สบส. ผุดไอเดีย สร้างเครือข่ายสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ต้นแบบปลอดบุหรี่

คัดลอก URL แล้ว

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประกาศตัวเป็นองค์กรปลอดบุหรี่100% ผุดไอเดียสร้างเครือข่าย “สถานประกอบการเพื่อสุขภาพต้นแบบปลอดบุหรี่” หวังช่วยลดปัญหาสุขภาพ สร้างสังคมปลอดบุหรี่

นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า บุหรี่เป็นภัยร้ายใกล้ตัวและอาจทำร้ายคนที่คุณรัก โดยการสูบบุหรี่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้สูบและบุคคลรอบข้าง กรม สบส.จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมปลอดบุหรี่ เริ่มตั้งแต่การเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่เทิดไท้องค์ราชัน โดยมี อสม.ทั่วประเทศเป็นแกนนำ รวมถึงการประกาศให้กรม สบส. เป็นองค์กรปลอดบุหรี่ 100 %

โดยมีคลินิกให้คำปรึกษาในการเลิกบุหรี่สำหรับบุคลากรและคนในครอบครัว ซึ่งให้บริการทุกวันพุธ เวลา 14.00-15.00 น. ที่คลินิก สบส.ชวนคนสุขภาพดี บริเวณชั้น 2 อาคารกรม สบส. และยังมอบหมายให้กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ จัดทำ “โครงการสถานประกอบการปลอดบุหรี่” มุ่งหวังให้เกิดการดูแลสุขภาพ ลด ละ เลิกบุหรี่ ลดปัญหาสุขภาพอันเกิดจากการสูบบุหรี่ของบุคลากรในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ด้านนายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผู้อำนวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กล่าวว่า ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวกับประเภทหรือชื่อสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะ ที่ถูกกำหนดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่นั้น มีกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพรวมอยู่ด้วย ดังนั้น กิจการสปา นวดเพื่อสุขภาพหรือนวดเพื่อเสริมความงาม จัดเป็นเขตปลอดบุหรี่ และจากนโยบายของท่านอธิบดี กองฯ จึงได้จัดประชุมพัฒนาเครือข่ายสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อสร้างสถานประกอบการ เพื่อสุขภาพต้นแบบ และเป็นสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสีขาวปลอดบุหรี่ ปลอดยาเสพติด สามารถให้คำแนะนำแก่ผู้มารับบริการในการลด ละ เลิกบุหรี่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการสอนสาธิตนวดฝ่าเท้าเพื่อลด ละ เลิก บุหรี่ เพื่อให้สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ นำไปรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการนวดตนเองหรือนวดภายในครอบครัว เพื่อการเลิกสูบบุหรี่ในครอบครัว รวมทั้งมีการสาธิตการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุในสถานประกอบการได้ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้ประกอบการ พนักงานนวดและผู้ที่สนใจ รวมทั้งสิ้นกว่า 300 คน


แท็ก: NEWS
WRITER
X