จ่ายเงินเยียวยาผู้พิการ โควิด-19

พม. ย้ำ จ่ายเงินเยียวยาผู้พิการ 1 พันบาท ให้ครั้งเดียวจบ ไม่ต้องลงทะเบียน

จากกรณีมีการส่งต่อข้อความในโลกออนไลน์ โดยระบุว่า ให้คนพิการนำเอกสารต่าง ๆ เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาหน้าเล่มธนาคาร ไปยื่นขอรับเงินช่วยเหลือคนละ 2,000 บาท ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนั้นไม่เป็นความจริง จ่ายเงินเยียวยาผู้พิการ 1 พันบาท…

Home / NEWS / พม. ย้ำ จ่ายเงินเยียวยาผู้พิการ 1 พันบาท ให้ครั้งเดียวจบ ไม่ต้องลงทะเบียน

จากกรณีมีการส่งต่อข้อความในโลกออนไลน์ โดยระบุว่า ให้คนพิการนำเอกสารต่าง ๆ เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาหน้าเล่มธนาคาร ไปยื่นขอรับเงินช่วยเหลือคนละ 2,000 บาท ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนั้นไม่เป็นความจริง

จ่ายเงินเยียวยาผู้พิการ 1 พันบาท ใช้วิธีเดียวกับการจ่ายเบี้ยคนพิการรายเดือน

ล่าสุด! กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ชี้แจงว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง ซึ่งกรณีเงินช่วยเหลือเยียวยาคนพิการในสถานการณ์โควิด-19 จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนั้น ทางคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้เงินเยียวยา 1,000 บาท แก่ผู้พิการที่มีบัตรผู้พิการจำนวน 2 ล้านคนทั่วประเทศ

โดยในการให้เงินเยียวยา 1,000 บาท จะเป็นการจ่ายครั้งเดียว ไม่ต้องลงทะเบียน ซึ่งจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร หรือจ่ายเป็นเงินสด โดยใช้วิธีเดียวกับการจ่ายเบี้ยคนพิการรายเดือน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่สายด่วน พม. 1300 ตลอด 24 ชม.

ติดตามสถานการณ์ไวรัส โควิด-19 : https://news.mthai.com/covid-19

X