัจฉริยะ ปัญญาประดิษฐ์ การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ โดยจีนพร้อมสนับสนุนบทบาทการเป็นประธานอาเซียนของไทย นายกรัฐมนตรี แสดงความขอบคุณการสนับสนุนของจีนในการเปิดสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจำประเทศไทยเพื่อเติมเต็มกลไกการประสานงานระหว่างไทย – ฮ่องกง – จีน ในยุคใหม่

สำหรับความร่วมมือรถไฟไทย – จีน และ ความร่วมมือ 3 ฝ่ายไทย – จีน – ญี่ปุ่น ผู้นำทั้งสองฝ่าย ยินดีต่อความสำเร็จในการลงนามบันทึกความร่วมมือเส้นทางเชื่อมต่อทางรถไฟระหว่างหนองคาย – เวียงจันทน์ ในช่วงการประชุม BRF ครั้งนี้ ซึ่งเป็นการต่อยอดความเชื่อมโยงกับข้อริเริ่มหนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง ของจีน ให้ภูมิภาคเชื่อมโยงกัน

X