ข่าวสดวันนี้ พระจักรพรรดิอากิฮิโตะ สละราชสมบัติ

ญี่ปุ่นเผยแพร่พระราชดำรัส พิธีสละราชสมบัติ สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ

สำนักพระราชวังของญี่ปุ่น เผยแพร่พระราชดำรัสอย่างเป็นทางการ ในพระราชพิธีสละราชสมบัติของสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ หลังจาก เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (30 เม.ย. 2562) สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ เสด็จพระราชดำเนิน ไปยังพระที่นั่งมัตสึ โนมะ ภายในพระราชวังอิมพีเรียล เพื่อประกอบพิธีบรวงสรวงสุริยเทพี อามาเทราสึ…

Home / NEWS / ญี่ปุ่นเผยแพร่พระราชดำรัส พิธีสละราชสมบัติ สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ

สำนักพระราชวังของญี่ปุ่น เผยแพร่พระราชดำรัสอย่างเป็นทางการ ในพระราชพิธีสละราชสมบัติของสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ

หลังจาก เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (30 เม.ย. 2562) สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ เสด็จพระราชดำเนิน ไปยังพระที่นั่งมัตสึ โนมะ ภายในพระราชวังอิมพีเรียล เพื่อประกอบพิธีบรวงสรวงสุริยเทพี อามาเทราสึ โอมิกะมิ (Amaterasu Omikami) แจ้งความประสงค์จะสละราชสมบัติแล้วนั้น

เมื่อเวลาประมาณ 16.00 น. สำนักพระราชวังของญี่ปุ่น ได้มีการเผยแพร่พระราชดำรัสอย่างเป็นทางการ ของ “สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ” ในพระราชพิธีสละราชสมบัติ ความว่า

วันนี้ข้าพเจ้าขอยุติหน้าที่ของข้าพเจ้าในฐานะสมเด็จพระจักรพรรดิ ข้าพเจ้าขอขอบคุณนายกรัฐมนตรี ชินโสะ อาเบะที่กล่าวในนามของประชาชนชาวญี่ปุ่น

นับแต่ขึ้นครองราชย์เมื่อ 30 ปีที่แล้ว ข้าพเจ้าได้ทำหน้าที่ของข้าพเจ้าในฐานะสมเด็จพระจักรพรรดิด้วยความไว้วางใจและความเคารพอย่างยิ่งของประชาชน ข้าพเจ้าถือว่าข้าพเจ้ามีความโชคดีที่สุดที่ได้ทำหน้าที่ดังกล่าว ข้าพเจ้าขอขอบคุณประชาชนที่ให้การยอมรับและให้การสนับสนุนบทบาทของข้าพเจ้าในฐานะสัญลักษณ์ของประเทศ

ข้าพเจ้าและสมเด็จพระจักรพรรดินีปรารถนาอย่างจริงใจว่า ยุคเรวะซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้จะมีเสถียรภาพและอุดมสมบูรณ์ และข้าพเจ้าขอพรด้วยหัวใจให้เกิดสันติภาพและความสุขสวัสดีแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั้งในญี่ปุ่นและทั่วโลก

สำหรับ สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ ทรงเป็นจักรพรรดิพระองค์แรกของญี่ปุ่น ที่ขึ้นครองบังลังก์ดอกเบญจมาศ ภายใต้รัฐธรรมนูญหลังช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งนิยามจักรพรรดิเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของปวงชน และปราศจากอำนาจทางการเมือง  ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาของการครองราชย์ พระองค์ทรงทุ่มเทพระทัยในการประกอบพระราชกรณียกิจอย่างต่อเนื่อง ทรงเปรียบเสมือนตัวแทนความปรองดอง สันติภาพ และประชาธิปไตยของประเทศ

X