คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ผู้ว่ากรุงเทพ พรรคเพื่อไทย

เพื่อไทย ตั้ง ‘หญิงหน่อย’ เป็นประธาน คกก.อำนวยการเลือกตั้งท้องถิ่นกรุงเทพฯ

ประเด็นน่าสนใจ

  • พรรคเพื่อไทยแถลงข่าวถึงการเตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศ และการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
  • มอบหมายให้คุณหญิงสุดารัตน์ ได้ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร
  • เพื่อคัดสรรผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. , ส.ก. และ ส.ข.

วันนี้ (30 ก.ค.63) นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรค พร้อมแกนนำและ ส.ส.พรรคเพื่อไทย ร่วมกันแถลงข่าวถึงการเตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศ และการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.)

โดย นายสมพงษ์ กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยได้มีการหารือกันมาอย่างต่อเนื่อง ถึงการเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศที่กำลังจะมาถึง ซึ่งพรรคเพื่อไทยได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการกระจายอำนาจ เพื่อความกินดีอยู่ดีของคนไทยทั้งประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งพรรคมีบุคลากรทางการเมืองมากกว่า 200 คน อยู่ในพื้นที่ ทั้ง ส.ส. , อดีต ส.ส. , อดีต ส.ก. , อดีต ส.ข. และทีมงาน

หลายท่านแม้ไม่ได้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง แต่ก็ลงพื้นที่รับใช้พี่น้องประชาชนต่อเนื่อง เข้าใจปัญหาคนกรุงเทพฯเป็นอย่างดี ดังนั้นพรรคเพื่อไทยพิจารณาแล้วจึงเห็นควรมอบหมายให้คุณหญิงสุดารัตน์ ได้ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เพื่อคัดสรรผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. , ส.ก. และ ส.ข. ที่อาจจะพึงมี เพื่อให้พรรคเพื่อไทยมีความพร้อมในทุกด้านสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นของกรุงเทพฯ ที่กำลังจะมาถึง นายสมพงษ์ กล่าว

ขณะที่ คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า พรรคหารือเรื่องเลือกตั้งท้องถิ่นมาโดยตลอด ซึ่งมีเหตุผลสำคัญ 3 ข้อ คือ

  • 1.พรรคเพื่อไทยผลักดันให้มีการกระจายอำนาจการปกครอง สนับสนุนการปกครองท้องถิ่น เพราะเราเชื่อว่าเป็นการกระจายโอกาสให้ท้องถิ่นและประชาชน ซึ่งการเลือกตั้งท้องถิ่นว่างเว้นมากว่า 6 ปี หลายๆอย่างเป็นปัญหา เพราะขาดคนที่เชื่อมโยงกับประชาชน ขาดการกระจายอำนาจและโอกาสให้กับประชาชน
  • 2.เราเห็นความสำคัญของกรุงเทพฯ เพราะเป็นเมืองหลวง เป็นหัวใจของประเทศ ซึ่งการขับเคลื่อนทางด้านเศรษฐกิจต้องอาศัยจากเมืองหลวง ไม่ว่าจะเป็นการดึงดูดการค้าการลงทุน การจ้างงาน จะต้องมีเมืองหลวงที่สามารถส่งเสริมหรือสนับสนุนดึงดูดการค้าการลงทุน และอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้กับผู้ลงทุนได้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ ทั้งนี้เมื่อประสบกับภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ทำให้เกิดปัญหาสังคมต่างๆ ตามมา จึงจำเป็นต้องดูแลกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุด ให้อยู่ดีกินดี มีเศรษฐกิจที่ดี เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมด้านอื่นๆ ซึ่งถ้าพัฒนากรุงเทพฯ ได้ ก็จะเป็นศูนย์กลางการลงทุน เม็ดเงินจะเข้ามาพัฒนาเศรษฐกิจของไทยได้
  • 3.เรามีทีมงาน ส.ส. , อดีต ส.ส. , อดีต ส.ก. และ อดีต ส.ข. ที่ทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งมาโดยตลอด ในการดูแลทุกข์สุขของประชาชน เราต้องการสร้างทีมกรุงเทพฯที่เข้มแข็ง เพื่อตอบโจทย์ในการดูแลปัญหาของคนกรุงเทพฯ

ทั้งนี้ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ได้ลงนาม คำสั่งพรรคเพื่อไทย ที่ 0106/2563 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 แต่งตั้งให้คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย โดยให้มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และแผนการดำเนินงาน

รวมทั้งแนวทางดำเนินกิจกรรมทางการเมือง และสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกระดับของกรุงเทพมหานคร และให้มีอำนาจในการแต่งตั้งบุคคลเพื่อร่วมเป็นกรรมการและที่ปรึกษาของคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย แล้วเสนอให้คณะกรรมการบริหารพรรครับทราบและเห็นชอบตามข้อบังคับ

