พรรคไทยรักษาชาติ ยุบพรรค ยุบพรรคไทยรักษาชาติ เลือกตั้ง62

13 กรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติ ถูกเพิกถอนสิทธิ์ทางการเมือง 10 ปี

กรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติจำนวน 13 ราย ถูกเพิกถอนสิทธิ์ทางการเมือง ไม่สามารถจัดตั้งพรรคใหม่ได้ 10 ปี วันที่ 7 มี.ค. 2562 ศาลรัฐธรรมนูญได้นัดอ่านคำวินิจฉัย เรื่องคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.…

Home / NEWS / 13 กรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติ ถูกเพิกถอนสิทธิ์ทางการเมือง 10 ปี

กรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติจำนวน 13 ราย ถูกเพิกถอนสิทธิ์ทางการเมือง ไม่สามารถจัดตั้งพรรคใหม่ได้ 10 ปี

วันที่ 7 มี.ค. 2562 ศาลรัฐธรรมนูญได้นัดอ่านคำวินิจฉัย เรื่องคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยยุบพรรคไทยรักษาชาติ หรือ ทษช.

โดยศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ให้ยุบพรรคไทยรักษาชาติ และมีมติ 6 ต่อ 3 ให้สั่งเพิกถอนสิทธิทางการเมืองของคณะกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) ที่ดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ 8 ก.พ. ซึ่งเป็นวันที่มีการกระทำความผิด มีมติเอกฉันท์ให้เพิกถอนสิทธิการเมือง กรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติเป็นเวลา 10 ปี

กรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติจำนวน 13 ราย ถูกเพิกถอนสิทธิ์ทางการเมือง ไม่สามารถจัดตั้งพรรคใหม่ได้ 10 ปี นับแต่วันที่ 8 ก.พ. 62 ประกอบไปด้วย

 1. ร.ท. ปรีชาพล พงษ์พานิช หัวหน้าพรรค
 2. น.ส.สุณีย์ เหลืองวิจิตร รองหัวหน้าพรรค
 3. นายฤภพ ชินวัตร รองหัวหน้าพรรค
 4. นายพฤติชัย วิริยะโรจน์ รองหัวหน้าพรรค
 5. นพ.พงษ์ศักดิ์ ภูสิทธิ์สกุล รองหัวหน้าพรรค
 6. นายมิตติ ติยะไพรัช เลขาธิการพรรค
 7. นายต้น ณ ระนอง รองเลขาธิการพรรค
 8. นายวิม รุ่งวัฒนจินดา รองเลขาธิการพรรค
 9. นายคณาพจน์ โจมฤทธิ์ รองเลขาธิการพรรค
 10. น.ส.ชยิกา วงศ์นภาจันทร์ นายทะเบียนสมาชิกพรรค
 11. นายพงศ์เกษม สัตยาประเสริฐ โฆษกพรรค
 12. นางวรรษมล เพ็งดิษฐ์ เหรัญญิกพรรค
 13. นายจุลพงษ์ โนนศรีชัย กรรมการบริหารพรรค

ทั้งนี้ ดร.รุ่งเรือง พิทยศิริ กรรมการบริหารพรรค ลาออกวันที่ 4 ก.พ. 2562 จึงไม่ถูกเพิกถอนสิทธิ์ทางการเมือง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

X