เกาะแสมสาร โควิด-19

‘เกาะแสมสาร’ ปิดหาด ฟื้นฟูธรรมชาติทางทะเลช่วงโควิด-19

หาดทรายละเอียดสีขาว ตัดกับท้องฟ้าและน้ำทะเลสีครามใส คือบรรยากาศของท้องทะเลไทยในช่วงของการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ประเทศไทยมีการประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และปิดบริการสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติทั่วประเทศ เสมือนกำลังสร้างความสมดุลของระบบนิเวศให้กลับคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้ง เช่นเดียวกับเกาะแสมสาร ถือเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงามอันดับต้นๆ ของอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ที่กองทัพเรือ ประกาศปิดหาดในพื้นที่การดูแลของทหารเรือชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม…

Home / NEWS / ‘เกาะแสมสาร’ ปิดหาด ฟื้นฟูธรรมชาติทางทะเลช่วงโควิด-19

ประเด็นน่าสนใจ

  • เกาะแสมสาร ประกาศปิดหาดในพื้นที่การดูแลของทหารเรือชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563
  • เพื่อหลีกเลี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
  • ซึ่งส่งผลดีในการฟื้นฟูระบบนิเวศน์ทางทะเล

หาดทรายละเอียดสีขาว ตัดกับท้องฟ้าและน้ำทะเลสีครามใส คือบรรยากาศของท้องทะเลไทยในช่วงของการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ประเทศไทยมีการประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และปิดบริการสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติทั่วประเทศ เสมือนกำลังสร้างความสมดุลของระบบนิเวศให้กลับคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้ง

เช่นเดียวกับเกาะแสมสาร ถือเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงามอันดับต้นๆ ของอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ที่กองทัพเรือ ประกาศปิดหาดในพื้นที่การดูแลของทหารเรือชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563 โดยงดเว้นการท่องเที่ยวและการเข้าเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะเพื่อหลีกเลี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ผ่านมานานกว่า 2เดือน เกาะแสมสารในวันนี้เราจะเห็นความสวยงามของท้องทะเลไม่ถูกรบกวนจากน้ำมือมนุษย์ ส่งผลให้ระบบนิเวศใต้ทะเลได้ฟื้นฟูตัวเอง เกิดความอุดมสมบูรณ์อย่างเห็นได้ชัด ทั้งความเงียบสงบ และสัตว์น้ำทะเลได้ออกหากิน ทำให้สามารถพบเห็นได้ง่ายมากขึ้น อย่างเช่นปลาโลมาที่ว่ายเป็นฝูงออกมาหากินใกล้เกาะมากขึ้น สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของทะเลในพื้นที่อย่างเห็นได้ชัด

โดยจากการลงพื้นที่สำรวจของทีมสื่อมวลชน ได้สัมผัสถึงความสมบูรณ์ของปะการังน้ำตื้นในบริเวณพื้นที่เกาะแสมสารที่มีการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วและสวยงาม ดังนั้น การปิดการท่องเที่ยวทางทะเลของกองทัพเรือ ส่งผลให้เกิดการฟื้นตัวของทรัพยากรและระบบนิเวศทางทะเลดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด รวมทั้งทรัพยากรทางบก เช่น นก สัตว์ป่าต่างๆบนพื้นที่กว่า 2 พันไร่แห่งนี้ ก็พบเห็นได้มากขึ้นเช่นเดียวกัน

อีกหนึ่งในเสน่ห์ของเกาะแสมสารคือ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ตั้งอยู่ริมทะเลในบริเวณเขาหมาจอ ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ฯ ที่ตั้งอยู่บนเขาแห่งเดียวในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นโดยกองทัพเรือเพื่อเป็นสถานที่รวบรวมและจัดแสดงด้านธรณีวิทยา พฤกษศาสตร์สัตว์ศาสตร์ทางทะเลแห่งแรกในประเทศไทย อันเป็นส่วนหนึ่งในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของพันธุกรรมพืชต่างๆ ในประเทศไทย

เกาะแสมสาร มีพื้นที่ใหญ่ที่สุด สามารถมองเห็นความใสของน้ำทะเลและหาดทรายสีขาวได้แบบชัดเจน เมื่อเดินขึ้นไปบนยอดเขาซึ่งมีจุดชมวิวทิวทัศน์ ที่จะทำให้เราสามารถมองเห็นวิวธรรมชาติทางทะเลได้แบบ 360 องศา ความเหนื่อยก็จะหายไปเพราะภาพวิวทิวทัศน์ธรรมชาติ ที่เรามองเห็นหมู่บ้านประมงแสมสาร เกาะแรด และเกาะน้อยใหญ่โดยรอบ

ทั้งนี้ในส่วนของกองทัพเรือ ยืนยันว่า หากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVID-19 หายไปและมีการประกาศเปิดการท่องเที่ยว อีกครั้ง ทางเจ้าหน้าที่ก็จะต้องทำงานหนักมากขึ้นในการดูแลและเฝ้าระวังรักษาทรัพยากร เช่น การกำหนดจุดวางทุ่นจอดเรือจะต้องกำหนดให้ชัดเจน จุดดำน้ำชมปะการัง การจัดกำลังเจ้าหน้าที่คอยชี้แจงหลักเกณฑ์ และอำนวยความสะดวกและกำกับควบคุมการท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิด

X