PM 2.5 ข่าวภูมิภาค ฝุ่นละออง พะเยา หมอกควัน เผา ไฟป่า

พะเยาวิกฤต!! PM 2.5 เกินมาตรฐานทะลุ 116 ไมโครกรัมฯ

ค่าหมอกควัน PM 2.5 เกินมาตรฐานต่อเนื่องทะลุ 116 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เผยหลังทางจังหวัดสั่งห้ามเผาเด็ดขาด กลับพบไฟป่าแทบทุกวัน วันที่ 14 มี.ค.62 สภาพโดยทั่วไปในจังหวัดพะเยา ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันในหลายพื้นที่ ซึ่งตรงกับการรายงานคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ ที่ระบุว่าวันนี้ดัชนีคุณภาพอากาศ…

Home / NEWS / พะเยาวิกฤต!! PM 2.5 เกินมาตรฐานทะลุ 116 ไมโครกรัมฯ

ค่าหมอกควัน PM 2.5 เกินมาตรฐานต่อเนื่องทะลุ 116 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เผยหลังทางจังหวัดสั่งห้ามเผาเด็ดขาด กลับพบไฟป่าแทบทุกวัน

วันที่ 14 มี.ค.62 สภาพโดยทั่วไปในจังหวัดพะเยา ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันในหลายพื้นที่ ซึ่งตรงกับการรายงานคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ ที่ระบุว่าวันนี้ดัชนีคุณภาพอากาศ หรือ AQI (Air Quality Index) ทะลุ 226 ไมโครกรัม

จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ ต.บ้านต๋อม อ.เมือง, พะเยา พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 116 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ค่า pm10 อยู่ที่ 147 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งสูงเกินค่ามาตรฐาน ถือเป็นค่าที่พบสูงถึงระดับส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนแล้ว ประชาชนส่วนใหญ่ต้องสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่นละออง

สำหรับสถานการณ์การเกิดไฟป่าในพื้นที่จังหวัดพะเยา พบว่ายังเกิดไฟป่า ไหม้กระจายไปหลายพื้นที่ อาทิ ในเขตเมืองพะเยา อำเภอภูกามยาว และอำเภอดอกคำใต้ ถึงแม้จะสามารถควบคุมเพลิง ไฟไหม้ป่าได้บ้างแล้ว แต่ก็ยังพบการเกิดไฟป่าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางจังหวัดจึงทำการเฝ้าระ ตลอด 24 ชั่วโมง และบูรณาการทุกภาคส่วนเร่งเข้าแก้ไข เพื่อพยายามลดค่าดัชนีคุณภาพอากาศไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

ซึ่งจากการเฝ้าสังเกตการณ์ในพื้นที่จังหวัดพะเยา พบว่าตั้งแต่มีการประกาศห้ามเผาโดยเด็ดขาดในพื้นที่จังหวัดพะเยา ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา แต่พบว่าได้เกิดไฟป่าขึ้นอย่างต่อเนื่องแทบทุกวัน จนทำให้ดัชนีค่าฝุ่นละอองในอากาศเพิ่มสูงขึ้นตามลำดับ

X