คนไทยในอังกฤษ ส่งคนไทยกลับบ้าน โควิด-19

คนไทยในอังกฤษ 250 คน เดินทางถึงไทยวันนี้ พร้อมกักตัว 14 วัน

วันนี้ (18 พ.ค.62) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ได้โพสต์ข้อมูลผ่านเพจเฟซบุ๊ก “Royal Thai Embassy, London UK” ระบุว่า เมื่อวันที่ 17…

Home / NEWS / คนไทยในอังกฤษ 250 คน เดินทางถึงไทยวันนี้ พร้อมกักตัว 14 วัน

ประเด็นน่าสนใจ

  • เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 63 คนไทยในอังกฤษ 250 คน เดินทางกลับประเทศไทย ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วันนี้ (18 พ.ค.63)
  • ทางสายการบินเข้มงวด คัดกรอง ผู้โดยสารทุกคน ก่อนส่งกลับไทย
  • รอบที่สอง จะออกเดินทางในวันที่ 30 พ.ค.63

วันนี้ (18 พ.ค.62) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ได้โพสต์ข้อมูลผ่านเพจเฟซบุ๊ก “Royal Thai Embassy, London UK” ระบุว่า เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ไปอำนวยความสะดวกให้พี่น้องชาวไทยในสหราชอาณาจักร และไอร์แลนด์ที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยรอบแรกจำนวน 250 คน โดยร่วมกันกับสายการบิน Eva Air ที่ท่าอากาศยานฮีธโรว์ กรุงลอนดอน เที่ยวบินพิเศษนี้คือ BR068 ออกเดินทางจากท่าอากาศยานฮีธโรว์ เวลา 21.25 น.

และจะเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.05 น. ซึ่งเมื่อเดินทางถึงประเทศไทยแล้ว ผู้โดยสารทั้งหมดจะได้รับการอำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในการเข้ารับการกักตัวดูแลสุขภาพเป็นเวลา 14 วัน เพื่อรักษาสวัสดิภาพของสังคมไทยโดยส่วนรวมต่อไป

สายการบินพิเศษ เข้มงวด/คัดกรอง ผู้โดยสารก่อนส่งกลับไทย

การเดินทางกลับประเทศไทยครั้งนี้ พี่น้องชาวไทยสามารถโดยสารเครื่องบินพิเศษดังกล่าวกลับได้ทั้งหมดตามเป้าหมายด้วยความเรียบร้อยปราศจากข้อขัดข้อง และผู้โดยสารทุกท่านอยู่ภายใต้ข้อกำหนดด้านสุขอนามัยที่เคร่งครัดของสายการบิน ทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนขึ้นเครื่อง การฆ่าเชื้อสัมภาระ การทำความสะอาดมือด้วยสารฆ่าเชื้อ

อีกทั้งต้องสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคตลอดการเดินทาง ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ มั่นใจว่า หน้ากากอนามัยป้องกันเชื้อไวรัสที่ได้มอบไว้ให้กับพี่น้องชาวไทยก่อนออกเดินทาง จะสามารถช่วยปกป้องพี่น้องทุกท่านที่เดินทางโดยเที่ยวบินพิเศษนี้ ให้สามารถเดินทางถึงประเทศไทยด้วยความสบายใจและปลอดความเสี่ยงเรื่องการติดเชื้อไวรัสระหว่างการเดินทางได้เป็นอย่างดี

รอบที่สองออกเดินทางวันที่ 30 พ.ค.63

สำหรับเที่ยวบินพาพี่น้องชาวไทยกลับบ้านรอบต่อไปจะออกเดินทางในวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 โดยการบินไทย เที่ยวบิน TG917 ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ จะให้การช่วยเหลือดูแลและอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้แก่พี่น้องชาวไทยในมาตรฐานเดียวกัน สามารถสอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดต่าง ๆ ได้ทางเฟซบุ๊คของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ https://www.facebook.com/ThaiEmbLondon/

ที่มา : Royal Thai Embassy, London UK

X