Social Distancing พระตรีมูรติ เซ็นทรัลเวิล์ดจัด

Social distancing เพื่อความปลอดภัย ผู้มาสัการะ พระพิฆเนศ – ​พระตรีมูรติ

หน้าห้างเซ็นทรัลเวิล์ด มีการจัด Social distancing ภายหลังเปิดให้ผู้มีความต้องการมาสักการะบูชา องค์พระพิฆเนศ​ และพระตรีมูรติ โดยที่พื้นมีการทำสัญลักษณ์ช่อง 4 เหลี่ยมไว้ พร้อมทั้งป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามจุดธูป และเทียน เพื่อลดปริมาณฝุ่นควันที่อาจสร้างผลกระทบต่อสุขภาพ โดยผู้มาขอพรจากองค์พระพิฆเนศ เพราะ…

Home / NEWS / Social distancing เพื่อความปลอดภัย ผู้มาสัการะ พระพิฆเนศ – ​พระตรีมูรติ

ประเด็นน่าสนใจ

  • เซ็นทรัลเวิล์ดจัด Social distancing ให้ผู้มีความต้องการมาสักการะบูชา องค์พระพิฆเนศ​ และพระตรีมูรติ
  • โดยที่พื้นมีการทำสัญลักษณ์ช่อง 4 เหลี่ยมไว้ พร้อมทั้งป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามจุดธูป และเทียน
  • เพื่อลดปริมาณฝุ่นควันที่อาจสร้างผลกระทบต่อสุขภาพ

หน้าห้างเซ็นทรัลเวิล์ด มีการจัด Social distancing ภายหลังเปิดให้ผู้มีความต้องการมาสักการะบูชา องค์พระพิฆเนศ​ และพระตรีมูรติ โดยที่พื้นมีการทำสัญลักษณ์ช่อง 4 เหลี่ยมไว้ พร้อมทั้งป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามจุดธูป และเทียน เพื่อลดปริมาณฝุ่นควันที่อาจสร้างผลกระทบต่อสุขภาพ

โดยผู้มาขอพรจากองค์พระพิฆเนศ เพราะ พระพิฆเนศ เป็นเทพในศาสนาฮินดู มีความเชื่อที่ว่าทรงเป็นเทพแห่งความสำเร็จ ทรงภูมิปัญญายิ่งใหญ่ ผู้ขจัดอุปสรรคและอำนวยความสำเร็จในทุกสิ่ง ทั้งยังทรงเป็นเทพแห่งศิลปะวิทยาการ และการประพันธ์อีกด้วย ดังนั้นใครที่อยากประสบความสำเร็จทางด้านความรู้ และการงานมักจะไปบูชา

ของไหว้ประกอบไปด้วย ธูป 9 ดอก เทียน ดอกไม้สด นมสด ขนมหวานรสอ่อน ผลไม้ หรือธัญพืช เช่น ข้าวกล้อง (ห้ามถวายเนื้อสัตว์ ขนมหรืออาหารที่มีส่วนประกอบของไข่)

ในส่วนของพระตรีมูรติ ถือว่าเป็นเทพเจ้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เป็นการรวมกันของมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ถึง 3 พระองค์เข้าด้วยกัน ซึ่งก็คือ พระพรหม พระวิษณุ และพระศิวะ และขึ้นชื่อว่าเทพเจ้าแห่งความรัก มีความเชื่อที่ว่า การไปไหว้พระตรีมูรติ และขอพรจากท่านจะทำให้ประสบความสำเร็จ ทั้งในชีวิต ความรัก และหน้าที่การงาน
       
ของไหว้ ประกอบไปดวย ดอกกุหลาบสีแดง 9 ดอก หรือพวงมาลัยกุหลาบ 1 พวง พร้อมกับธูปสีแดง 9 ดอก เทียนสีแดง 1 เล่ม ผลไม้สีแดง น้ำอ้อย น้ำมะพร้าว นมสด ของหวานต่างๆ (ห้ามถวายของคาว)