พรรคเพื่อไทย

‘เพื่อไทย’ ชี้ขยายเวลาใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทำเศรษฐกิจไม่คืบหน้า

วันนี้ (26 พ.ค.63) ที่พรรคเพื่อไทย นายโภคิน พลกุล คณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย เปิดโต๊ะแถลงผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตรพรรคเพื่อไทยว่า ทางพรรคเห็นด้วยกับการดำเนินการเยียวยาประชาชน และเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ แต่การต่อเวลาการใช้พระราชกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปแบบนี้อาจจะทำให้กระทบกับเศรษฐกิจโดยรวมได้ อีกทั้งยังมองด้วยว่าการดำเนินงานของรัฐบาลมีนัยยะแอบแฝง เพราะนายกรัฐมนตรีกลับให้สภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นผู่พิจารณาเสนอ ทั้งที่ควรนำเรื่องนี้มาปรึกษาหารือกับสภาผู้แทนราษฎร ผู้ประกอบการ…

Home / NEWS / ‘เพื่อไทย’ ชี้ขยายเวลาใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทำเศรษฐกิจไม่คืบหน้า

ประเด็นน่าสนใจ

  • พรรคเพื่อไทย เห็นด้วยกับการดำเนินการเยียวยาประชาชน และเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ
  • แต่การต่อเวลาการใช้พระราชกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปแบบนี้อาจจะทำให้กระทบกับเศรษฐกิจโดยรวม
  • ชี้การดำเนินงานของรัฐบาลมีนัยยะแอบแฝง เพราะนายกรัฐมนตรีกลับให้สภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นผู่พิจารณาเสนอ

วันนี้ (26 พ.ค.63) ที่พรรคเพื่อไทย นายโภคิน พลกุล คณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย เปิดโต๊ะแถลงผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตรพรรคเพื่อไทยว่า ทางพรรคเห็นด้วยกับการดำเนินการเยียวยาประชาชน และเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ แต่การต่อเวลาการใช้พระราชกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปแบบนี้อาจจะทำให้กระทบกับเศรษฐกิจโดยรวมได้ อีกทั้งยังมองด้วยว่าการดำเนินงานของรัฐบาลมีนัยยะแอบแฝง เพราะนายกรัฐมนตรีกลับให้สภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นผู่พิจารณาเสนอ ทั้งที่ควรนำเรื่องนี้มาปรึกษาหารือกับสภาผู้แทนราษฎร ผู้ประกอบการ และภาคประชาสังคม

สำหรับการอภิปรายของพรรคเพื่อไทยในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคมนี้ ก็จะมีการนำเสนอให้เห็นถึงปัญหาของรัฐบาล ตั้งแต่ก่อนเกิดการระบาดหนักของไวรัส COVID-19 ไปจนถึงการขาดดุลงบประมาณต่อเนื่องมาตั้งแต่ยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยที่พรรคเพื่อไทยมีความกังวลเรื่องการบริหารจัดการเงินกู้ 1.9 ล้านล้านบาทอีกด้วยว่า เงินเหล่านี้จะไปถึงมือประชาชนด้วยหรือไม่

ทั้งนี้นายวัฒนา เมืองสุข คณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า อีกเรื่องที่น่าเป็นห่วงคือเรื่องความเปราะบางของเศรษฐกิจไทย โดยที่มีการคาดการณ์จากหลายๆสำนักในประเทศไทยจะติดลบประมาณ 6% การส่งออกจะหดตัว ส่วนการบริโภคภายในที่เป็นกำลังซื้อจะลดลงอย่างรุนแรง ดังนั้นรัฐบาลก็ควรที่จะต้องสร้างความชัดเจน และสร้างความเชื่อมั่น เพื่อให้ประชาชนคาดการณ์ได้ว่า จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ยกตัวอย่างการคงพระราชกำหนดบริหารงานในสถานการณ์ฉุกเฉินไปเรื่อย โดยไม่มีความชัดเจนว่าจะบังคับใช้ไปอีกนานแค่ไหน จะทำให้เศรษฐกิจของประชาชนไม่สามารถเดินต่อไปได้

X