ผู้สละสิทธิ์เราไม่ทิ้งกัน เราไม่ทิ้งกัน

คลัง แนะผู้สละสิทธิ์ ‘เราไม่ทิ้งกัน’ 7.6 พันคน รีบคืนเงิน 5 พันด่วน

กระทรวงการคลัง ขอความร่วมมือให้ผู้ ประสงค์สละสิทธิมาตรการเยียวยา 5,000 บาท โครงการเราไม่ทิ้งกัน เร่งคืนเงินที่ได้รับไปเต็มจำนวน

Home / NEWS / คลัง แนะผู้สละสิทธิ์ ‘เราไม่ทิ้งกัน’ 7.6 พันคน รีบคืนเงิน 5 พันด่วน

ประเด็นน่าสนใจ

  • กระทรวงการคลัง ขอความร่วมมือให้ผู้ ประสงค์สละสิทธิมาตรการเยียวยา 5,000 บาท โครงการเราไม่ทิ้งกัน เร่งคืนเงินที่ได้รับไปเต็มจำนวน
  • ผู้สละสิทธิรับเงินโครงการเราไม่ทิ้งกันแล้ว 10,121 ราย
  • มีผู้คืนเงินให้กระทรวงการคลังครบถ้วนแล้ว 2,455 ราย

วันนี้ (9 ก.ค.) นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ขอความร่วมมือให้ผู้แสดงความประสงค์สละสิทธิมาตรการเยียวยา 5,000 บาท ที่ยังไม่ได้คืนเงิน ให้เร่งคืนเงินที่ได้รับไปเต็มจำนวนให้แก่กระทรวงการคลังโดยด่วน เพื่อให้การสละสิทธิสมบูรณ์ โดยสามารถคืนได้ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ผ่านเครื่องเอทีเอ็มของธนาคารใดก็ได้ หรือนำหนังสือที่ได้รับไปติดต่อที่สาขาของธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ

ปัจจุบันมีผู้สละสิทธิรับเงินโครงการเราไม่ทิ้งกันแล้ว 10,121 ราย ในจำนวนนี้มีผู้คืนเงินให้กระทรวงการคลังครบถ้วนแล้ว 2,455 ราย คงเหลือผู้ที่ยังไม่คืนเงิน 7,666 ราย คลังจึงทำหนังสือแจ้งให้กลุ่มผู้สละสิทธิมาตรการเยียวยา 5,000 บาท มาเร่งคืนเงินเยียวยาที่ได้รับไปแล้วทั้งหมดกลับคืน โดยหลังจากมีหนังสือออกไปแล้ว ณ วันที่ 7 ก.ค.63 มีผู้คืนเงินเพิ่มแล้ว 84 ราย

กรณีสื่อสังคมออนไลน์มีการเผยแพร่เอกสารการเรียกคืนเงินจากกลุ่มผู้สละสิทธิมาตรการเยียวยา 5,000 บาทนั้น ยืนยันว่าการส่งหนังสือขอเรียกเงินคืนจากโครงการเราไม่ทิ้งกัน จะส่งให้เฉพาะผู้ที่ได้รับสิทธิและมีการขอสละสิทธิเท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการปกติ ส่วนคนที่ได้รับเงินไปแล้วและไม่ได้แจ้งขอสละสิทธิ์ก็จะไม่ได้หนังสือเรียกเงินคืนแต่อย่างใด

นายลวรณ กล่าวว่า “ในทางปฏิบัติเป็นไปได้ยากมากที่การยื่นความประสงค์สละสิทธิมาตรการเยียวยา 5,000 บาท จะเกิดขึ้นจากความผิดพลาดโดยไม่ตั้งใจหรือมีผู้อื่นดำเนินการแทนโดยที่เจ้าตัวไม่รับทราบหรือยินยอม เนื่องจากการสละสิทธิจะต้องทำผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com จะต้องระบุข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้ในการลงทะเบียน รวมทั้งมีการยืนยันตัวตนผ่านรหัสโอทีพีที่ถูกส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ใช้ในการลงทะเบียนอีกด้วย”

X