มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อากาศแย่ อากาศแย่สุดในโลก

มช.ประกาศหยุดสอน 2 วัน เชียงใหม่คุณภาพอากาศแย่อันดับ 3 ของโลก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศหยุดสอน 2 วัน หมอกควันกระทบการบินวันที่ 3 เว็บไซต์ airvisual.com รายงานในเวลา 16.20 น. จังหวัดเชียงใหม่ คุณภาพอากาศแย่เป็นอันดับ 3 ของโลก…

Home / NEWS / มช.ประกาศหยุดสอน 2 วัน เชียงใหม่คุณภาพอากาศแย่อันดับ 3 ของโลก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศหยุดสอน 2 วัน หมอกควันกระทบการบินวันที่ 3 เว็บไซต์ airvisual.com รายงานในเวลา 16.20 น. จังหวัดเชียงใหม่ คุณภาพอากาศแย่เป็นอันดับ 3 ของโลก

ช่วงเย็นวันนี้ (13 มี.ค.2562) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศ 4 มาตรการ เพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์หมอกควัน คือ

1 .ประกาศงดการเรียนการสอนในวันที่ 14 – 15 มี.ค. เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นกับบุคลากรและนักศึกษา หลังจากที่มีฝุ่นพิษสะสมและสถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย อย่างไรก็ดีงานส่วนใดที่ไม่สามารถงดให้บริการได้ ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนงาน โดยจัดให้มีมาตรการป้องกันสุขภาพแก่นำศึกษาและบุคลากร

2.งดการใช้หรือการให้บริการพื้นที่โล่งแจ้งที่สุ่มเสี่ยงต่อหมอกควัน เช่น สนามกีฬา

3.มหาวิทยาลัยขอรณรงค์ให้นักศึกษาและบุคลากรป้องกันตนเอง โดยใช้หน้ากากอนามัยที่เหมาะสม

4.ให้หัวหน้าส่วนงานพิจารณา ให้บุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์หมอกควันลาหยุดงานได้เป็นกรณีพิเศษ

สถานการณ์หมอกควันยังคงส่งผลกระทบต่อการบิน โดยในวันนี้ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ยกเลิกเที่ยวบินเชียงใหม่ –  แม่ฮ่องสอน และแม่ฮ่องสอน – เชียงใหม่ เที่ยวบิน ในวันนี้เป็นวันที่ 3 หลังจากสถานการณ์หมอกควันไม่คลี่คลาย ท้องฟ้าเหนือท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอนถูกปกคลุมด้วยหมอกควันจากไฟป่าหนาทึบ

ส่งผลให้ผู้โดยสารตกค้างที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ประมาณ 30 คน รวมทั้งที่ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอนอีกประมาณ 30 คน บางส่วนยกเลิกการเดินทาง หรือ ขอเลื่อนไฟล์ท แต่คาดว่าเย็นนี้สถานการณ์หมอกควันน่าจะดีขึ้น

ขณะที่ช่วงบ่ายวันนี้ ค่ามลพิษพีเอ็ม 2.5 บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ วัดได้ 139 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร สูงเกิน 3 เท่า จากค่ามาตรฐานที่ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์ ส่วนพีเอ็ม 10 วัดได้ 180 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ขณะที่เว็บไซต์ airvisual.com รายงานในเวลา 16.20 น. จังหวัดเชียงใหม่ คุณภาพอากาศแย่เป็นอันดับ 3 ของโลก ด้วยค่าเอคิวไอ ที่ 126

X