กู้เงิน ธอส. มาตรการเยียวยาผู้ประสบภัย

ธอส. ออก 7 มาตรการ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจาก ‘พายุซินลากู’

ธอส. เร่งให้ความช่วยเหลือลูกค้าประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุซินลากู โดยพิจารณาามระดับความเสียหาย 7 มารตรการ

Home / NEWS / ธอส. ออก 7 มาตรการ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจาก ‘พายุซินลากู’

ประเด็นน่าสนใจ

  • ธอส. เร่งให้ความช่วยเหลือลูกค้าประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุซินลากู
  • เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติปี 2563
  • โดยพิจารณาามระดับความเสียหาย 7 มารตรการ

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เผยว่า ธอส. เร่งให้ความช่วยเหลือลูกค้าประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุซินลากู กรอบวงเงินรวม 100 ล้านบาท ผ่านโครงการเงินกู้ที่อยู่อาศัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติปี 2563 โดยพิจารณาตามระดับความเสียหาย 7 มาตรการ ได้แก่

  • มาตรการที่ 1 สำหรับลูกค้าเดิมของ ธอส. กรณีหลักประกันของตนเองหรือคู่สมรสได้รับความเสียหาย สามารถขอลดอัตราดอกเบี้ยและเงินงวดผ่อนชำระได้
  • มาตรการที่ 2 สำหรับลูกค้าใหม่ หรือลูกค้าเดิมของ ธอส. ที่หลักประกันของตนเองหรือคู่สมรสได้รับความเสียหายจากการประสบอุทกภัย สามารถขอกู้เพิ่มหรือกู้ใหม่ เพื่อปลูกสร้างอาคารทดแทนหลังเดิม วงเงินให้กู้ต่อรายไม่เกิน 1 ล้านบาท ต่อ 1 หลักประกัน
  • มาตรการที่ 3 ลูกหนี้ที่หลักประกันได้รับความเสียหาย ให้ลูกหนี้ประนอมหนี้ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี 4 เดือน อัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี นาน 4 เดือนแรก
  • มาตรการที่ 4 ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้ ให้ประนอมหนี้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี อัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี
  • มาตรการที่ 5 ลูกหนี้ที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร ให้ผ่อนชำระโดยใช้อัตราดอกเบี้ย 0.01% ต่อปี ตลอดระยะเวลาที่คงเหลือตามสัญญากู้
  • มาตรการที่ 6 กรณีที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลังและไม่สามารถซ่อมแซมได้ ให้ปลอดหนี้ในส่วนของราคาอาคาร และให้ผ่อนชำระต่อเฉพาะในส่วนของที่ดินที่คงเหลือเท่านั้น
  • มาตรการที่ 7 พิจารณาสินไหมเร่งด่วน สำหรับลูกค้าที่ทำกรมธรรม์ประกันภัยอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยซึ่งคุ้มครองภัยธรรมชาติ รวมถึงกรณีน้ำท่วม หรือลมพายุ พิจารณาจ่ายค่าสินไหมให้กับลูกค้าที่เป็นผู้ประสบภัยทุกรายอย่างเร่งด่วนเป็นกรณีพิเศษ 15,000 บาท

สำหรับประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวสามารถติดต่อได้ที่สาขาของ ธอส. ตั้งแต่วันนี้ – 30 ธ.ค.63 หรือภายใต้กรอบวงเงินที่ธนาคารกำหนด หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศ

X