น้ำศักดิ์สิทธิ์ บ่อน้ำน้ำศักดิ์สิทธิ์ ปราสาทสระกำแพงน้อย แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์

ผู้ว่าฯ ศรีสะเกษ สำรวจแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ปราสาทสระกำแพงน้อย

คัดลอก URL แล้ว

ผู้ว่าฯ ศรีสะเกษ สำรวจแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ปราสาทสระกำแพงน้อย เตรียมอัญเชิญร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันนี้ (13 มี.ค. 62) นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนายทรงพล ใจกริ่ม นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เดินทางลงพื้นที่วัดเทพปราสาทสระกำแพงน้อย บ้านกลาง หมู่ที่ 4 ต.ขะยูง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ เพื่อสำรวจแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัด และเตรียมความพร้อมสำหรับพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า เนื่องจากจะมีพระราชพิธีสำคัญ คือพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดศรีสะเกษได้เตรียมพร้อมในเรื่องแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ โดยเฉพาะการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 6 เมษายน 2562 ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษ ก็ได้คัดเลือกบ่อน้ำน้ำศักดิ์สิทธิ์ ปราสาทวัดสระกำแพงน้อย เป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่จะใช้ในงานพระราชพิธีดังกล่าว

สำหรับ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ปราสาทวัดสระกำแพงน้อย ตั้งอยู่ภายในวัดเทพปราสาทสระกำแพงน้อย ต.ขะยูง อ.อุทุมพรพิสัย ซึ่งเคยเป็นอโรคยาศาลา หรือโรงพยาบาลในอดีต โดยบ่อศักดิ์สิทธิ์มีลักษณะเป็นรูปสีเหลี่ยมผืนผ้า กว้างประมาณ 15 เมตร กรุขอบโดยรอบตลอดจนพื้นที่สระด้วยศิลาแลง

ที่ผ่านมามีการนำน้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้ ไปใช้ในพิธีกรรมต่างๆ เช่น พิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 และในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

โดยในครั้งนี้ จะนำน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกเจริญพระพุทธมนต์ ในวันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 และจะเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 ณ วัดมหาพุทธราราม พระอารามหลวง


แท็ก: NEWS , , , ,
WRITER

RELATED

ประมวลภาพทั่วประเทศ ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์

ประมวลภาพทั่วประเทศ ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์

ประมวลภาพทั่วประเทศ ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อทำน้ำอภิเษก ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 6 เมษายน 2562 ใน 76 จังหวัดทั่วประเทศไทย ได้ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 107 แหล่งน้ำทั้ง 76…

เผยรายชื่อแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 108แห่ง เพื่อประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เผยรายชื่อแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 108แห่ง เพื่อประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

กระทรวงมหาดไทย เผยรายชื่อ 108 แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศ สำหรับประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำ เพื่อจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่นายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อช่วยดำเนินการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และได้แต่งตั้งให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานอนุกรรมการฝ่ายจัดทำน้ำอภิเษก ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งให้ทุกจังหวัดสำรวจและบำรุงรักษาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพเลื่อมใส แหล่งน้ำที่เคยใช้ทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ให้คงอยู่ในสภาพที่ใสสะอาด และดำเนินการพัฒนาภูมิทัศน์โดยรอบให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม มีความพร้อมที่จะนำน้ำไปประกอบพิธีสำคัญให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ โดยจากการลงพื้นที่ตรวจและติดตามความพร้อมของแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อเตรียมการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำอย่างต่อเนื่อง กำหนดการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำ กำหนดขึ้นในวันที่ 6 เมษายนี้ เวลา 11.52 น. -12.38 น. ณ แหล่งน้ำศักดิ์ของทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมจำนวน 107 แหล่งน้ำ แบ่งเป็น 1 1.จังหวัดที่มีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จำนวน 1 แห่ง 60 จังหวัด 2 2.จังหวัดที่มีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จำนวน 2 แห่ง 7 จังหวัด 3.จังหวัดที่มีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จำนวน 3 แห่ง 5 จังหวัด 4.จังหวัดที่มีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จำนวน 4 แห่ง 3 จังหวัด และ จังหวัดที่มีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จำนวน 6 แหล่งน้ำ 1 จังหวัด ยกเว้นกรุงเทพมหานคร จะประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำ ในวันที่ 12 เมษายน 2562 ณ หอศาสตราคมในพระบรมมหาราชวัง รวมทั้งสิ้น 108 แห่ง นอกจากนี้ มีแหล่งน้ำสรงมุรธาภิเษก จำนวน 9 แหล่งน้ำ ได้แก่ สระศักดิ์สิทธิ์ 4 สระ คือ สระแก้ว สระคา สระยมนา และสระเกษ ในอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และน้ำจากแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ 5 สาย คือ แม่น้ำบางปะกง ตักที่บึงพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก แม่น้ำป่าสัก ตักที่บริเวณบ้านท่าราบ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี แม่น้ำเจ้าพระยา ตักบริเวณปากคลองบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง แม่น้ำราชบุรี ตักบริเวณสามแยกคลองหน้าวัดดาวดึงษ์ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และแม่น้ำเพชรบุรี ตักบริเวณท่าน้ำวัดท่าไชยศิริ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมในการจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัด ด้านพิธีพลีกรรมตักน้ำ ด้านพิธีทำน้ำอภิเษก และด้านการเชิญคนโทน้ำอภิเษก โดยกระทรวงมหาดไทยจะให้การสนับสนุนจังหวัดทุกประการเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

X