JS100 Application จส.100

จส.100 แถลงผลแอป ‘JS100’ ใช้ช่วยเหลือผู้ประสบภัย-แจ้งเหตุฉุกเฉิน

จส.100 และธนาคารกรุงเทพ มุ่งมั่นเชิดชูคุณค่าความเป็นไทย สังคมแห่งนํ้าใจและการช่วยเหลือผู้อื่นผ่านการใช้ JS100 Application “ห่วงใยใคร ให้บอกต่อ Pass It On” วันที่ 25 เมษายน 2562…

Home / NEWS / จส.100 แถลงผลแอป ‘JS100’ ใช้ช่วยเหลือผู้ประสบภัย-แจ้งเหตุฉุกเฉิน

จส.100 และธนาคารกรุงเทพ มุ่งมั่นเชิดชูคุณค่าความเป็นไทย สังคมแห่งนํ้าใจและการช่วยเหลือผู้อื่นผ่านการใช้ JS100 Application “ห่วงใยใคร ให้บอกต่อ Pass It On”

วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ เซ็นทรัลเวิลด์ โซนอีเดน 3 สถานีวิทยุ จส.100 แถลงผลการทํางาน 3 ปี ของ JS100 Application ที่จัดทําขึ้นมา เมื่อเดือนกรกฎาคม ปี 2558 เพื่อเป็น Application ช่วยเหลือคน ประสบภัย เหตุฉุกเฉิน ช่วยติดตามค้นหาคน สัตว์ สิ่งของสูญหาย ด้วยฟังก์ชั่น SOS และการเข้ามาสนับสนุนของ ธนาคารกรุงเทพ ในปี 2562 นี้ เพื่อร่วมส่งเสริมการพัฒนาระบบปฏิบัติการ รองรับผู้โหลด JS100 Applicationจํานวนเกือบ 700,000 คน ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดทั่วประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

รวมทั้งจุดสําคัญที่ JS100 Application ได้เป็นเครื่องมือให้ผู้โหลดได้ช่วยเหลือผู้อื่นสะดวกขึ้น นอกเหนือจากมีไว้เพื่อดูแลตนเอง ดังนั้นก้าวต่อไปคือมุ่งเน้นให้ผู้ที่โหลดแอพฯ แล้ว ช่วยบอกต่อให้ญาติพี่น้อง เพื่อนและคนใกล้ตัวที่ห่วงใยได้โหลด JS100 Application ไว้เพื่อป้องกันภัยในยามฉุกเฉินตามแนวทางของเป้าหมายปี นี้ที่ว่า “ห่วงใยใคร ให้บอกต่อ Pass It On”

ทั้งนี้คุณหญิงสุวิมล ผึ่งประเสริฐ กรรมการบริหารแปซิฟิคกรุ๊ปและผู้อํานวยการสถานีวิทยุ จส. 100 ได้สรุปผลดําเนินงานในรอบ 3 ปี ของ JS100 Application ว่าจํานวนผู้ใช้ฟังก์ชั่น SOS เพื่อขอความช่วยเหลือโดยเฉลี่ยเดือนละกว่า 5,000 สาย โดยแบ่งเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกมีประมาณ 55% เป็นการแจ้งเหตุ ขอความช่วยเหลือเล็กน้อยด้านการจราจร ด้านสัตว์เลี้ยง ส่วนอีกกลุ่ม ประมาณ 45% เป็นกลุ่มที่ขอความช่วยเหลือเมื่อประสบภัย ปัญหาด้านสุขภาพ และเหตุฉุกเฉินต่างๆ ทั้งที่เป็นปัญหาตนเองหรือญาติพี่น้อง ที่เพิ่มขึ้นคือกรณีเป็นผู้พบเห็นและเข้าช่วยเหลือในเหตุการณ์ฉุกเฉิน เร่งด่วน

ด้านพื้นที่การใช้ SOS แบ่งเป็นในกรุงเทพฯ 70% และต่างจังหวัด 30% โดยการใช้ในพื้นที่ต่างจังหวัดได้เพิ่มขึ้นทุกปี และปัญหาที่พบมากขึ้นคือผู้แจ้งเหตุผ่าน SOS อยู่คนละพื้นที่กับผู้ประสบเหตุ การเข้าถึงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือจึงค่อนข้างลําบากด้วยไม่มีพิกัดนําทาง เป็นที่มาของแนวทางที่ จส.100 มุ่งเน้นในปี นี้ คือ ห่วงใยใครให้บอกคนนั้นโหลด JS100 Application ไว้

ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) กล่าวถึงการเข้าร่วมสนับสนุน JS100 Application ด้วยเห็นถึงคุณประโยชน์ของ JS100 Application ในการเป็นสื่อกลางที่ทําให้ จส.100สามารถ ประสานความช่วยเหลือในยามที่ประสบเหตุฉุกเฉิน นอกจากนี้ธนาคารกรุงเทพยังให้ความสําคัญต่อการส่งเสริมให้คนไทยช่วยกันทําความดี แสดงนํ้าใจช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน โดยบางครั้งไม่จําเป็นต้องรู้จักกัน ดังเรื่องราวของคนที่ใช้ JS100 Application แจ้ง SOS ผ่าน จส.100 เพื่อประสานหน่วยงานต่างๆ ให้สามารถเข้าช่วยผู้ประสบภัยได้ บ่งบอกถึงนํ้าใจความเป็นไทยอันดีงามอันเป็นคุณลักษณะไทยที่ควรเชิดชูรักษา

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ หรือที่รู้จักในชื่อ ครูเงาะ ให้เกียรติมาบอกเล่าถึงเรื่องราวที่มีชายเมายาเสพติดซึ่งเคยเป็นพนักงานในบ้านบุกเข้าไปในบ้านพักที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เวลาประมาณ 06.00น. ขณะเกิดเหตุครูเงาะอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงราย ครูเงาะได้ขอความช่วยเหลือโดยการกด SOS บน JS100 Application เมื่อรับการแจ้งเหตุ จส. 100 ได้ช่วยประสานติดต่อ ตํารวจสน.วังทองหลาง จนเจ้าหน้าที่เข้าไปทําการตรวจสอบ จัดการกับปัญหาดังกล่าวได้สําเร็จ

ส่วนคุณขจรศักดิ์ เทพนุ้ย อายุ 53 ปี แจ้งเหตุ เกิดอาการไม่สบายหนักช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และภายในบ้านมีแต่ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยคุณขจรศักดิ์ได้ วันเกิดเหตุ 8 กันยายน 2561 เวลา 18.20 น. เมื่อเกิดเหตุได้กด SOS บน JS100 Application ซึ่งระบุพิกัดสถานที่เป็นบ้านเลขที่ 52 ถ.ช่วยทุกขราษฏร์ เยื้องโรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง จส. 100 ได้ประสานความช่วยเหลือไปทางตํารวจ 191 พัทลุง และได้เฝ้าติดตามช่วยเหลือ จนมีรถพยาบาลมารับและถึงโรงพยาบาลแล้วเรียบร้อย เมื่อเวลา 18.55น.

คุณสุทธิชา ไพบูลย์สุข แจ้งเหตุ เรียกรถพยาบาลช่วยเหลือคนประสบอุบัติเหตุรถยนต์ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม2561 เวลา 11.55 น. ขณะที่คุณสุทธิชาขับรถผ่านบริเวณธนาคารกสิกรไทย แถวห้าแยกลาดพร้าวแล้วพบผู้หญิงยืนโบกมือขอความช่วยเหลือริมถนน เมื่อ เข้าไปสอบถามจึงได้ความว่าคู่กรณีที่ขับรถชนกับเธอเป็น ผู้ชายชื่อนายทองใบตอประเสริฐ อายุ 76 ปี แล้วมีอาการป่วยร่างกายซีกขวาอ่อนแรงขยับตัวได้แค่ซีกซ้าย คุณสุทธิชาจึงได้กด SOS ขอความช่วยเหลือจาก JS100 Application ทาง จส.100 ประสานกู้ภัยป่อเต็กตึ้งนําส่ง โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้าซึ่งระหว่างเกิดเรื่องไม่สามารถติดต่อญาติผู้ป่วยได้ แต่ลูกชายผู้ป่วยได้ฟัง จส.100 จึงได้ประสานพี่สาวให้โทรกลับมาที่ จส.100 เพื่อตามไปพบผู้ป่วยที่โรงพยาบาล