ศูนย์พระเครื่อง

‘ศูนย์พระเครื่อง’ เปิดวันที่สองยังเงียบเหงา หลังมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3

บรรยากาศเงียบเหงา วันที่ศูนย์พระเครื่องในห้างบิ๊กซี ลาดพร้าว เปิดให้บริการเป็นวันที่สอง หลังมีประกาศมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3 ซึ่งกิจการ หรือ กิจกรรม ที่สามารถเปิดให้บริการได้แก่ ศูนย์พระเครื่อง ให้เปิดดำเนินการได้โดยงดเว้นการจัดกิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้คนมาชุมนุมกันหนาแน่น และอาจะเกิดภาวะไร้ระเบียบได้ ,ร้านเสริมสวย…

Home / NEWS / ‘ศูนย์พระเครื่อง’ เปิดวันที่สองยังเงียบเหงา หลังมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3

ประเด็นน่าสนใจ

  • ก่อนหน้านี่ทางกรุงเทพมหานคร ได้ประกาศคลายล็อกระยะที่ 3 เปิดสถานที่ กิจกรรม/กิจการ 27 แห่ง สามารถในบริการได้
  • ศูนย์พระเครื่องในห้างบิ๊กซี ลาดพร้าว เปิดให้บริการเป็นวันที่สอง แต่ยังคงเงียบเหงา

บรรยากาศเงียบเหงา วันที่ศูนย์พระเครื่องในห้างบิ๊กซี ลาดพร้าว เปิดให้บริการเป็นวันที่สอง หลังมีประกาศมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3 ซึ่งกิจการ หรือ กิจกรรม ที่สามารถเปิดให้บริการได้แก่ ศูนย์พระเครื่อง ให้เปิดดำเนินการได้โดยงดเว้นการจัดกิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้คนมาชุมนุมกันหนาแน่น และอาจะเกิดภาวะไร้ระเบียบได้ ,ร้านเสริมสวย หรือแต่งผม ให้บริการย้อมผมได้ ห้ามนั่งรอ และจำกัดเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง

ส่วน ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดงาน จำกัดพื้นที่ไม่เกิน 20,000 ตารางเมตร และเปิดให้บริการได้ถึง 21.00 น., ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เปืดเพื่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เตรียมจัดสรรเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน ทั้งนี้ ทุกสถานที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อย่างมีประสิทธิภาพ

X