AIMIRT โชว์กำไรสุทธิไตรมาส 1 ปี63 แตะ 95 ลบ.

นางสาวญาณิชศา ชาติวุฒิกอบกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ผู้จัดการกองทรัสต์ ในฐานะผู้ก่อตั้งทรัสต์และผู้จัดการกองทรัสต์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท หรือ ‘AIMIRT’…

Home / NEWS / AIMIRT โชว์กำไรสุทธิไตรมาส 1 ปี63 แตะ 95 ลบ.

นางสาวญาณิชศา ชาติวุฒิกอบกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ผู้จัดการกองทรัสต์ ในฐานะผู้ก่อตั้งทรัสต์และผู้จัดการกองทรัสต์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท หรือ ‘AIMIRT’ กล่าวถึงภาพรวมผลการดำเนินงานในไตรมาสแรกของปี 2563 ว่า

ในไตรมาสแรกของปีนี้ ภาพรวมผลการดำเนินงานของทรัสต์ ‘AIMIRT’ ยังคงแข็งแกร่งต่อเนื่อง มีรายได้รวมอยู่ที่ 143 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 200%

เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการรับรู้รายได้จากทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนเพิ่มเติม ซึ่งปัจจุบันทรัสต์ ‘AIMIRT’ มีขนาดทรัพย์สินเติบโตสูงแตะ 6.9 พันล้านบาท

และมีอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยเต็ม 100% ต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นถึงความมั่นคงในศักยภาพการสร้างรายได้ของทรัพย์สินและการบริหารจัดการทรัพย์สินที่มีประสิทธิภาพ ด้วยผลการดำเนินงานที่ดีตามคาดเช่นนี้

จึงประกาศจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยทรัสต์สำหรับรอบการดำเนินงานไตรมาส 1/2563 ในอัตรา 0.2047 บาทต่อหน่วย หรือประมาณ 0.8188 บาทต่อหน่วยต่อปี โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 มิถุนายน 2563 นี้

นายอมร จุฬาลักษณานุกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า หลังจากทรัสต์ ‘AIMIRT’ มีขนาดกองเติบโตอย่างก้าวกระโดดกว่า 3 เท่าตามเป้าหมาย

และยังคงรักษาอัตราการเช่าพื้นที่เต็ม 100% ในทุกโครงการนับตั้งแต่กองทรัสต์จัดตั้ง สะท้อนออกมาเป็นผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างมั่นคงและมีเสถียรภาพ จึงสามารถจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ถือหน่วยทรัสต์ในระดับที่ดีตามคาดการณ์ได้อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

โดยในสภาวะที่ตลาดการลงทุนมีความผันผวน ทรัสต์ ‘AIMIRT’ ยังสามารถจ่ายผลตอบแทนที่สม่ำเสมอและมีอัตราผลตอบแทนเงินปันผลที่สูงกว่าผลตอบแทนจากดอกเบี้ยเงินฝาก พันธบัตรรัฐบาลหรือตราสารหนี้ ถือว่ามีความโดดเด่นมากเมื่อเทียบกับกลุ่มกองทรัสต์ที่ลงทุนในทรัพย์สินประเภทเดียวกัน

นายจรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า การก้าวไปข้างหน้าของทรัสต์ ‘AIMIRT’ จะต้องเป็นไปอย่างมั่นคงและมีเสถียรภาพ ไม่ว่าจะเป็นการรักษาศักยภาพของทรัพย์สินเดิมที่มีอยู่และการมุ่งมั่นหาทรัพย์สินใหม่ที่มีคุณภาพ

เพื่อสร้างโอกาสการเจริญเติบโตของรายได้และผลกำไรอย่างมั่นคงในระยะยาวและเพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหน่วยอย่างยั่งยืน โดยทรัพย์สินที่ทรัสต์ ‘AIMIRT’ เข้าลงทุนทั้งหมดล้วนเป็นทรัพย์สินที่มีความแข็งแกร่ง ตั้งอยู่ในทำเลยุทธศาสตร์

รวมทั้งมีความโดดเด่นในด้านการกระจายตัวในประเภทของทรัพย์สิน ที่มีทั้งห้องเย็น คลังสินค้า และถังเก็บสารเคมีเหลว และกลุ่มผู้เช่าที่หลากหลายกระจายตัวอยู่ในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ

ปัจจัยเหล่านี้เป็นส่วนสนับสนุนที่ทำให้ทรัสต์ ‘AIMIRT’ ยืนอยู่ได้อย่างมั่นคง แม้ในสภาวะเศรษฐกิจที่มีความอ่อนไหว ทั้งนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เบื้องต้นไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำเนินธุรกิจของกองทรัสต์

เนื่องจากปัจจัยพื้นฐานของทรัสต์ ‘AIMIRT’ ยังคงแข็งแกร่ง มีจุดแข็งในเรื่องอัตราการเช่าพื้นที่ที่เต็ม 100% มีรายได้ที่มั่นคงจากสัญญาเช่าระยะยาว รวมถึงมีการกระจายความเสี่ยงของทรัพย์สินในด้านต่าง ๆ