กฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่า กลุ่มพีมูฟ ข่าวMono29 พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ

เตรียมยื่นชะลอทูลเกล้าฯ ร่าง ก.ม.คุ้มครองสัตว์ป่า

ภาคประชาชน เตรียมเคลื่อนไหวให้ชะลอการนำร่าง พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ และร่าง พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ทั้ง 2 ฉบับ วาระที่ 2 และ 3 ในวันนี้ออกไปก่อน ร่าง พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ และร่าง…

Home / NEWS / เตรียมยื่นชะลอทูลเกล้าฯ ร่าง ก.ม.คุ้มครองสัตว์ป่า

ภาคประชาชน เตรียมเคลื่อนไหวให้ชะลอการนำร่าง พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ และร่าง พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ทั้ง 2 ฉบับ วาระที่ 2 และ 3 ในวันนี้ออกไปก่อน

ร่าง พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ และร่าง พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เป็นกฎหมายอีก 2 ฉบับ ที่ภาคประชาชนเรียกร้องให้ สนช.ชะลอการพิจารณาวาระ 2 และ 3 ออกไปก่อน แต่ไม่เป็นผลทำให้ภาคประชาชน เตรียมเคลื่อนไหวให้ชะลอการนำร่าง พ.ร.บ.ทั้ง 2 ฉบับ ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เพื่อทรงลงพระปรมาภิไทย หลังผ่านการพิจารณาของ สนช.

ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม หรือ กลุ่มพีมูฟ ร่วมกันเผาพริก เผาเกลือ ข้างวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ หลังจากที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. ไม่ยอมรับข้อเสนอของกลุ่ม ให้ชะลอการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ และ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า วาระที่ 2 และ 3 ในวันนี้ออกไปก่อน

แม้ว่าทางกลุ่มจะได้รับอนุญาต ให้เข้าฟังการพิจารณาภายในอาคารรัฐสภาได้ 30 คน และเมื่อออกจากห้องประชุม ทั้งหมดถูกนำตัวออกจากอาคารรัฐสภา หลังตะโกนขอให้ สนช.หยุดการพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าว

นายประยงค์ ดอกลำไย ที่ปรึกษากลุ่มพีมูฟ บอกว่า ผิดหวังกับคำชี้แจงของ สนช. ที่เร่งรัดกฏหมายทั้งสองฉบับ จึงเตรียมยื่นเรื่องถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้ชะลอการนำร่าง พ.ร.บ.ทั้ง 2 ฉบับ ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย