เทคนิคใหม่! ปลูกเมล่อนแบบ 2 ลูกในต้นเดียว ใช้เวลา 3 เดือน สร้างรายได้งาม

เทคนิคใหม่! ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จ.ตรัง ปลูก เมล่อน แบบ 2 ลูกในต้นเดียวกัน ใช้เวลาปลูก 3 เดือน สร้างรายได้กว่า 10,000 บาท…

Home / NEWS / เทคนิคใหม่! ปลูกเมล่อนแบบ 2 ลูกในต้นเดียว ใช้เวลา 3 เดือน สร้างรายได้งาม
เทคนิคใหม่! ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จ.ตรัง ปลูก เมล่อน แบบ 2 ลูกในต้นเดียวกัน ใช้เวลาปลูก 3 เดือน สร้างรายได้กว่า 10,000 บาท

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จ.ตรัง มีแปลงสาธิตการปลูกเมล่อนญี่ปุ่นทั้งชนิดเนื้อสีเขียวและสีส้มจำนวน 3 แปลง ขนาดความกว้างแปลงละ 8 คูณ 8 เมตร ปลูกได้จำนวน 70-120 ต้น ซึ่งแต่เดิมจะปลูกเมล่อนโดยเหลือต้นละ 1 ลูกเพราะเชื่อว่าจะให้ผลผลิตโตเต็มที่ แต่ปัจจุบันศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จ.ตรังได้ทดลองเหลือไว้ต้นละ 2 ลูก เพื่อให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น

ปรากฏว่าต้นที่มีเพียง 1 ลูกจะมีน้ำหนักเฉลี่ยอยู่ที่ลูกละ 2.3 กิโลกรัม แต่ต้นที่มี 2 ลูกในต้นเดียวกันจะมีน้ำหนักประมาณ 3.8 กิโลกรัม ซึ่งไม่ได้แตกต่างกัน โดยวิธีการปลูกและบำรุงรักษาก็เป็นวิธีเดียวกัน เพียงแต่ต้องคัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสม ใช้เวลาไม่เกิน 3 เดือนและต้องใช้สารชีวพันธุ์หรือสารสกัดจากสมุนไพรในการฉีดพ่นกำจัดเชื้อรา เพลี้ยแป้งและศัตรูพืชอื่นๆ ที่อาจติดมากับน้ำ ความชื้นและอากาศ

โดยการทดลองนี้ สำเร็จเป็นรุ่นแรกและเปิดให้เกษตรกรที่สนใจเข้าเยี่ยมชมพร้อมเรียนรู้เทคนิคการปลูกเมล่อนญี่ปุ่นให้ได้ 2 ลูกในต้นเดียวกัน ซึ่งราคาขายไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 100 บาท สร้างรายได้กว่า 10,000 บาทในรอบ 3 เดือนและสามารถหมุนใหม่หมุนเวียนกันได้เรื่อย ๆ ตลอดทั้งปีในพื้นที่เดิม

โดยเมล่อนญี่ปุ่นยังคงได้รับความนิยมในการบริโภคในกลุ่มของคนรักสุขภาพ มีประโยชน์ต่อร่างกาย และช่วยต้านอนุมูลอิสระ รสชาติหวานหอม ปลูกง่ายใช้พื้นที่น้อย เก็บเกี่ยวผลผลิตเร็วและราคาสูง

ด้านนางสาวิตรี ศรีหมอก นักวิชาการเกษตรฯ กล่าวว่า ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จ.ตรัง ปลูกเมล่อนที่ปลอดภัยจากการใช้สารเคมี ซึ่งได้ราคาดีไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 100 บาท โดยใช้เวลาปลูก 3 เดือนทั้งชนิดเนื้อสีเขียวและสีส้ม โดยทดลองปลูกให้มีลูกต้นละ 2 ลูก ซึ่งผลปรากฏว่าต้นละ 1 ลูกมีน้ำหนักอยู่ที่ 2.3 กิโลกรัม แต่ต้นละ 2 ลูกมีน้ำหนัก 3.8 กิโลกรัมหรือตกลูกละ 1.9 กิโลกรัม ซึ่งไม่แตกต่างกันเลย โดยแนะนำให้เกษตรกรสามารถปลูกเมล่อนแบบ 2 ลูกต่อต้นได้แล้ว