ที่มา : พรรคเพื่อไทย

WRITER

RELATED

‘ฟิล์ม รัฐภูมิ’ ยื่นหนังสื่อลาออกพรรคเพื่อไทย

‘ฟิล์ม รัฐภูมิ’ ยื่นหนังสื่อลาออกพรรคเพื่อไทย

ฟิล์ม รัฐภูมิ ได้ส่งจดหมายถึงนายทะเบียนพรรค ประสงค์ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยแบบตลอดชีพ

‘คุณหญิงสุดารัตน์’ ยื่นลาออกจากสมาชิกพรรคเพื่อไทย มีผลทันที

‘คุณหญิงสุดารัตน์’ ยื่นลาออกจากสมาชิกพรรคเพื่อไทย มีผลทันที

คุณหญิงสุดารัตน์ ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคแล้ว โดยจะมีผลตั้งแต่วันนี้

มติที่ประชุมเพื่อไทย เทคะแนนให้ ‘สมพงษ์’ นั่งหัวหน้าพรรคอีกครั้ง

มติที่ประชุมเพื่อไทย เทคะแนนให้ ‘สมพงษ์’ นั่งหัวหน้าพรรคอีกครั้ง

ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ของพรรคเพื่อไทย มีมติเป็นฉันท์ เลือก 'สมพงษ์' เป็นหัวหน้าพรรค

เพื่อไทยได้ กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่แล้ว พร้อมเดินหน้า 3 เป้าหมาย

เพื่อไทยได้ กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่แล้ว พร้อมเดินหน้า 3 เป้าหมาย

ผลการเลือกตั้ง กรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยชุดใหม่ ได้ สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ กลับมาเป็นหัวหน้าพรรค

พรรคเพื่อไทย ผนึกพรรคร่วมฝ่ายค้าน ยื่น 4 ญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ

พรรคเพื่อไทย ผนึกพรรคร่วมฝ่ายค้าน ยื่น 4 ญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ

พรรคเพื่อไทย ผนึกกำลังร่วมพรรคร่วมฝ่ายค้าน ยื่นญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ต่อประธานสภาฯ

‘เพื่อไทย’ แถลงการณ์เหตุผลมีมติไม่ร่วมลงชื่อ ในญัตติแก้รธน. ร่วมก้าวไกล

‘เพื่อไทย’ แถลงการณ์เหตุผลมีมติไม่ร่วมลงชื่อ ในญัตติแก้รธน. ร่วมก้าวไกล

พรรคเพื่อไทย ออกแถลงการณ์ เกี่ยวกับกรณีมีมติไม่ร่วมลงชื่อในญัตติดังกล่าว ทั้งนี้ยืนยันว่าจะยืนเคียงข้างพี่น้องประชาชนบนเส้นทางประชาธิปไตยตลอดไป

ประเด็นร้อนการเมือง ‘เพื่อไทย’ – ‘ก้าวไกล’ เห็นต่างยื่นแก้รธน. มาตรา 272

ประเด็นร้อนการเมือง ‘เพื่อไทย’ – ‘ก้าวไกล’ เห็นต่างยื่นแก้รธน. มาตรา 272

วานนี้ที่ประชุมพรรคเพื่อไทย มีมติ 99.99% ไม่เข้าร่วมลงชื่อในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 ในการลดอำนาจ ส.ว. ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี

‘สุดารัตน์’ นำทัพ พร้อมเปิดรับคนทำงานเพื่อชาวกทม.

‘สุดารัตน์’ นำทัพ พร้อมเปิดรับคนทำงานเพื่อชาวกทม.

ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่าพรรคเพื่อไทย เสนอให้คุณหญิงสุดารัตน์ พิจารณาลงสมัครผู้ว่าฯ กทม.ในนามพรรคเพื่อไทย ด้าน 'หญิงหน่อย' ยืนยันกระแสข่าวดังกลาวไม่เป็นความจริง

‘เพื่อไทย’ ชี้ขยายเวลาใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทำเศรษฐกิจไม่คืบหน้า

‘เพื่อไทย’ ชี้ขยายเวลาใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทำเศรษฐกิจไม่คืบหน้า

วันนี้ (26 พ.ค.63) ที่พรรคเพื่อไทย นายโภคิน พลกุล คณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย เปิดโต๊ะแถลงผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตรพรรคเพื่อไทยว่า ทางพรรคเห็นด้วยกับการดำเนินการเยียวยาประชาชน และเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ แต่การต่อเวลาการใช้พระราชกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปแบบนี้อาจจะทำให้กระทบกับเศรษฐกิจโดยรวมได้ อีกทั้งยังมองด้วยว่าการดำเนินงานของรัฐบาลมีนัยยะแอบแฝง เพราะนายกรัฐมนตรีกลับให้สภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นผู่พิจารณาเสนอ ทั้งที่ควรนำเรื่องนี้มาปรึกษาหารือกับสภาผู้แทนราษฎร ผู้ประกอบการ…