ใบขับขี่ตลอดชีพ

‘ขนส่ง’ ยืนยัน ยังไม่ยึดคืนใบอนุญาตขับรถตลอดชีพ

อธิบดีกรมการขนส่งทางบกยืนยันว่า จะไม่ยึดคืนใบอนุญาตขับรถตลอดชีพ และไม่มีการเรียกเข้ามาทดสอบใดๆทั้งสิ้น

Home / NEWS / ‘ขนส่ง’ ยืนยัน ยังไม่ยึดคืนใบอนุญาตขับรถตลอดชีพ

ประเด็นน่าสนใจ

  • ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่า กรมการขนส่งฯ เตรียมเรียกผู้ที่มีใบขับขี่ตลอดชีพ เข้ามาทดสอบสมรรภาพร่างกายใหม่
  • ล่าสุด อธิบดีกรมการขนส่งทางบกยืนยันว่า จะไม่ยึดคืนใบอนุญาตขับรถตลอดชีพ และไม่มีการเรียกเข้ามาทดสอบใดๆทั้งสิ้น
  • อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูล เพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้ที่มีใบขับขี่ตลอดชีพ

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เผยถึงแนวคิดการเรียกผู้มีใบอนุญาตขับรถตลอดชีพทั้งหมดมาทดสอบสมรรถภาพของร่างกายใหม่ หรือทดสอบขับรถใหม่

ยืนยันว่า ขณะนี้กรมการขนส่งทางบก จะไม่ยึดคืนใบอนุญาตขับรถตลอดชีพและไม่มีการเรียกผู้มีใบอนุญาตขับรถตลอดชีพทั้งหมดมาทดสอบสมรรถภาพของร่างกายใหม่ หรือทดสอบขับรถใหม่อย่างแน่นอน

การดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถยังคงเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามปกติ แต่จะมีการศึกษาถึงวิธีการคัดกรองผู้ที่ร่างกายเสื่อมสมรรถภาพ หรือมีสภาวะโรคที่แพทย์วินิจฉัยแล้วเห็นว่ามีผลต่อประสิทธิภาพการขับขี่อย่างปลอดภัย เช่น โรคทางสมอง โรคปัญหาการมองเห็นที่รักษาไม่หาย เป็นต้น

เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน การศึกษาดังกล่าวต้องหารือร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และแพทยสภา และต้องพิจารณาข้อกฎหมายประกอบอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้กระทบสิทธิผู้ถือใบอนุญาตขับรถตลอดชีพ

กรมการขนส่งทางบก มีการนำสถิติการเกิดอุบัติเหตุและผลการศึกษาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการยกระดับมาตรฐานการออกใบอนุญาตขับรถ โดยแบ่งเป็น 7 มิติ ประกอบด้วย

  • การกำหนดสภาวะโรค
  • การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย
  • การอบรมและทดสอบความรู้ของผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ หรือภาคทฤษฎี พร้อมทั้งจัดทำระบบอบรมภาคทฤษฎีออนไลน์แบบ e-Learning
  • การอบรมการขับรถและทดสอบความสามารถในการขับรถของผู้ขอรับใบอนุญาตภาคปฏิบัติ
  • การบริหารจัดการ
  • การปรับปรุงรูปแบบใบอนุญาตขับรถ
  • การควบคุมพฤติกรรมการขับรถด้วยมาตรการตัดแต้ม

มีการติดตามประเมินผล เพื่อพัฒนามาตรฐานใบอนุญาตขับรถของประเทศไทยให้ครอบคลุมทุกมิติ ยกระดับความปลอดภัยทางถนนของประเทศ