ไวรัสโคโรนา

ไทยเม็ททอล อลูมิเนียม บริจาคฉากกั้นอลูมิเนียม แก่ รพ.สนาม สู้วิกฤติโควิด-19

จากผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัส โคโรน่า หรือ โควิด -19 อย่างต่อเนื่อง ทำให้มีจำนวนของผู้ป่วยเพิ่มขึ้น และบุคลากรทางการแพทย์ต้องทำงานอย่างหนักหน่วง ทุกภาคส่วนได้ร่วมด้วยช่วยกันเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือนักรบในชุดกราวน์เหล่านี้มาโดยตลอด ฉากกั้นอลูมิเนียม ใช้ในการตรวจคนไข้ป้องกันไม่ให้สัมผัสคนไข้โดยตรง บริษัท ไทยเม็ททอล อลูมิเนียม จำกัด…

Home / NEWS / ไทยเม็ททอล อลูมิเนียม บริจาคฉากกั้นอลูมิเนียม แก่ รพ.สนาม สู้วิกฤติโควิด-19

จากผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัส โคโรน่า หรือ โควิด -19 อย่างต่อเนื่อง ทำให้มีจำนวนของผู้ป่วยเพิ่มขึ้น และบุคลากรทางการแพทย์ต้องทำงานอย่างหนักหน่วง ทุกภาคส่วนได้ร่วมด้วยช่วยกันเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือนักรบในชุดกราวน์เหล่านี้มาโดยตลอด

ฉากกั้นอลูมิเนียม ใช้ในการตรวจคนไข้ป้องกันไม่ให้สัมผัสคนไข้โดยตรง

บริษัท ไทยเม็ททอล อลูมิเนียม จำกัด ผู้ผลิต ได้ตระหนักและห่วงใยถึงความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ผู้ดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จึงได้ร่วมสนับสนุนจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม และสนับสนุนอุปกรณ์จำเป็นและขาดแคลนให้กับโรงพยาบาลหลายแห่งทั่วประเทศ

ได้สนับสนุนวัสดุอลูมิเนียมและดำเนินการประกอบฉากกั้นอลูมิเนียม 100 ชุด มูลค่า 300,000 บาท โดยตั้งใจทำขึ้นมาพิเศษ เพื่อมอบแก่โรงพยาบาลได้ใช้ในการตรวจคนไข้ช่วยป้องกันไม่ให้สัมผัสคนไข้โดยตรง ลดการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์ โครงสร้างอลูมิเนียมที่ใช้ปลอดสารก่อมะเร็ง 100% สามารถใช้ตรวจคนไข้ได้อย่างสบายใจ ซึ่งโครงการนี้ทางบริษัทได้ร่วมกับหลายหน่วยงานและมีอาสาสมัครช่วยดำเนินการจัดส่ง โดยได้ทยอยส่งมอบไปแล้ว 40 โรงพยาบาล ได้แก่

 • โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 4 ชุด
 • โรงพยาบาลโรงงานยาสูบ 2 ชุด
 • โรงพยาบาลมหาราช อยุธยา 3 ชุด
 • โรงพยาบาลลาดบัวหลวง 2 ชุด
 • โรงพยาบาลบางซ้าย 2 ชุด
 • โรงพยาบาลพุทธโสธร 4 ชุด
 • โรงพยาบาลราชบุรี 3 ชุด
 • โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 2 ชุด
 • โรงพยาบาลพาน 1 ชุด
 • โรงพยาบาลแม่จัน 1 ชุด
 • โรงพยาบาลเชียงแสน 1 ชุด
 • โรงพยาบาลแม่สาย 1 ชุด
 • โรงพยาบาลเทิง 1 ชุด
 • โรงพยาบาลแม่สรวย 1 ชุด
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร 1 ชุด
 • โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า 1 ชุด
 • โรงพยาบาลรามาธิบดี 8 ชุด
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 2 ชุด

และสนับสนุนชุดประตูอลูมิเนียมปลอดสารก่อมะเร็ง 100 % สำหรับทำห้อง Negative Pressure ให้กับบริษัท คอนเทล โฮม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทรับสร้างบ้านสำเร็จรูป และเป็นผู้สร้างโรงพยาบาลสนามสำเร็จรูป ใช้เวลาในการสร้าง เพียง 3 วัน ด้วยโครงสร้างชั้นสูง ร่วมกับวิศวกรงานระบบ ASHRAE Certified Professional ของสหรัฐอเมริกา ตามข้อกำหนดในการออกแบบห้องหัตการ ห้องผ่าตัดให้แพทย์และพยาบาลอุ่นใจว่าจะไม่ติดเชื้อเมื่อตรวจคนไข้ ทีมงานตั้งเป้าจะเพิ่มจำนวนเตียงให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้

X