กทม.ฝุ่นเกินค่ามาตรฐาน ค่าฝุ่นละออง

บรรยากาศโรงเรียนเมืองกรุง หลังผู้ว่าฯ สั่งปิดเรียนหนีฝุ่น

เผยบรรยากาศโรงเรียนในเมืองกรุงเทพมหานคร หลังผู้ว่าฯ สั่งปิดเรียนหนีปัญหาฝุ่นละออง หลังค่า PM2.5 ในเขตกรุงเทพฯ พุ่งสูงหนักเกินค่ามาตรฐาน วันนี้ (30 ม.ค.62) ที่ โรงเรียนวัดชัยมงคล พระราม 1 แขวงรองเมือง…

Home / NEWS / บรรยากาศโรงเรียนเมืองกรุง หลังผู้ว่าฯ สั่งปิดเรียนหนีฝุ่น

เผยบรรยากาศโรงเรียนในเมืองกรุงเทพมหานคร หลังผู้ว่าฯ สั่งปิดเรียนหนีปัญหาฝุ่นละออง หลังค่า PM2.5 ในเขตกรุงเทพฯ พุ่งสูงหนักเกินค่ามาตรฐาน

วันนี้ (30 ม.ค.62) ที่ โรงเรียนวัดชัยมงคล พระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน หลังผู้อํานวยการโรงเรียนประชุมเสร็จ ได้ออกหนังสือชี้แจงถึงผู้ปกครองของเด็กนักเรียน ถึงสาเหตุหยุดการเรียนการสอนอย่างเร่งด่วน

ทั้งนี้ หลังมีประกาศจากพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ แถลงข่าวสั่งปิดโรงเรียนสังกัดกทม. มีคำสั่งให้โรงเรียนในสังกัดกทม.ทั้ง 437 แห่งประกาศปิดการเรียนการสอน ตั้งแต่หลังหลังเที่ยง เป็นต้นไปส่วนวันที่ 31 ม.ค.-1 ก.พ.นี้ เพื่อลดผลกระทบจากปัญหาฝุ่นละออง หลังค่า PM2.5 ในเขตกรุงเทพฯ พุ่งสูงหนักเกินค่ามาตรฐาน มีผลกระทบต่อสุขภาพ และขณะนี้พบเกินมาตรฐานต่อเนื่อง

สำหรับโรงเรียนวัดชัยมงคล เดิมชื่อ โรงเรียนวัดช่างแสง ตั้งอยู่ในที่ดินของวัดชัยมงคล มีเนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน 79 ตารางวา เริ่มเปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2476 ระดับชั้น ป.1 – ป.3 ด้วยงบประมาณกระทรวงธรรมการ มีนายดาบสาหร่าย ชื่นอุดม เป็นครูใหญ่ ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนวัดช่างแสง เป็นโรงเรียนวัดชัยมงคล ในวันที่ 3 ตุลาคม 2516 เกิดเพลิงไหม้บ้านราษฎร และลุกลามมาไหม้อาคารเรียน ต้องอาศัยอาคารเรียนที่ศาลาการเปรียญ และฝากเรียนที่โรงเรียนปทุมวัน

ในปี 2517 ได้รับมอบอาคารเรียนใหม่จากกรุงเทพมหานคร แทนอาคารที่ถูกเพลิงไหม้ได้รับที่ดินเพิ่มจากราชพัสดุ เนื้อที่ 52 ตารางวา เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการทางการเรียน มีเนื้อที่ทั้งหมด 1 ไร่ 3 งาน 79 ตารางวา ในปี พ.ศ. 2535 โรงเรียนวัดชัยมงคล สำนักงานเขตปทุมวัน ได้รับโอกาสจากสำนักการศึกษา คัดเลือกเป็นโรงเรียนนำร่อง เปิดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันโรงเรียนวัดชัยมงคล ได้จัดการเรียนการสอน 3 ระดับ คือ ระดับอนุบาลปีที่ 1-2 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

X