เลือกตั้ง เลือกตั้งล่วงหน้า

กกต.เผยเลือกตั้งล่วงหน้า มีผู้ใช้สิทธิกว่า 80% ชี้ 24 มี.ค.ไม่น่ามีปัญหา

รองเลขาฯกกต. เผยเลือกตั้งล่วงหน้ามีผู้ใช้สิทธิไม่ต่ำกว่า 80% ชี้ 24 มี.ค.ไม่น่ามีปัญหา วันนี้ (17 มี.ค.62) นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงภาพรวมการเลือกตั้งล่วงหน้า ภายหลังจากการปิดหีบไปเมื่อเวลา…

Home / NEWS / กกต.เผยเลือกตั้งล่วงหน้า มีผู้ใช้สิทธิกว่า 80% ชี้ 24 มี.ค.ไม่น่ามีปัญหา

รองเลขาฯกกต. เผยเลือกตั้งล่วงหน้ามีผู้ใช้สิทธิไม่ต่ำกว่า 80% ชี้ 24 มี.ค.ไม่น่ามีปัญหา

วันนี้ (17 มี.ค.62) นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงภาพรวมการเลือกตั้งล่วงหน้า ภายหลังจากการปิดหีบไปเมื่อเวลา 17.00 น. ว่าการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผู้ใช้สิทธิไม่ต่ำกว่า 80% โดยเฉพาะเขตเลือกตั้งบางกะปิ อย่างโรงเรียนบ้านบางกะปิ มีผู้มาใช้สิทธิถึง 82% แม้จะมีปัญหาการจ่ายผิดในหน่วยเลือกตั้งบางเขต แต่ผู้อำนวยการเขตก็สามารถแก้ไขโดยการเปลี่ยนบัตรที่ถูกต้องให้

ส่วนขั้นตอนหลังการปิดหีบเลือกตั้งล่วงหน้า ได้มีรถขนบัตรจากไปรษณีย์ พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจไปรอขนหีบเลือกตั้งมาไว้ที่ทำการไปรษณีย์ หลักสี่แล้ว ก่อนทยอยขนมาเพื่อคัดแยก ซึ่งคาดว่าจะเริ่มคัดแยกในเวลา 19:00 – 20:00 น. ยาวไปจนครบกำหนด 48 ชั่วโมง ก่อนรวบรวมส่งไปยังเขตการเลือกตั้งในแต่ละจังหวัดจำนวน 350 เขต ซึ่งหีบบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ภายในห้องขัง ภายในสถานีตำรวจ จนถึงวันที่ 24 มีนาคม หลังการเลือกตั้งเสร็จสิ้นก็จะนำมานับคะแนนรวมกัน

ทั้งนี้ นายณัฏฐ์ ยังกล่าวขอบคุณประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อดทนรอลงคะแนน ขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย ตำรวจ อาสา และเชื่อว่า การเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม ไม่น่าจะมีปัญหาเกิดขึ้น เนื่องจากหน่วยเลือกตั้งจะมีมากถึง 93,000 หน่วย ทั่วประเทศ

สำหรับผู้ทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิได้ ก็สามารถรายงานแจ้งเหตุจำเป็น โดยการเขียนจดหมายส่งมาสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นหรืออำเภอนั้น ๆ ได้ ทั้งก่อนการเลือกตั้ง 7 วัน และหลังการเลือกตั้ง 7 วัน แต่หากไม่แจ้งเหตุ จะถูกจำกัดสิทธิ 2 ปี คือสิทธิในการยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ส.,สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมัครรับเลือกเป็น ส.ว. ,สิทธิในการสมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน , ห้ามดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง และห้ามดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อมูลจาก INN