จานพลเอกประยุทธ์ ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม พลเอกประยุทธ์

ทุบจาน ‘พลเอกประยุทธ์’ แตก เรียกร้องการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม

กลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย ยื่นหนังสือถึงรัฐบาล พร้อมทำกิจรรมเชิงสัญลักษณ์ เพื่อเรียกร้องการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม

Home / NEWS / ทุบจาน ‘พลเอกประยุทธ์’ แตก เรียกร้องการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม

ประเด็นน่าสนใจ

  • กลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย ยื่นหนังสือถึงรัฐบาล พร้อมทำกิจรรมเชิงสัญลักษณ์
  • ด้วยการนำจานมาล้าง ซึ่งจานแต่ละใบจะมีข้อความต่างๆ และใบสุดท้ายเป็นจานแปะภาพพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ล้างเท่าไหร่ก็ไม่ออกจน จึงใช้ค้อนทุบจนจานแตก
  • เพื่อเรียกร้องการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม

วันนี้ ( 30 ก.ค. 63 ) ที่ ทำเนียบรัฐบาล ประตู 4 กลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย นำโดย นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข ก่อนยื่นหนังสือได้ทำกิจรรมเชิงสัญลักษณ์ ด้วยการนำจานมาล้าง ซึ่งจานแต่ละใบจะมีข้อความต่างๆ และใบสุดท้ายเป็นจานแปะภาพพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ล้างเท่าไหร่ก็ไม่ออกจน จึงใช้ค้อนทุบจนจานแตก

ทั้งนี้ได้ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อเรียกร้องการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม จากกรณีปล่อยให้คนรวยหลุดพ้นจากการดำเนินคดีในคดีนายวรยุทร อยู่วิทยา ซึ่งถูกตั้ง ข้อหาเป็นคดีอาญา 5 ข้อหา รวมถึงข้อหาขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแต่รอดพ้นจากการดำเนินคดีเป็นเหตุให้สังคมเกิดความเคลือบแคลงสงสัยในความโปร่งใสและประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรม

ภายใต้การบริหารงานรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา กระบวนการยุติธรรมบิดเบี้ยว สองมาตราฐานก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำในกระบวนการยุติธรรม ในขณะเดียวกัน รัฐบาลยังใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือคุกคามประชาชนการใช้พรก.ฉุกเฉินดำเนินคดีผู้ที่เรียกร้องความยุติธรม กรณีการอุ้มฆ่า นายวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ กำจัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดหนังสือมีดังนี้ โดยกลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย ขอประณาม รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ก่อให้เกิดความอยุติธรรมในการ ปล่อยให้คนรวยรอดพ้นการดำเนินคดีจากการกระทำความผิด ซึ่งมีอยู่หลายกรณีด้วยกันจึงขอเรียกร้องต่อรัฐบาลในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้ดีขึ้นดังต่อไปนี้

  • 1.ขอให้รัฐบาลรื้อคดีขึ้นใหม่ โดยสามารถใช้หลักฐานที่ไม่ปรากฎในสำนวนคดีตั้งเป็นหลักฐานใหม่ในการรื้อฟื้นคดีได้ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลสารเสพติดแปลกปลอมในร่างกายจำเลยที่ให้โรงพยาบาลรามาธิบดีตรวจสอบซึ่งได้ถูกถอดออกจากสำนวน
  • 2.ขอให้รัฐบาลตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของอัยการ เจ้าหน้าที่ตำรวจและพนักงานสอบสวนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคดีว่าบกพร่องในหน้าที่กระทำการขัดกับระเบียบกระบวนการ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ทุจริตคอร์รัปชั่น รับส่วย หรือพฤติมิชอบอันทำให้เกิดความเสียหายต่อกระบวนการยุติธรรม
  • 3.ขอให้รัฐบาลแยกอำนาจสอบสวนออกจากอำนาจการสืบสวนจับกุมของตำรวจ เพื่อไม่ให้เกิดระบบตรวจสอบในกระบวนการยุติธรมโดยมีผู้บังคับบัญชาคนเดียวกันซึ่งทำให้สามารถออกแบบคดีและสำนวนสอบสวนได้ รวมถึงกำหนดความผิดตามกฎหมายไว้สูงสุดหากมีการแทรกแซงคดี นอกจากนี้การสอบสวนทุกคดี ต้องมีการบันทึกภาพและเสียงไว้เป็นหลักฐานสำหรับใช้ในชั้นศาล
  • 4.ขอให้รัฐบาลเร่งผลักดันกฎหมายปฏิรูปตำรวจและกระบวนการยุติธรรมที่ค้างอยู่ ไม่ว่าจะเป็นร่างพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ และ ร่าง พ.ร.บ.การสอบสวนคดีอาญา ที่ยังค้างอยู่เพื่อปฏิรูปตำรวจและกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ รวมถึงร่างพ.ร.บ.แก่้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณาปรับแก้ไขและส่งให้รัฐบาลแล้ว เพื่อออกเป็นกฎหมายต่อไปจึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ หากรัฐบาลยังเพิกเฉยอีกต่อไป ย่อมนำมาซึ่งขาดความนเชื่อถือที่มาต่อรัฐบาลและประชาชนต้องขับไล่ต่อไป

X