ดูหนัง โรงหนัง

วิถีชมภาพยนตร์ สไตล์ ‘ New Normal’ ยุคโควิด-19

วันนี้ (1 มิ.ย. 63) ที่ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า ศูนย์การคเซ็นทรัลเวิลด์ ได้กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง หลังการผ่อนปรนในระยะที่ 3 พร้อมปรับตัวรับ…

Home / NEWS / วิถีชมภาพยนตร์ สไตล์ ‘ New Normal’ ยุคโควิด-19

ประเด็นน่าสนใจ

 • โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า ศูนย์การคเซ็นทรัลเวิลด์ ได้กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง หลังการผ่อนปรนในระยะที่ 3
 • พร้อมปรับตัวรับ ‘ New Normal’ ตอกย้ำจุดเด่นเรื่องความใส่ใจและการบริการ
 • ลดที่นั่งเหลือเพียง 25%

วันนี้ (1 มิ.ย. 63) ที่ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า ศูนย์การคเซ็นทรัลเวิลด์ ได้กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง หลังการผ่อนปรนในระยะที่ 3 พร้อมปรับตัวรับ ‘ New Normal’ ตอกย้ำจุดเด่นเรื่องความใส่ใจและการบริการ ด้วยมาตรการ “ดูแลด้วยใจ” ที่ ความปลอดภ้ของลูกค้าและพนังาน เชื่อมันธุรกิจโรงภาพยนตร์จะก้าวผ่านพวิกฤติได้

โดย คุณพิมสิริ ทองร่มโพธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ยการตลาด บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับและพาสื่อมวลชนเยี่ยมชมบรรยากาศการเปิดให้บริการโรงภาพยนตร์เป็น ดึงเอาจุดเด่นเรื่องความเอาใจใส่และการบริการที่ดีของโรงภาพยนตร์ เอส เอฟ มาต่อยอดเป็นมาตรฐานใหม่ในการให้บริการ เพื่อลูกค้าและพนักงาน เอส เอฟ ทุกคนได้ มั่นใจว่าจะปลอดภัยจากโควิด-19

คุณพิมสิริ กล่าวว่า ” จากการระบาดของโรคโควิด-19 โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ต้องปิดให้บริการชั่วคราวนานถึง 75 วัน ซึ่งถือเป็นวิกฤติที่ร้ายแรงที่สุดสำหรับ เอส เอฟ และอุตสาหกรรมภาพยนตร์ แต่ในสถานการณ์ครั้งนี้ เรายังมีข่าวดีที่ ลูกค้าและพนักงานทุกคนของเราปลอดภัย

ซึ่งถือเป็นเป้าหมายสำคัญที่เราต้องทำให้สำเร็จ ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดร้ายแรง แม้ตอนนี้สถานการณ์ในประเทศจะเริ่มดีขึ้น และเราพร้อมกลับมาเปิดให้บริการแล้ว แต่เรายังคงเป้าหมายเดิมที่ต้องให้ลูกค้และพนักงานของเราต้องปลอดภัย ดังนั้นมาตรการดูแลด้วยใจที่เราเตรียมไว้อาจทำให้มีชนคอหและกรปฏิบัติแตกต่างไปจากเดิมบ้าง แต่ยืนยันว่าทุกคนจะยังได้รับริการที่ดีที่สุดจากเรา และมีความสุขกับชมภาพยนตร์ได้เหมือนเดิมอย่างแน่นอน”

ที่ ผ่านมาโรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ มีจุดเด่นเรื่องการใส่ใจรายละเอียดในการให้บริการ รวมถึงกาพัฒนาระบบต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับประสบการณ์การชมภาพยนตร์ที่ดีที่สุดอยู่แล้ว การกลับมาเปิดให้บริการครั้งนี้ จึงนำจุดเด่นนี้มาต่อยอดเป็นมาตรฐานใหม่ (New Normal) ที่ช่วยให้ผู้ชมภาพยนตร์มี ความสะดวกสบาย มั่นใจ และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

อาทิเช่น การอบฆ่าเชื้อภายในโรงภาพยนตร์ การดูแลระบบ ปรับอากาศ หรือการพัฒนาแอปพลิเคชั่นให้ใช้งานง่ายเพื่อลดการสัมผัสระหว่างบุคคล ซึ่ง เอส เอฟ ได้ทำมา ต่อเนื่อง รวมถึงยังมีมาตรการเพิ่มเติม เช่น การเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดจุดสัมผัสต่างๆ การตรวจวัด อุณหภูมิก่อนเข้ชมภาพยนตร์ และการจัดที่นั่งแบบใหม่ที่เพิ่มระยะห่างระหว่างบุคคลมากขึ้น เป็นตัน

นอกจากนี้ โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ จะไม่มีการปรับราคาบัตรชมภาพยนตร์ขึ้น แม้ว่าจะมีต้นทุนที่สูงขึ้นจากจำนวนรอบฉายที่ลดลง และจาการลดที่นั่งเหลือเพียง 25% เนื่องจาก เอส เอฟ ไม่มีนโยบายผลักภาระต้นทุนให้กับลูกค้า เช่นเดียวกับในสภาวะปกติที่ยังคงฉายหนังและให้บริการแม้จะมีผู้ชมเพียงคนเดียว

