PM2.5 ฝุ่นเกินค่ามาตรฐาน ภาพถ่ายดาวเทียม

ภาพถ่ายดาวเทียมชี้ ภาคเหนือฝุ่น PM 2.5 ยังวิกฤตหนัก

เปิดภาพถ่ายดาวเทียมชี้ ภาคเหนือฝุ่น PM 2.5 ยังคงเผชิญวิกฤตหนัก มีความเข้มข้นสะสมที่สูงมากของควันหรือฝุ่นละอองขนาดเล็ก วันที่ 15 มี.ค. 62 เฟซบุ๊กเพจ GISTNORTH ได้โพสต์ภาพถ่ายดาวเทียม TERRA ระบบ…

Home / NEWS / ภาพถ่ายดาวเทียมชี้ ภาคเหนือฝุ่น PM 2.5 ยังวิกฤตหนัก

เปิดภาพถ่ายดาวเทียมชี้ ภาคเหนือฝุ่น PM 2.5 ยังคงเผชิญวิกฤตหนัก มีความเข้มข้นสะสมที่สูงมากของควันหรือฝุ่นละอองขนาดเล็ก

วันที่ 15 มี.ค. 62 เฟซบุ๊กเพจ GISTNORTH ได้โพสต์ภาพถ่ายดาวเทียม TERRA ระบบ MODIS เปิดเผยถึงความคืบหน้าสถานการณ์ฝุ่นพิษ PM2.5 ในภาคเหนือของประเทศไทย ที่ยังคงเผชิญวิกฤตหนักส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ โดยข้อความระบุว่า

ประมวลผลภาพด้วย Corrected Reflectance Algorithm แสดงผลในระบบภาพสีจริง (True Color) โหมด RGB-143 ความละเอียดเชิงพื้นที่ 250 เมตร ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลาท้องถิ่นประมาณ 11.20 น. (04.20 UTC) จากภาพถ่ายดาวเทียม…แสดงให้เห็นได้ว่าวันนี้ภาคเหนือมีสถานการณ์ความเข้มข้นสะสมที่สูงมากของควันหรือฝุ่นละอองขนาดเล็ก (สีเทา) ซึ่งเป็นอนุภาคละอองลอย (Aerosol) ในบรรยากาศ โดยมีการปกคลุมอยู่อย่างหนาแน่นในพื้นที่เกือบทั้ง 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ที่มา: NASA EOSDIS Worldview and the Global Imagery Browse Services (GIBS)

สำหรับสถานการณ์ฝุ่นพิษในภาคเหนือ ขณะนี้ พื้นที่ อ.แม่สาย มีค่าฝุ่นสูงที่สุดในภาคเหนือ และประเทศไทย ทั้ง PM2.5, PM10 และ AQI อยู่ที่ 313 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ด้วยเพราะเป็นพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านรองลงมา ที่ จ.น่าน ที่ ต.ในเวียง 177 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และที่ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ อยู่ที่ 173 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนเชียงใหม่ 4 สถานีสูงสุดที่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง 148 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จ.ลำปาง วิกฤตสีแดงทั้งจังหวัด ที่ ต.พระบาท อ.เมือง 146 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร, จ.ลำพูน 138, จ.พะเยา 136, แพร่ 128 แม่ฮ่องสอน 95 และตาก 76 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

 

ซึ่งจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมจุดความร้อนที่เกิดไฟป่าของ GISTDA ในรอบ 7 วันที่ผ่านมา เราจะเห็นจุดที่เกิดการเผาขึ้นจำนวนมาก

จากภาพจะเห็นว่า จุดความร้อนภายนอกประเทศนั้นมีเยอะมากกว่าภายในประเทศ นั่นสะท้อนว่า ปัญหาหมอกควันเหล่านี้ ไม่ใช่ปัญหาเฉพาะในประเทศไทยเพียงประเทศเดียวแต่อย่างใด หากแต่เป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขร่วมกันในระดับภูมิภาค

………………………………….

ที่มา GISTNORTH

X