บ่วงดักสัตว์ ล่าสัตว์ป่า อุทยานแห่งชาาติทับลาน

จนท. พบบ่วงดักสัตว์ในเขต อช.ทับลาน เร่งเก็บกู้ หวั่นเป็นอันตรายสัตว์ป่า

พบบ่วงดักสัตว์ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน เจ้าหน้าที่เร่งเก็บกู้ หวั่นเป็นอันตรายสัตว์ป่า วันนี้ (16 มี.ค. 62) นาย ประวัติศาสตร์ จันทร์เทพ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน แจ้งว่าเมื่อวันที่ วันที่ 15 มี.ค.…

Home / NEWS / จนท. พบบ่วงดักสัตว์ในเขต อช.ทับลาน เร่งเก็บกู้ หวั่นเป็นอันตรายสัตว์ป่า

พบบ่วงดักสัตว์ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน เจ้าหน้าที่เร่งเก็บกู้ หวั่นเป็นอันตรายสัตว์ป่า

วันนี้ (16 มี.ค. 62) นาย ประวัติศาสตร์ จันทร์เทพ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน แจ้งว่าเมื่อวันที่ วันที่ 15 มี.ค. 62 หัวหน้า เจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนที่ 3 (ระวังป่า 3) ออกตรวจบริเวณลำเพียก, วัดภูศรีวิไล ท้องที่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

ผลการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ตรวจพบบ่วงดักสัตว์บริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือของวัดภูศรีวิไล จึงเก็บกู้เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับสัตว์ป่าในพื้นที่ บ่วงสำหรับดักสัตว์นี้คร่าชีวิตสัตว์ป่าไปแล้วหลายตัว

นอกจากนี้ยังพบว่าบริเวณอุทยานแห่งชาติ ตลอดจนพื้นที่ข้างเคียงพื้นที่อนุรักษ์ มีกับดักสัตว์ประเภทบ่วงแร้วที่ทำด้วยเชือกและสลิง ปืนผูก และอุปกรณ์อื่นๆ เป็นจำนวนมาก ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยคุกคามร้ายแรงต่อสวัสดิภาพสัตว์

ขอบคุณ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช


เกร็ดความรู้

เขตห้ามล่าสัตว์ป่า หมายถึงอาณาบริเวณพื้นที่ที่ทางราชการได้กำหนดไว้ให้เป็นที่ที่สัตว์ป่า โดยเฉพาะสัตว์ป่าที่หายากหรือถูกคุกคามได้อยู่อาศัยในพื้นที่นั้นได้อย่างปลอดภัย สามารถดำรงพันธุ์ต่อไปได้ตามธรรมชาติ การจัดตั้งเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเป็นมาตรการหนึ่งในการอนุรักษ์สัตว์ป่า โดยวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเขตห้ามล่าสัตว์ป่า มีดังนี้

1.คุ้มครอง อารักขาสัตว์ป่าในพื้นที่ให้ได้รับความปลอดภัย
2.เพื่อรักษาและฟื้นฟูสภาพธรรมชาติให้เหมาะสมเอื้อต่อการดำรงชีวิตของสัตว์ป่า
3.เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างยั่งยืนจากการอนุรักษ์สัตว์ป่าและระบบนิเวศในพื้นที่

เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร แหล่งทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ เป็นตัวควบคุมระบบนิเวศให้คงความสมดุล เป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้า
วิจัยทางวิชาการ เป็นสื่อกลางในการสร้างจิตสำนึกและเผยแพร่ ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สู่ประชาชนและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไป

ลักษณะของพื้นที่ที่กำหนดเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าได้ ได้แก่ สถานที่ที่ใช้ในราชการ ที่สาธารณะประโยชน์ หรือที่
ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันและควรเป็นพื้นที่ที่มีสัตว์ป่ามาอยู่อาศัยชุกชุม หรือมีสัตว์ป่าที่หายาก หรือสัตว์ป่าที่อยู่ใน
ภาวะที่ถูกคุกคาม ซึ่งควรมีมาตรการคุ้มครองอย่างใกล้ชิด

ข้อมูลจาก สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า