อย่างไรก็ตาม หลายคนยังกังวลว่าหลังจากนี้จะมีภาพยนตร์เข้าฉายหรือไม่ เอส เอฟ ยืนยันว่าค่ายภาพยนดร์ทุกค่ายยัง พร้อมสนับสนุนและนำภาพยนตร์ทั้งไทยและต่งประเทศเข้าฉาย รวมถึงมีภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่อีกหลายเรื่อง ที่จะทยอยเข้าฉายตลอดทั้งปีแน่นอน

“ที่ผ่านมาทุกธุรกิจและทุกคนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เราจำเป็นต้องให้กำลังใจกันและกัน ปรับตัว และช่วยเหลือกัน เพื่อที่จะก้าวผ่านเรื่องนี้ไปให้ได้ สำหรับ เอส เอฟ แม้เราจะไม่มีรายได้เลยตลอดเกือบ 3 เดือน แต่เรายังยืนยันที่ะรักษาและดูแลผนังานของเราทุกคน เช่น เดียวกับการดูแลลูกค้าอย่างดีที่สุด เราเข้าใจว่าความกังวลของลูกค้าไม่ใช่เรื่องผิด เพราะหน้าที่ของทุกคนก็ยังต้องช่วยกันยับยั้งการแพร่ระบาด แต่เป็นหน้าที่ของเราเองที่ต้องสร้างความมันใจให้ลูกค้า เมื่อก่อนคนอาจมีความสุขที่ได้ชมกพยนตร์ แต่วันนี้ต้องปลอดภัยด้วยถึงจะ มีความสุข ดังนั้น มาตรการดูแลด้วยหัวใจ ของโรงภาพยนตร์ เอส เอฟ พร้อมที่จะมอบทั้งความสุขและความปลอดภัยให้กับทุกคน ” คุณพิมสิริ กล่าว

สำหรับรายละเอียดมาตรการ ดูแลด้วยใจ มีดังนี้

1.การดูแลความสะอาดและความปลอดภัย บริเวณโรงภาพยนตร์

 • ผู้ใช้บริการทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามั้ย หรือหน้ากากผ้ตลอดเวลาฃ
 • ลงทะเบียนเมื่อใช้บริการผ่านระบบไทยชนะ หรือลงชื่อและข้อมูลติดต่อทุกครั้ง
 • กำหนดจุดยืนรอคิว และจุดนั่งอชมภาพยนตร์ เพื่อรักษาระยะห่งระหว่างบุคคล
 • มีการจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ให้บริการทุกจุดอย่างทั่วถึง
 • พนักงานทำความสะอาดทุกจุดสัมผัสด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุก 30 นาที

2.การจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ ป๊อบคอร์น และเครื่องดื่ม

 • ส่งเสริมการซื้อบัตชมภาพยนตร์ผ่านทางเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน เพื่อลดการสัมผัส
 • เครื่องจำหนำยอัคโนมัติ (Kiosk) บริเวณหนโรงภาพยนตร์ จะเปิดให้บริการตู้เว้นตู้เพื่อเพิ่มระยะห่างระหว่างบุคคล
 • รับชำระเงินด้วยบัตรเครคิด บัตรเอส เอฟ พลัส และ E-Payment เพื่อลดการสัมผัส กรณีชำระเงินด้วยเงินสดจะต้องใช้ถาดรับและทอนเงิน

3.การดูแลความสะอาดและความปลอดภัย ภายในโรงภาพยนตร์

 • ตรวจวัดอุณหภูมิผู้ใช้บริการก่อนเข้าชมภาพยนตร์ ต้องไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส
 • กำหนดทางเข้าออกที่ชัดเจน และให้ทยอยเข้าโรงภาพยนตร์ เพื่อรักษาระยะห่งที่เหมาะสุม
 • กำหนดระยะห่างของการนั่ชมภาพยนตร์ โดยมีการเว้นที่นั่งระหว่างชุมภาพยนตร์
 • ผนังานดูแลระบบปร้อากศภายในโรงภพยนตร์ เพื่อตรวจสอบให้มีอากาศถ่ายเทอยู่เสมอ
 • ทำการอบฆ่าเชื้อด้วยโอโซนภายในโรงภาพยนตร์ หลังปิดให้บริการทุกวัน
 • พนักงานทำความสะอาดพื้นที่ อุปกรณ์ ทุกจุดสัมผัสด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ และเปลี่ยนผ้ารองศีรษะที่เก้าอี้ ก่อนรอบฉาย ทุกรอบ

4.การดูแลพนักงาน

 • พนักงานทุกคน ต้องสวมใส่หน้กากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา สำหรับพนักงานที่ต้องใกล้ชิดลูกค้า จะสวมใส Face Shield และถุงมือด้วย
 • มีการดรวจวัดคุณหภูมิพนักงานก่อนเริ่มงานทุกวัน หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ จะต้องหยุดปฏิบัติงานและพบแพทย์ทันที่

อย่างไรก็ตามโรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ พร้อมเปิดให้บริการด้วยความมั่นใจ จากมาตรการดูแลด้วยใจ ตั้งแต่วันนี้เป็นดันไป สามารถตรวจสอบรอบฉายและซื้อบัตรชมภาพยนตร์ล่วงหนได้ผ่านแอปพลิเคชั่น SF Cinema และ www.sfinemacity com พร้อมทั้งสามารถติดตามข่วสารและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเดิมผ่านโซเชียลมีเดีย WeLoveSF หรือ #SFcinema